knelpunt: Ongeoorloofde inname openbaar domein?

Melding van 18/09 11u10:
Het terras is verwijderd – bedankt stad Aalst voor de snelle reactie

Melding gekregen via gemeenteraad 18/09 9u:
Nagevraagd bij de stad. Situatie is niet aangevraagd en heeft geen vergunning. De stad zal met de politiediensten optreden om het te laten verwijderen.

************************************************************

Ook wij hadden al melding gedaan bij stad Aalst op 12 september omdat we vragen hadden bij deze opstelling. Zowel naar veiligheid als naar mogelijkheid om dit te vergunnen.

Door de doeken is ook het verkeersbord B1 (omgekeerde driehoek) voor bestuurders niet meer zichtbaar.

Gisteren kregen we onderstaande mail van een bewoner die terecht de vraag stelt of iedereen op dezelfde manier kan worden behandeld.

Beste Allen,

Met dit schrijven wil ik even wat duidelijkheid vragen betreffende een -in mijn ogen- gevaarlijke inname openbaar domein in de Vlaanderenstraat ter hoogte van huisnummer 8.

* Een tijdje terug, in de maand maart, werd ik geverbaliseerd omwille van een parkeerovertreding.
Wegens de hoge parkeerdruk in de Vlaanderenstraat en omliggende straten ten tijde van grote Kermis op de Keizershallen, werken in de Duivekeetstraat ea. zag ik mezelf genoodzaakt me even voor het einde van de parkeerstrook te plaatsen in de Vlaanderenstraat. Jammergenoeg stond ik toen net op de overgang van parkeerstrook naar fietspad.
Dit leverde me, niet 1x, maar wel 2x een verkeersboete op van 116€.
Gevolgend op mijn verweer, waarin ik zeker niet de overtreding betwistte, en hopend op beetje gratie gezien de specifieke situaties op dat moment kreeg ik op een nogal redelijk abrupte manier te horen dat mijn hele argumentatie kant noch wal raakten en dat ik zeer gevaarlijk en hinderlijk stond voor de fietsers*

WELNU…

GROOT was mijn verbazing dan ook dat op 3 september -u leest het goed- plots 2 grote obstakels op het fietspad verschenen, dewelke dienen om plantjes en spots in op te stellen.
Op 4 september ging er daar een nieuwe zaak open… Eerst dacht ik nog even; Dit zal wel toegelaten zijn voor het openingsweekend.
We zijn vandaag 18 september en die bakken staan er nog steeds, de aanpalende horecazaak kreeg GEEN vergunning om haar terras een metertje groter te maken (ook hier was de reden van het niet krijgen van de vergunning HET FIETSPAD!) en ik heb reeds 232€ betaald ondanks dat ik totaal zo hinderlijk niet stond geparkeerd als die bloembakken nu staan.

Graag zou ik jullie dan ook willen vragen om zo snel mogelijk 1 van volgende 3 opties te overwegen…

  • Men heeft zich vergist bij de verbalisatie en men wil mij terugbetalen. Graag dan €232 over te schrijven op BExxx
  • Ook ik kan vanaf nu een vergunning krijgen om me te parkeren op het fietspad. Graag me dan even de gegevens over te maken waarop ik een parkeerticket kan krijgen voor het gebruik van het fietspad.
  • Men gaat iedereen gelijk behandelen en deze bloembakken laten wegnemen… (ik vraag dan nog niet eens om dezelfde boete toe te passen, want €116 x2 obstakels x 16 -het aantal dagen dat deze gevaarlijke situatie al staat- is misschien wat stevig voor een net beginnende zaak.)

In bijlage vinden jullie 2 foto’s van de bewuste obstakels. een foto wanneer de zaak open is en de 2e is zoals de obstakels staan buiten de openingsuren.

Wees galant, hou het winkelen plezant

Download onderaan de affiches en verspreid de positieve boodschap

Zoals jullie zelf ook al zullen gemerkt hebben wordt door een aantal winkelende mensen in Aalst de vraag gesteld of fietsen in de winkelstraten verboden kan worden.

