Voor alle duidelijkheid : verschil tussen fietssuggestiestrook en fietsstrook met of zonder voorrang

Naar aanleiding van de aanpassingen van het kruispunt Molenstraat – Werfplein zien we terug dezelfde vraag op duiken, wat is die ‘gele/rode/grijze’ strook?

Dus even een herhaling om het voor automobiliste en fietser nog even duidelijk te maken.

Wegmarkeringen die het fietspad aanduiden
Twee evenwijdige, witte onderbroken strepen duiden een fietspad aan en gebieden de fietser het fietspad te volgen dat rechts in zijn rijrichting ligt. Een fietspad langs de linkerkant van de weg mag niet gevolgd worden, tenzij het een tweerichtingsfietspad is.

Vrijheidsstraat Aalst – fietsers die met de rijrichting van de auto’s mee rijden hebben geen fietspad, en mogen het fietspad links NIET gebruiken, vermits het geen tweerichtingsfietspad is.

Vrijheidsstraat Aalst – fietsers die met de rijrichting van de auto’s mee rijden hebben geen fietspad, en mogen het fietspad links NIET gebruiken, vermits het geen tweerichtingsfietspad is.

Het fietspad verlaten mag enkel om af te slaan, om iemand in te halen, bij hindernissen op het fietspad of wanneer het fietspad niet berijdbaar is. In alle andere gevallen mogen fietsers het fietspad niet verlaten.
Op een fietspad mag niet  gestopt, stil gestaan of geparkeerd worden.
Heel wat mensen denken dat een fietspad rood is, maar die kleur doet niet terzake.

Fietspad met voorrang op oversteekplaatsen

Fietsoversteekplaats, met voorrang (nieuwe oversteek Leirekesroute op de Bergemeersenstraat)

Fietsoversteekplaats, met voorrang (nieuwe oversteek Leirekesroute op de Bergemeersenstraat)

Op fietsoversteken, met onderbroken lijnen zoals hierboven, hebben fietsers voorrang.

Fietspad zonder voorrang op oversteekplaatsen

Fietsoversteekplaats, zonder voorrang Rondpunt Albatros

Fietsoversteekplaats, zonder voorrang
Rondpunt Albatros

Op fietsoversteekplaatsen, aangeduid met vierkanten of punten, hebben fietsers geen voorrang, en dit wordt vaak, maar niet altijd, nog extra benadrukt door haaientanden of een omgekeerde driehoek.

Combinatie van de twee op één kruispunt

Fietssuggestiestrook

Een fietssuggestiestrook is geen fietspad! Fietssuggestiestroken worden aan de zijkant van de weg aangebracht in een andere kleur dan de rijbaan (grijs, groen, oker of rood) of in andere materialen gemaakt. Soms zie je ook fietspictogrammen op de grond.
Een gekleurde strook op de weg zonder wegmarkeringen of verkeersborden is geen fietspad, maar een fietssuggestiestrook.

In tegenstelling tot een fietspad is een fietssuggestiestrook een deel van de rijbaan. Auto’s mogen er dus wel op rijden, stilstaan of parkeren.
Fietssuggestiestroken komen vaak voor in straten die te smal zijn voor een echt fietspad.
De strook maakt vooral duidelijk dat er fietsers kunnen, maar niet moeten, rijden. Voor de automobilist versmallen ze de straat visueel − zodat hij hopelijk trager gaat rijden − en ze wijzen op de mogelijke aanwezigheid van fietsers. Fietsers hebben geen specifieke rechten op een suggestiestrook.

bijkomende info

vademecum fietsvoorziening
fietsersendewegcode

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram