Structureel overleg stad Aalst 20 februari 2018

Voor de tweede maal had ons bestuur van Fietsersbond-Aalst een structureel overleg met de mensen van Mobiliteit Stad Aalst.

Hierbij zijn onder andere volgende knelpunten besproken, via onze site door gegeven, of via het meldpunt van de site stad Aalst :

Bij vragen, suggesties of verdere meldingen kunnen jullie ons steeds contacteren op info@Fietsersbond-Aalst.be

 

Knelpuntmelding : Fietspomp AC Aalst – Werfplein

Doorgegeven via Site Stad Aalst

De fietspomp aan het AC nieuwe fietsstallingen werkt niet.

bespreking Structureel overlegmoment met Stad Aalst 20/02/2018

 • tijdelijk hersteld (er wordt nog gewacht op wisselstukken).
 • Suggestie FB: van indien defect: melding te geven via bordje.
 • Info: er komt wellicht ook een laadpaal op de binnenkoer van het historisch stadhuis (Grote Markt) + Utopia wellicht ook.
 • Actiepunt: promotie van dergelijke initiatieven tijdens Autoloze Zondag

Knelpuntmelding: Welleweg Erembodegem

Doorgegeven via Site Stad Aalst

De Welleweg is echt gevaarlijk geworden voor fietsers, niet alleen door de omleiding, drukke verkeer en sluipverkeer, maar ook door de mensen die zich niet aan de verkeersregels ivm omleidingen en aangepaste rijrichtingen houden.
Daarenboven is het wegdek in zeer slechte staat.

reeds gekregen antwoord op 11/02/2018

renovatie van de Welleweg maakt voorstel uit om te worden opgenomen in de volgende meerjarenplanning. Tem effectieve start van de renovatie zullen putten, verzakkingen,… lokaal worden hersteld.

bespreking Structureel overlegmoment met Stad Aalst 20/02/2018

 • opmerking voor verdere opvolging door aan werftoezichter

Knelpunt : Zeshoek – Pieter Couckestraat

Doorgegeven via Site Stad Aalst

Aan het kruispunt Zeshoek, komende als fietser uit de Veldstraat of Pieter Couckestraat is het levensgevaarlijk om het kruispunt over te steken. Wat moet je als fietser juist doen. Is het mogelijk meneer te contacteren om wat meer uitleg te geven. Meneer is reeds info gaan vragen op het politiebureel, hier konden ze ook niet meteen de juiste info geven, hoe als fietser over te steken

bespreking Structureel overlegmoment met Stad Aalst 20/02/2018

 • gezien de voorziene werken, en de opening Nieuwe Tragel, waardoor de Dendermondsesteenweg ook zal aangepakt worden, zal de situatie hier veranderen, en moet er op dat moment een opvolging gebeuren.

Knelpunt : Leopoldlaan – Albrechtlaan – Kruispunt Colruyt

ook reeds vroeger besproken : melding 10/10/2017

Doorgegeven via Site Stad Aalst

 • Ik had graag 2 verkeerssituaties voorgelegd: 1/ Ik rijdt op de Brusselsestwg richting Aalst en rijdt naar de Colruyt. Blijkbaar zijn recent de verkeerslichten anders geprogrammeerd, maar loopt dit volgens mij niet correct. Als ik wil indraaien voor de Colruyt moet ik wachten tot alle verkeer van Aalst richting Asse door is. Ondertussen staat het licht voor mijn kant al op rood. En als het zeer druk is sta ik er nog als het groen wordt voor degenen die van het OLV en Colruyt komen!!!!! Kan dit eens bekeken worden aub? 2/a ik rijdt met de fiets naar het werk vanuit Erembodegem richting watertoren. Prachtige fietsbaan langs de achterkant van het park. Ik rijdt links de Désiré De Wolfstraat op en dan is het sprookje voorbij. Momenteel is het nog rustig, maar als binnenkort de werken aan het kerkhof voorbij zijn, zal het aan het Burgermeesterplein opnieuw superdruk worden. Het begint al bij de Eugeen Bosteelsstraat waar het verkeer voluit het Burgermeesterplein oprijdt….Oversteken op dit slecht belicht verkeersplein is geen sinecure. Waarom werkt men niet eens iets volledig af als men aan iets begint? b/ OP de Désiré De Wolfstraat is een mooi breed fietspad aangelegd. Ik gebruik dit ook als ik richting Erembodegem rijdt, maar mag dit wel? Boze bewoners maakten mij attent dat ik de straat op moet…. Eigenlijk is de situatie niet duidelijk. Ook op het einde van de straat is de situatie onduidelijk en gevaarlijk, als je rechts rijdt op de D. de Wolfstraat. Je moet als fietser oversteken, maar je hebt auto’s die links van je de straat passeren, en die voorrang hebben op het verkeer van de Erembodegemstraat. Afin, de bedenker zou zijn fiets eens moeten nemen en dit traject eens afrijden…. Alvast bedankt om deze situaties eens te bekijken
 • Elke dag steek ik met de fiets 2x de Leopoldlaan over ter hoogte van de Moorselbaan. Bij een groen fietserslicht dien ik vaak te stoppen voor auto’s die willen afslaan en mij niet gezien hebben of denken dat ze niet hoeven te stoppen. Nochtans maak ik gebruik van fietslichten en een fluorescerend hesje. Wat mij opvalt is dat de auto’s wel stoppen voor mensen die het zebrapad oversteken en daarbij zelfs de weg voor het fietspad blokkeren. Bovendien zag ik ook dat bij het oversteken van de Moorselbaan ter hoogte van de Leopoldlaan (andere richting kruispunt) de fietspaden op het kruispunt geschilderd staan, wat automobilisten er bewust van maakt dat daar fietsers oversteken. Is het evt. mogelijk dit of een andere markering ook in de rijrichting van de Moorselbaan aan te brengen a.u.b.? Alvast bedankt voor een antwoord.
 • Kruispunt Aalbrechtlaan-Steenweg Aalst.Brussel(kruispunt Colruyt) Komende van Brussel (fiets) rijdende richting Zeebergbrug zijn er Verkeerslichten oa voor fietsers , wanneer het verkeerslicht voor de fietsers op groen staat , is er tezelfdertijd groen voor de auto’s komende van de Zeebergbrug richting OLV ziekenhuis . Volgens mij een zeer gevaarlijke situatie. Graag het nodige om deze gevaarlijke situatie op te lossen

