Categoriearchief: Knelpunt

Fietsopstelvak vaak genegeerd door automobilisten

Een melding vandaag binnen gekregen via Facebook

Een zoveelste voorsorteergeval in de Dirk Martensstraat vanmorgen. Het brede fietspad wordt vaak aanzien als voorsorteerstrook. Is dit niet duidelijk genoeg aangegeven?

Nu over de manier waarop het is aangegeven is denk ik weinig te zeggen, een duidelijke strook, aangeduid met wit onderbroken lijn van een fietspad, dat uitloopt in het fietsopstelfak, duidelijk aangegeven door een eerste stopstreep voor gemotoriseerd verkeer, en een tweede stopstreep voor fietsers.

Alleen naleven van de verkeerswetgeving lijkt echt wel moeilijk…

Het fietsopstelvak is afgebakend door
twee stopstrepen. Wanneer het verkeerslicht
op rood staat, mogen de
fietsers zich opstellen tussen deze
twee strepen, vóór de stilstaande
wagens. Automobilisten moeten
bij oranje of rood licht steeds
stoppen voor de eerste stopstreep.
Zodra het groen is, mogen fietsers
als eersten het kruispunt oprijden.

 

 

KNELPUNTMELDING : Zeshoek Aalst

Mail van een jonge moeder op 11/04/2018

Een echte noodkreet naar meer hoffelijkheid in het Aalsterse verkeer, en een dringende aanpak van de Zeshoek.
Ook voor de definitieve aanpak van het kruispunt is er dringend nood aan goede markering voor fietsers.

Ik woon sinds een jaar in Aalst en fiets zeer vaak (wij hebben geen auto). De grootste verandering die mij opviel na onze verhuis in Gent is de minder goede fietsinfrastructuur in Aalst en vooral de slechte mentaliteit van automobilisten naar fietsers en voetgangers toe (vaak heel agressief). Ik ben stomverbaasd dat dit de dag van vandaag nog bestaat. Ik heb gisteren weer het zoveelste accident gehad met een agressieve chauffeur, dat de maat nu vol is voor mij. Ik heb een melding via aalst.be verstuurd, maar wil graag via deze weg toch ook mijn melding aan jullie bezorgen in de hoop dat deze opgepikt zal worden. Ik ben in mijn zoektocht naar andere meldingen van verkeersproblemen met fietsers op jullie website terecht gekomen. Ik ben blij dat er een groep actieve inwoners is, die zich hiervoor inzetten. Ik hoop in de toekomst mee te helpen! Hieronder kunnen jullie de melding die ik aan de dienst mobiliteit heb bezorgd terugvinden:
“Ik fiets elke dag van en naar het station via de Pieter Coeckestraat en de veldstraat. Dat wil zeggen dat ik elke dag ook langs de zeshoek moet passeren en dat is levensgevaarlijk als fietser. Gisteren heb ik weer het zoveelste accident gehad met een agressieve chauffeur. In mijn zoektocht naar of dit andere mensen ook overkomt heb ik een artikel van hln gevonden, waarin vermeld wordt dat de zeshoek tegen 2020 zal heraangelegd worden (https://www.hln.be/regio/aalst/-gevaarlijke-wirwar-van-fietsers-en-auto-s~ab4635d3/). Is dit het geval?

www.hln.be
Aalst Het is een klassieke Aalsterse file: rond schooltijd ‘s ochtends aanschuiven tussen Zeshoek, Esplanadeplein, Vrijheidsstraat en Vredeplein. Bij gebrek aan een fietspad wriemelen fietsers zich tussen de wagens en kiezen voor eigenbehoud, en dus voor het voetpad. Op de Zeshoek komt het verkeer …

2020 is niet meer zover maar toch wil dit zeggen dat we nog zeker 2 jaar op dit gevaarlijke kruispunt moeten oversteken. Kan u mij vertellen hoe je als fietser van de veldstraat veilig naar de Pieter Coeckestraat kan oversteken? Kunnen er geen tijdelijke markeringen komen die de situatie tot 2020 toch iets veiliger maken?

Naast het feit dat de infrastructuur de veiligheid niet bevorderd, is er in Aalst ook een groot probleem bij de mentaliteit van de automobilisten naar de fietsers en voetgangers toe. Gisteren bijvoorbeeld heb ik het kruispunt (zeshoek) niet kunnen oversteken omdat een automobilist nog snel door het rood is gereden in de Dirk Martensstraat waardoor ik noodgedwongen nogal dicht tegen het fietspad voor de kingslize pizza stil kwam te staan. Er is geen tijd om te reageren want de lichten van de dendermondsesteenweg springen nogal snel op groen. Gevolg is dat er een chauffeur die van de dendermondsesteenweg (vanuit het centrum) naar de denderstraat wou rijden mij daar tegen komt. In plaats van in een bocht rond mij te rijden (er is daar plaats genoeg om te passeren). Komt hij tegen mij staan met zijn auto en begint hij ruzie te zoeken (iets wat zijn vriendin op de passagierszetel zeer amusant leek te vinden), en daarbij ook al het andere verkeer op te houden. In een normale situatie zou ik dit nog kunnen relativeren. Maar ik ben nu bijna 6 maanden zwanger en vind het hallucinant dat er mensen zijn die zich zo gedragen. De gedachte dat ik met ons kindje binnen een paar jaar in het Aalsterse verkeer moet, jaagt me meer en meer angst aan.

Dit accident is niet het enige. Ik fiets zeer veel en ik kom op bijna elke verplaatsing wel iets tegen. Dit was gewoon de druppel die de emmer deed overlopen.

Rutger Lievens Tussen Zeshoek en Esplanadeplein is er geen fietspad en rijden veel jonge fietsertjes op het voetpad.
Rutger Lievens Tussen Zeshoek en Esplanadeplein is er geen fietspad en rijden veel jonge fietsertjes op het voetpad.

Knelpuntmelding : Fietspomp AC Aalst – Werfplein

Doorgegeven via Site Stad Aalst

De fietspomp aan het AC nieuwe fietsstallingen werkt niet.

bespreking Structureel overlegmoment met Stad Aalst 20/02/2018

 • tijdelijk hersteld (er wordt nog gewacht op wisselstukken).
 • Suggestie FB: van indien defect: melding te geven via bordje.
 • Info: er komt wellicht ook een laadpaal op de binnenkoer van het historisch stadhuis (Grote Markt) + Utopia wellicht ook.
 • Actiepunt: promotie van dergelijke initiatieven tijdens Autoloze Zondag

Knelpuntmelding: Welleweg Erembodegem

Doorgegeven via Site Stad Aalst

De Welleweg is echt gevaarlijk geworden voor fietsers, niet alleen door de omleiding, drukke verkeer en sluipverkeer, maar ook door de mensen die zich niet aan de verkeersregels ivm omleidingen en aangepaste rijrichtingen houden.
Daarenboven is het wegdek in zeer slechte staat.

reeds gekregen antwoord op 11/02/2018

renovatie van de Welleweg maakt voorstel uit om te worden opgenomen in de volgende meerjarenplanning. Tem effectieve start van de renovatie zullen putten, verzakkingen,… lokaal worden hersteld.

bespreking Structureel overlegmoment met Stad Aalst 20/02/2018

 • opmerking voor verdere opvolging door aan werftoezichter

Knelpunt : Zeshoek – Pieter Couckestraat

Doorgegeven via Site Stad Aalst

Aan het kruispunt Zeshoek, komende als fietser uit de Veldstraat of Pieter Couckestraat is het levensgevaarlijk om het kruispunt over te steken. Wat moet je als fietser juist doen. Is het mogelijk meneer te contacteren om wat meer uitleg te geven. Meneer is reeds info gaan vragen op het politiebureel, hier konden ze ook niet meteen de juiste info geven, hoe als fietser over te steken

bespreking Structureel overlegmoment met Stad Aalst 20/02/2018

 • gezien de voorziene werken, en de opening Nieuwe Tragel, waardoor de Dendermondsesteenweg ook zal aangepakt worden, zal de situatie hier veranderen, en moet er op dat moment een opvolging gebeuren.

