Welkom bij de FietsersBond Afdeling Aalst

De Aalsterse fietsersbond maakt deel uit van de Fietsersbond VZW en ijvert voor meer mensen veilig op de fiets. Wist je dat de fiets voor korte verplaatsingen meestal het snelste vervoermiddel is in de stad en vooral een bijzonder milieuvriendelijk alternatief is voor de wagen. De leden van Fietsersbond Aalst vormen een bonte groep van jong tot oud.

Wij willen we in onze stad het aanspreekpunt zijn voor burgers die problemen willen signaleren en creatieve oplossingen hebben, die we doorspelen aan het stadsbestuur en de verkeerskundigen van de dienst Mobiliteit. Het bestuur van Fietsersbond Aalst bestaat uit een tiental actieve leden, en staat open voor alle Aalstenaars die mee willen werken.

Wij hopen u alvast tijdens een van onze activiteiten te mogen verwelkomen.
Team Fietsersbond Aalst
An, Anki, Claudine, Dirk, Jo, Lies, Marc, Mark, Marleen, Maureen

Zone 30 krijgt 10 op 10

Zoals we reeds in de pers meedeelden kunnen we héél tevreden zijn met de grote zone 30 die nu wordt voorgestel, groter als diegene die wij hebben voorgesteld.

Toch geven we maar 4 op 10 voor het circulatieplan

We hebben nog steeds niet het gevoel dat de veiligheid van de voetganger en de fietsers van alle leeftijden (dus ook de jongsten, oudsten of zwakkere) voor de volledige binnenstad als belangrijkste argument wordt genomen.

Bovendien vrezen we dat er veel frustratie zal ontstaan en de fietser vaak als schuldige zal worden aangeduid en hier dus de dupe van zijn, waardoor het misschien net nog gevaarlijker zal worden

Elk knelpunt aan ons gemeld via info@fietsersbond-aalst.be wordt op de site van Aalst.be door gegeven.

Wij proberen in samenwerking met de dienst mobiliteit alles op te lijsten en hopen op snelle oplossingen.

Hoe meer fietsers, hoe meer vreugd!

Samen laten we de stem van de fietsers zo luid mogelijk klinken!


De Fietsersbond is dé belangenbehartiger van alle dagelijkse fietsers en ijvert al 25 jaar elke dag bij onze beleidsmakers voor een veilige en comfortabele fietsomgeving, overal in Vlaanderen en Brussel. 

Facebook
Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
YouTube