Van onze kant uit kunnen wij hier geen voorstander van zijn maar willen we wel een sensibiliseringscampagne opstarten waarin we aan alle fietsers vragen om respect te hebben voor de voetgangers en zeker ook de snelheid aanpassen.

Stapvoets fietsen in winkelstraten zou de regel moeten zijn.
Beter dan verbieden.

Hierover hadden we ook een poll gelanceerd die, zelfs al hadden we hem via verschillende kanalen verdeeld, weinig respons kende.
20% van de deelnemers wenst een verbod, maar 80% vindt dat fietsen in winkelstraten moet kunnen.

Voor héél wat mensen is de fiets hun vrijheid, mensen die vaak iets minder goed te been zijn maar wel nog kunnen fietsen.  Moeten zij door deze maatregel ook gestraft worden?
Ook zullen een aantal fietsers het centrum links laten liggen en de voorkeur geven aan winkels buiten het centrum die ze wel met de fiets kunnen bereiken.

Daarnaast zijn wij ook vragende partij voor een degelijke handhaving naar alle weggebruikers toe.  Zowel fietsers die de verkeersregels niet na leven maar ook andere weggebruikers. Respect naar fietsers in de fietsstraten is vaak zoek, stilstaan en parkeren op voet-, zebra- en fietspaden lijkt voor sommigen een hobby. En vermits hier weinig tegen opgetreden wordt blijft het bestaand.

Je kan de affiches hier downloaden en afdrukken. Hang ze aan je raam en verspreidt de positieve boodschap.

Poll: Respect voor voetgangers in winkelstraten #fietsfriendelijk

Vraag van een bewoner uit de Gentsestraat:

Ik weet dat fietsen belangrijk is, maar als ik de laatste tijd in de winkelstraat wandel en dit is bijna dagelijks met mijn man die invalide is stel ik de volgende problemen vast.

De fietsers alsook de elektrische steps houden geen rekening met de voetgangers. Als je dan commentaar geeft dan zijn ze nog brutaal ook totaal geen respect.

Ik ben bezig met de actie op poten te zetten, ik zou graag de fietsers alsook de steps verboden willen maken tussen 11 uur en 17 uur in de winkelstraten en op de wekelijkse markt.

‘Fietsers even opzij dan is de voetganger ook blij’

Ik zou zoveel mogelijk fietsrekken laten plaatsen aan de rand van de winkelstraten.

Dit moet natuurlijk op de gemeenteraad goedgekeurd worden, maar wou jullie hiervan eventjes op de hoogte te stellen en indien jullie hier feedback willen geven of wil samenwerken en suggesties hebben stuur deze gerust door.

Ons antwoord:

Wij als fietsersbond zijn geen voorstander van het verbieden van fietsen in de winkelstraten.  Laat mij wel duidelijk stellen dat we het probleem kennen en begrijpen, maar we willen absoluut niet dat alle fietsers gestraft worden voor enkelingen die zich niet gedragen.

Vanuit de Fietsersbond zijn we dit aar net met een campagne #fietsvriendelijk begonnen en dit hoort er natuurlijk ook bij. Gedraag je in winkelstraten, pas je snelheid aan, en gebruik ze enkel voor bestemmingsverkeer.  Doorgaand fietsverkeer is af te raden.

Maar het weigeren van fietsers in winkelstraten zal fietsen nog maar eens ontmoedigen.  Het is net omdat we met de fiets tot aan de winkel kunnen geraken dat we graag naar de stad komen shoppen.  Velen zullen weggejaagd worden en een andere winkel buiten de stad zoeken waar ze wel tot voor de deur kunnen fietsen.  De luxe van de fiets.

Jaren geleden al stelden wij een alternatief voor door het aangeven van een fietsstrook in het midden van de winkelstraten, een ruimte van ong 2m waar fietsen kan, en zo hebben voetgangers links en rechts langs de winkelramen een veilige strook.  Bij het oversteken zal een groter deel ook meer op elkaar letten.  Dit is toen niet echt aanvaard als oplossing.

De enkelingen die zich nu al fout gedragen ga je met dit soort verbod zonder degelijke handhaving ook niet uit de winkelstraten houden.