Knelpunt : Leopoldlaan – Albrechtlaan – Kruispunt Colruyt

ook reeds vroeger besproken : melding 10/10/2017

Doorgegeven via Site Stad Aalst

 • Ik had graag 2 verkeerssituaties voorgelegd: 1/ Ik rijdt op de Brusselsestwg richting Aalst en rijdt naar de Colruyt. Blijkbaar zijn recent de verkeerslichten anders geprogrammeerd, maar loopt dit volgens mij niet correct. Als ik wil indraaien voor de Colruyt moet ik wachten tot alle verkeer van Aalst richting Asse door is. Ondertussen staat het licht voor mijn kant al op rood. En als het zeer druk is sta ik er nog als het groen wordt voor degenen die van het OLV en Colruyt komen!!!!! Kan dit eens bekeken worden aub? 2/a ik rijdt met de fiets naar het werk vanuit Erembodegem richting watertoren. Prachtige fietsbaan langs de achterkant van het park. Ik rijdt links de Désiré De Wolfstraat op en dan is het sprookje voorbij. Momenteel is het nog rustig, maar als binnenkort de werken aan het kerkhof voorbij zijn, zal het aan het Burgermeesterplein opnieuw superdruk worden. Het begint al bij de Eugeen Bosteelsstraat waar het verkeer voluit het Burgermeesterplein oprijdt….Oversteken op dit slecht belicht verkeersplein is geen sinecure. Waarom werkt men niet eens iets volledig af als men aan iets begint? b/ OP de Désiré De Wolfstraat is een mooi breed fietspad aangelegd. Ik gebruik dit ook als ik richting Erembodegem rijdt, maar mag dit wel? Boze bewoners maakten mij attent dat ik de straat op moet…. Eigenlijk is de situatie niet duidelijk. Ook op het einde van de straat is de situatie onduidelijk en gevaarlijk, als je rechts rijdt op de D. de Wolfstraat. Je moet als fietser oversteken, maar je hebt auto’s die links van je de straat passeren, en die voorrang hebben op het verkeer van de Erembodegemstraat. Afin, de bedenker zou zijn fiets eens moeten nemen en dit traject eens afrijden…. Alvast bedankt om deze situaties eens te bekijken
 • Elke dag steek ik met de fiets 2x de Leopoldlaan over ter hoogte van de Moorselbaan. Bij een groen fietserslicht dien ik vaak te stoppen voor auto’s die willen afslaan en mij niet gezien hebben of denken dat ze niet hoeven te stoppen. Nochtans maak ik gebruik van fietslichten en een fluorescerend hesje. Wat mij opvalt is dat de auto’s wel stoppen voor mensen die het zebrapad oversteken en daarbij zelfs de weg voor het fietspad blokkeren. Bovendien zag ik ook dat bij het oversteken van de Moorselbaan ter hoogte van de Leopoldlaan (andere richting kruispunt) de fietspaden op het kruispunt geschilderd staan, wat automobilisten er bewust van maakt dat daar fietsers oversteken. Is het evt. mogelijk dit of een andere markering ook in de rijrichting van de Moorselbaan aan te brengen a.u.b.? Alvast bedankt voor een antwoord.
 • Kruispunt Aalbrechtlaan-Steenweg Aalst.Brussel(kruispunt Colruyt) Komende van Brussel (fiets) rijdende richting Zeebergbrug zijn er Verkeerslichten oa voor fietsers , wanneer het verkeerslicht voor de fietsers op groen staat , is er tezelfdertijd groen voor de auto’s komende van de Zeebergbrug richting OLV ziekenhuis . Volgens mij een zeer gevaarlijke situatie. Graag het nodige om deze gevaarlijke situatie op te lossen

bespreking Structureel overlegmoment met Stad Aalst 20/02/2018

 • Suggestie van aftelsysteem (opmerking: dan best korter dan de bestaande 180 seconden)
  Zodat fietsers ook weten bij hun ‘te lange’ wachten wanneer ze eindelijk mogen oversteken, en niet verrast worden door het plotse groen.
 • Mechanisch tellen van fietsgebruik door lussen
 • Acties:
  • Plannen AWV Albrechtlaan checken op tellingen
  • Wat zijn mogelijke lichtengeregelde alternatieven voor fietsers (nakijken factsheets)
  • Follow up stad :
   1. vraag in verband met volledige herprogrammering cyclus door AWN? Wat houdt deze juist in?
   2. Bespreking AWV  kruispunten Colruyt/De Vilanderstraat: problematiek nogmaals meegeven.

AWV heeft een studie aangevraagt voor Rondpunt Haring, tot en met kruispunt Tereos/De Vilanderstraat, maar zowel FB als de stad zijn nu vragende partij om dit onderzoek door te trekken tot kruispunt Colruyt, om een volledige duidelijkheid te hebben over mogelijkheden en veiligheid voor fietsers.

Knelpunt : Leirekensroute – Treinstraat

Doorgegeven via Site Stad Aalst

 • Ik kom per fiets bijna dagelijks via de Treinstraat door de konkel naar Leirekensroute en ben reeds verschillende keren getuige geweest van een bijna-botsing van fietsers , die komend van de St. Annabrug de konkel indraaien, met een wagen ,die uit de konkel komt en met snelheid de Walstraat wil indraaien. Laat a.u.b. een stopteken plaatsen op het einde van de konkel richting Walstraat en Treinstraat, voordat daar eens een zwaar ongeluk gebeurt. Vooral de wagens, die de Walstraat willen indraaien, hebben dikwijls een te hoge snelheid, als ze uit de konkel komen en er zijn steeds meer scholieren, die na schooltijd, dikwijls in groep door de konkel naar de Leirekensroute rijden .
 • Graag een structurele oplossing aan kruispunt walstraat-treinstraat en beekveld, om het even langs waar je als fietser richting zwembad rijdt, is het zeer gevaarlijk door de vele auto’s die deze sluipweg nemen in tegenovergestelde richting. terwijl beekveld officieel een doodlopende straat is

bespreking Structureel overlegmoment met Stad Aalst 20/02/2018

 • Knelpunt is meegegeven in studieopdracht (melding onder Fietssnelweg – opwaardering Leirekesroute)
 • Infrabel: knelpunt + stavaza intentie booggewelven in Treinstraat doorzichtig te maken
 • Suggesties stad Aalst : Was al vroeger door dienst mobiliteit uitgezocht en wordt terug bekeken
 • Suggestie FB: extra markering voor zichtbaarheid fietsers te verhogen, als dringende oplossing, zolang bovenvermelde werken niet zijn uitgevoerd

Knelpuntmelding : Parklaan

Doorgegeven via Site Stad Aalst

Toch nog eens willen melden wat een gevaarlijke verkeerssituatie op de Parklaan … fietsers, wielertoeristen, elektrische fietsers laten zich in HOGE SNELHEID op het fietspad vanaf Delhaize naar beneden vallen … super gevaarlijk voor de auto”s die eveneens op de Parklaan vanaf Delhaize willen opdraaien naar garages, opritten … en nog te zwijgen van fietsers die op hetzelfde fietspad ( alhoewel fietspad voorzien aan de overkant) de Parklaan oprijden … Er mag dan ook nog geparkeerd worden zodanig dat de opritten naar garages super smal zijn … Daarbovenop moeten ook nog eens de voetgangers gebruik maken van dit fietspad wegens gebrek aan voetpad…. Reeds veel ongevallen gebeurd in het verleden en zal ook in de toekomst het geval zijn…. Ik kruis dit fietspad dagelijks met mijn wagen (zoals velen) om naar mijn garage te rijden … ik hou mijn hart vast voor de zomer wanneer het hier drukker is …

bespreking Structureel overlegmoment met Stad Aalst 20/02/2018

 • Studie AWV: deelsegment rotonde De Haring / Burgemeestersplein / De Vilanderstraat is voorzien
 • Suggestie: doorgang maken via de Frans Blanckaertdreef naar Erembodegemstraat (naar sportcomplex)
  vraag naar onderzoek om doorsteek te onderzoeken: naar Erembodegem + relatie nieuwe stuw en sluis > referentiebrug: knuppelpad Denderleeuw + brug
  Probleem is hier effectief dat het fietspad kant park door veel wagens wordt gekruist , maar het blijft een fietspad, waar fietsers voorrang hebben.
  Het is wel smal, en op sommige plaatsen zeker niet in goede staat,.  Ook is er te weinig goed voetpad, waardoor ook de voetgangers het fietspad gebruiken.
  Fietsers die van Aalst komen, vb via Watertorenwijk, moeten ook volledig omrijden via Désiré de Wolfstraat of Haring om naar sportcomplex Schotte te geraken, daarom ook de suggestie van de mogelijke doorsteek.
 • Actie: suggestie onderzoeken

 

Knelpuntmelding : Blauwgergstraat

Doorgegeven via Site Stad Aalst door AH

Beste medewerker, ik ben een regelmatige fietser en als ik kan rijd ik via de Blauwenbergstraat richting stad Aalst, waar wij nu kunnen genieten van een prachtig fietspad, waarvoor hartelijk dank! Op de terugweg echter richting Erpe-Mere stopt het fietspad in de Blauwenbergstraat plots en gaat het ‘ fietspad’ over in een gekleurde strook aangebracht op het wegdek.Waren de kosten voor de aanleg van een degelijk en veilig fietspad richting Erpe-Mere zo hoog dat het niet meer kon voorzien worden in het geheel van de werken aan het kruispunt aan de N9? Het goede voorbeeld was gegeven aan de andere kant van de straat, waarom kon het niet in de richting van Erpe-Mere? Mvg – een regelmatige fietser al 55 jaar

bespreking Structureel overlegmoment met Stad Aalst 20/02/2018

 • Suggestie FB Aalst :  wil een tijdelijke ingreep om de plaats van de fietser op de Blauwenbergstraat te accentueren (minstens betere signalisatie) i.c. sluipverkeer, zeker gegrond om maatregelen te nemen.
 • Actie: Stad zal dringend de mogelijkheden onderzoeken

Knelpuntmelding : AALST : Colruytkruispunt

Reeds enkele keren kregen wij melding binnen over de problemen aan de verkeerslichten van het kruispunt R41 Albrechtlaan, met de De Gheestraat – Brusselsesteenweg.

Fietsers komende van de Albrechtlaan, die de steenweg richting Colruyt wensen over te steken krijgen middenin de cyclus waarop de voertuigen komende van de Albrechtlaan mogen rechts afdraaien groen, waardoor er conflicten ontstaan.

Wij hebben dit ook door gegeven aan dienst mobiliteit, die op zijn beurt Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft gecontacteerd.

Deze laatste heeft als volgt gereageerd :

De situatie die u beschrijft (“dat fietsers plots terug groen krijgen middenin de cyclus waarop de wagens naar rechts mogen afslaan”) zou in principe niet mogen kunnen voorkomen. Een programmeerfout kan helaas altijd gebeuren.
Ter plaatse hebben wij de situatie niet kunnen vaststellen en ook in de loggegevens van de laatste dagen hebben we niets vreemd opgemerkt.
Kunt u dag en tijdstip doorgeven van uw vaststelling en eventueel bijkomende uitleg?

Dus daarom nu de vraag aan alle fietsers die op dat kruispunt een probleem ondervinden.  Gelieve datum en uur aan ons door te geven via info@fietsersbond-aalst.be

Dank voor de hulp en medewerking
Het Fietsersbond-Aalst Team