Circulatieplan 2021

Onze laatste bemerkingen bij een info avond met dienst mobiliteit op 19/04:

Nog maar eens blijkt dat uit schrik van de reactie van de Aalsterse automobilist niet het volledige plan is gecommuniceerd. Daardoor komen van fietsers negatieve reacties die vermeden hadden kunnen worden.

Naast de 7 fietstassen zal de grotere fietsstratenzone ook worden ingevoerd. Alleen zijn deze assen naar scholen en toe een aanduiding via waar je snel en veilig naar het centrum kan. Al hebben wij daar nog altijd bedenking bij dat het dan lijkt of de andere fietsstraten dan niet echt veilig zijn.
En  vermits hier plots in alle talen wordt over gezwegen in communicatie kon het even goed zijn dat met 1 zinnetje in een volgend aanvullend verkeersreglement alle vorige worden opgeschort en dit dus niet meer zou gelden.

We blijven met een probleem van toegang zitten, zolang je niet  veilig over de ring geraakt. Een weg is maar zo veilig als zijn zwakste schakel.

Ook werd een kaart over autodoorstroming getoond, waarin nog steeds veel straten rood kleurden. Dit kan niet de bedoeling zijn van een circulatieplan.

Er wordt nu schijnbaar veel gedaan op korte tijd, maar dit plan is nog verre van af.
1 fietsers komen meestal van buiten stadsring
2 wat met circulatieplan van aansluitende straten in de wijken
Een plan dat niet af is zorgt voor misnoegde burgers

De politiek hoopt op safey by numbers,  en dus als we met zijn alle meer fietsen hopen ze dat de automobilist zal inzien dat hij zich daaraan moet houden.

Heeft de fietser in Aalst niet recht op meer dan 7 assen?

Als vrijwilligers die vooral de veiligheid van de actieve weggebruikers ter harte nemen, en dus veel belang hechten aan het STOP-principe, willen wij het nieuwe circulatieplan en het bijbehorende fietsplan met ‘7 lijnen’ met een grove korrel zout onder de loep nemen.

Neen wij wensen de auto niet uit de stad te bannen

JA wij wensen dat de zachte weggebruiker zich in alle straten in groot-Aalst veilig kan verplaatsen.

Onze eerste bekommernis is ouders overtuigen dat het wel veilig is om hun kinderen met de fiets naar school te laten gaan, waardoor veel ouders niet meer met de auto in het centrum moeten komen.

Er gingen al heel wat besprekingen en adviezen aan vooraf die je hier terugvindt.

Facebook
Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
YouTube