Geef hieronder jouw mening?

#Fietsvriendelijk

Het aantal fietsers blijft groeien en de ruimte is beperkt. Dus maak het leuk voor jezelf en anderen. Lach en zwaai naar je medemens in het verkeer. Steek een duim in de lucht. Wat je geeft, krijg je terug.
De #Fietsvriendelijk campagne van de Fietsersbond (met steun van de Provincie Antwerpen) is een campagne over onderwerpen die jullie, fietsers zelf aanbrachten. 7 zalige video’s van fietsers, voor fietsers en gemaakt door fietsers.
Met de steun van de Provincie Antwerpen.
Een productie van Stijn Wens, Kobe Wens en Lieven Jacobs

Fietsvriendelijk!

Elk jaar komen er meer en meer fietsers bij. Dat zorgt voor toenemende ergernis op de soms beperkte ruimte die er voor de fietsers is voorzien. Maar fietsen is heerlijk en je wordt er meestal vrolijk van. Daarom maken we werk van een fijne campagne, waar fietsers tips krijgen om vriendelijk en plezant samen te fietsen op de helaas nog steeds vaak te krappe fietspaden.

De affiche kunnen jullie hieronder downloaden om zelf te printen

“In ruil voor gefietste kilometers planten we bomen in de stad en maak je kans op een streekproduct”

Logo_met_QR_code-02.png

Met de campagne CO2 Neutraalst willen we meer Aalstenaars op de fiets krijgen om samen fietskilometers te verzamelen en lokaal inkopen te doen bij plaatselijke handelaars.

Met dit spel werken inwoners en handelaars samen om zoveel mogelijk fietskilometers te verzamelen. Deelnemers maken iedere week kans op een waardebon of een streekproduct. Per geregistreerde fietstocht gaan we 5 km vooruit op de wereldkaart. Per continent dat opgeschoond wordt, planten we bomen in samenwerking met Natuurpunt Aalst.

Schrijf je in via de site van CO2 Neutraalst

Loopt het kind op de weg of loopt de weg door zijn speelruimte? (De Corespondent)

Interessant artikel om bij stil te staan.  Van wie is de ruimte in onze straten, voor wie moeten we ruimte voorzien?
“‘We accepteren dat er mensen in auto’s – machines van 1.500 kilo – rondrijden in de directe leef- en speelomgeving van jonge kinderen. In een poging ongelukken te voorkomen, zetten we een rond bord met het getal 30 op de weg, een snelheid voor automobilisten die voor een spelende peuter nog steeds levensbedreigend is. Wie harder wil rijden dan 30, kan dat meestal gewoon doen, en deze steeds grotere en sterkere machines rijden soepeler naarmate ze harder gaan. Dáárom is het voor peuters onveilig op straat.”
Interessant artikel, neem zeker de tijd om even te lezen!

Fietsen met een mondmasker in Corona tijden: meer helderheid graag!

Brief aan de volledige gemeenteraad van Aalst

Goede morgen,

Op 29 juli stuurden wij reeds onderstaande mail naar de burgemeester en schepen van mobiliteit, zonder enige reactie.

De onduidelijkheid blijft en vragen blijven rijzen.

We begrijpen niet waarom er een onderscheid gemaakt wordt tussen de motieven voor een verplaatsing per fiets. Tijdens deze hittegolf is elke actieve vorm van verplaatsing een inspanning. Maar ook bij ‘normale’ weersomstandigheden is een onderscheid maken tussen functionele en recreatieve verplaatsingen best vreemd.

Waarom moet een sportfietser, in groep al dan niet in bebouwde kom, aan 10km/u door de winkelstraten geen mondmasker dragen?
Waarom mogen bestuurders met open raam of open dak die naast ons aan het verkeerslicht wachten geen mondmasker dragen?
Waarom moet een fietser die stevig doorfiets om naar het werk te rijden maar geen sporttenue draagt dan weer wel een masker dragen?