bespreking Structureel overlegmoment met Stad Aalst 20/02/2018

 • Suggestie van aftelsysteem (opmerking: dan best korter dan de bestaande 180 seconden)
  Zodat fietsers ook weten bij hun ‘te lange’ wachten wanneer ze eindelijk mogen oversteken, en niet verrast worden door het plotse groen.
 • Mechanisch tellen van fietsgebruik door lussen
 • Acties:
  • Plannen AWV Albrechtlaan checken op tellingen
  • Wat zijn mogelijke lichtengeregelde alternatieven voor fietsers (nakijken factsheets)
  • Follow up stad :
   1. vraag in verband met volledige herprogrammering cyclus door AWN? Wat houdt deze juist in?
   2. Bespreking AWV  kruispunten Colruyt/De Vilanderstraat: problematiek nogmaals meegeven.

AWV heeft een studie aangevraagt voor Rondpunt Haring, tot en met kruispunt Tereos/De Vilanderstraat, maar zowel FB als de stad zijn nu vragende partij om dit onderzoek door te trekken tot kruispunt Colruyt, om een volledige duidelijkheid te hebben over mogelijkheden en veiligheid voor fietsers.

Knelpunt : Leirekensroute – Treinstraat

Doorgegeven via Site Stad Aalst

 • Ik kom per fiets bijna dagelijks via de Treinstraat door de konkel naar Leirekensroute en ben reeds verschillende keren getuige geweest van een bijna-botsing van fietsers , die komend van de St. Annabrug de konkel indraaien, met een wagen ,die uit de konkel komt en met snelheid de Walstraat wil indraaien. Laat a.u.b. een stopteken plaatsen op het einde van de konkel richting Walstraat en Treinstraat, voordat daar eens een zwaar ongeluk gebeurt. Vooral de wagens, die de Walstraat willen indraaien, hebben dikwijls een te hoge snelheid, als ze uit de konkel komen en er zijn steeds meer scholieren, die na schooltijd, dikwijls in groep door de konkel naar de Leirekensroute rijden .
 • Graag een structurele oplossing aan kruispunt walstraat-treinstraat en beekveld, om het even langs waar je als fietser richting zwembad rijdt, is het zeer gevaarlijk door de vele auto’s die deze sluipweg nemen in tegenovergestelde richting. terwijl beekveld officieel een doodlopende straat is

bespreking Structureel overlegmoment met Stad Aalst 20/02/2018

 • Knelpunt is meegegeven in studieopdracht (melding onder Fietssnelweg – opwaardering Leirekesroute)
 • Infrabel: knelpunt + stavaza intentie booggewelven in Treinstraat doorzichtig te maken
 • Suggesties stad Aalst : Was al vroeger door dienst mobiliteit uitgezocht en wordt terug bekeken
 • Suggestie FB: extra markering voor zichtbaarheid fietsers te verhogen, als dringende oplossing, zolang bovenvermelde werken niet zijn uitgevoerd

Knelpuntmelding : Parklaan

Doorgegeven via Site Stad Aalst

Toch nog eens willen melden wat een gevaarlijke verkeerssituatie op de Parklaan … fietsers, wielertoeristen, elektrische fietsers laten zich in HOGE SNELHEID op het fietspad vanaf Delhaize naar beneden vallen … super gevaarlijk voor de auto”s die eveneens op de Parklaan vanaf Delhaize willen opdraaien naar garages, opritten … en nog te zwijgen van fietsers die op hetzelfde fietspad ( alhoewel fietspad voorzien aan de overkant) de Parklaan oprijden … Er mag dan ook nog geparkeerd worden zodanig dat de opritten naar garages super smal zijn … Daarbovenop moeten ook nog eens de voetgangers gebruik maken van dit fietspad wegens gebrek aan voetpad…. Reeds veel ongevallen gebeurd in het verleden en zal ook in de toekomst het geval zijn…. Ik kruis dit fietspad dagelijks met mijn wagen (zoals velen) om naar mijn garage te rijden … ik hou mijn hart vast voor de zomer wanneer het hier drukker is …

bespreking Structureel overlegmoment met Stad Aalst 20/02/2018

 • Studie AWV: deelsegment rotonde De Haring / Burgemeestersplein / De Vilanderstraat is voorzien
 • Suggestie: doorgang maken via de Frans Blanckaertdreef naar Erembodegemstraat (naar sportcomplex)
  vraag naar onderzoek om doorsteek te onderzoeken: naar Erembodegem + relatie nieuwe stuw en sluis > referentiebrug: knuppelpad Denderleeuw + brug
  Probleem is hier effectief dat het fietspad kant park door veel wagens wordt gekruist , maar het blijft een fietspad, waar fietsers voorrang hebben.
  Het is wel smal, en op sommige plaatsen zeker niet in goede staat,.  Ook is er te weinig goed voetpad, waardoor ook de voetgangers het fietspad gebruiken.
  Fietsers die van Aalst komen, vb via Watertorenwijk, moeten ook volledig omrijden via Désiré de Wolfstraat of Haring om naar sportcomplex Schotte te geraken, daarom ook de suggestie van de mogelijke doorsteek.
 • Actie: suggestie onderzoeken

 

Knelpuntmelding : Blauwgergstraat

Doorgegeven via Site Stad Aalst door AH

Beste medewerker, ik ben een regelmatige fietser en als ik kan rijd ik via de Blauwenbergstraat richting stad Aalst, waar wij nu kunnen genieten van een prachtig fietspad, waarvoor hartelijk dank! Op de terugweg echter richting Erpe-Mere stopt het fietspad in de Blauwenbergstraat plots en gaat het ‘ fietspad’ over in een gekleurde strook aangebracht op het wegdek.Waren de kosten voor de aanleg van een degelijk en veilig fietspad richting Erpe-Mere zo hoog dat het niet meer kon voorzien worden in het geheel van de werken aan het kruispunt aan de N9? Het goede voorbeeld was gegeven aan de andere kant van de straat, waarom kon het niet in de richting van Erpe-Mere? Mvg – een regelmatige fietser al 55 jaar

bespreking Structureel overlegmoment met Stad Aalst 20/02/2018

 • Suggestie FB Aalst :  wil een tijdelijke ingreep om de plaats van de fietser op de Blauwenbergstraat te accentueren (minstens betere signalisatie) i.c. sluipverkeer, zeker gegrond om maatregelen te nemen.
 • Actie: Stad zal dringend de mogelijkheden onderzoeken

Ook dit jaar een goed geslaagde nieuwjaarsreceptie met meer info over Garage Swap

Gisteren hadden we naar jaarlijkse gewoonte onze nieuwjaarsreceptie, waar ook dit jaar ook heel wat fietsende vrienden op aanwezig waren.

We brachten als eerste een verslag uit van wat we vorig jaar hebben gedaan en bereikt,  maar hebben natuurlijk ook een agenda, en plannen voor 2018.

Samengevat zag ons jaar er zo uit

Maar dit jaar hadden we ook een gastspreker, die ons een duidelijke toekomst van zijn idee op modal shift kwam voor leggen.

“Garage Swap”
duurzame mobiliteitsoplossingen integreren
op en rond nieuwbouwprojecten

Een mogelijkheid om deelauto’s, deelfietsen, en een goed uitgewerkt openbaar vervoer mee te integreren in toekomstige bouwprojecten, zodat iedere bewoner zich de vraag kan stellen of hij deze “dure” auto nog nodig heeft wanneer er goede, goedkopere, milieuvriendelijkere en dus gezondere alternatieven voorhanden zijn.

Hierdoor creëren we meer ruimte, en maken we geld vrij om goede alternatieven aan te bieden, en gezellige steden te bouwen.

Site garage-swap

Contact : Kris Moonen

Klik op foto hieronder voor een verdere uitleg van het project.

 

 

Lokale afdeling van de Fietsersbond VZW

Facebook
YouTube
YouTube