Wij vragen duidelijkheid voor alle Aalstenaars. We zijn zeker niet tegen het dragen van een mondmasker en vrezen ook dat 1 september niet zomaar plots de einddatum zal zijn van de corona-maatregelen. Iedereen met gezond verstand ziet dat we dit nog lang zullen moeten mee dragen.

Maar waarom dan niet zoals reeds in andere steden?
Fietsers en stepgebruikers hoeven het mondmasker niet te dragen als zij de sociale afstand kunnen naleven.

Vermits onze stad reeds kreunt onder een verkeersinfarct, hoge concentraties fijn stof door canyoning (https://curieuzeneuzen.be/) en zoals elke stad verhoogde temperaturen kent bij warme dagen (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/06/24/bovenop-de-hittegolf-komt-nog-het-effect-van-het-hitte-eiland/), zouden wij het toch normaal vinden dat elke actieve vorm van verplaatsing zou aangemoedigd worden om zo deze effecten maximum te kunnen reduceren.

Daarom vragen wij nog eens met aandrang duidelijkheid over de mondmaskerplicht zodat mensen die onder de lock-down de fiets terug zijn gaan gebruiken niet terug worden aangemoedigd de auto te gebruiken omdat fietsen echt niet meer als aangenaam wordt ervaren.

Met fietsvriendelijke groeten

Op 29 juli 2020 18:01:45 +02:00, schreef info@fietsersbond-aalst.be:

Fietsen met een mondmasker in Corona tijden.

De dreiging van het virus is duidelijk. Richtlijnen om de curve naar beneden te krijgen en iedereen te beschermen worden steeds scherper en duidelijker. De Fietsersbond heeft heel veel begrip voor de algemene richtlijnen die nu uitgevaardigd worden. Laat ons samen dit virus verslaan en rekening houden met voorschriften die door experten worden opgelegd.

De Fietsersbond vraagt wel een verduidelijking over het verplicht dragen van een mondmasker bij functioneel fietsen. Het is duidelijk dat in een drukke straat met veel voetgangers er beter een mondmasker gedragen wordt.  De communicatie van onder meer de provincie Antwerpen om het mondmasker niet te verplichten bij intensief sporten is echter niet helemaal helder. Wat verstaan we onder intensief sporten? Is het fietsen naar het werk over een afstand van meer dan 10 km ook intensief sporten of niet? We vragen aan alle lokale en provinciale overheden hier meer duidelijkheid over.

Mag een functionele fietser die voor haar/zijn woon-werkverkeer (essentiële verplaatsing) de fiets gebruikt ook zonder mondmasker fietsen of niet? Graag meer helderheid hierover.

Tegelijk wil de Fietsersbond een duidelijke oproep doen aan alle fietsers: Zorg dat je steeds een mondmasker bij hebt. Vertrek vanuit het STOP principe (Stappers, Trappers, Openbaar Vervoer en Privaat Vervoer) bij alle verplaatsingen en het gebruik van een mondmasker. Kom je veel voetgangers tegen op je weg: draag het mondmasker en vermijd zo de verspreiding van het virus. Fiets je op een fietssnelweg of jaagpad of gelijk waar zonder druk verkeer en zonder voetgangers op je pad: dan moet het mogelijk zijn om zonder mondmasker te fietsen.

Beste overheden (alle niveaus) het zijn bijzondere tijden en we hebben als Fietsersbond daar alle begrip voor. Natuurlijk willen wij onze bijdrage hiervoor leveren. Tegelijk vragen we ook wel meer helderheid en duidelijkheid om het fietsen, een gezonde en noodzakelijke manier van verplaatsen (zie ook richtlijnen van de WHO), te blijven promoten en niet te beknotten.

Samen werken aan het tegenhouden van dit virus. Dat is nu de opdracht. En daar schrijven we ons mee in. Hou het gezond, hou het veilig en vooral: blijf fietsen!

FIETSERSBOND VZW

Lokale vrijwilliger Afdeling Aalst

Info@fietsersbond-Aalst.be

www.fietsersbond-Aalst.be

CONTACT VOOR DE PERS
Wies Callens, beleidsmedewerker en woordvoerder
0478 54 64 52

OVER DE FIETSERSBOND
De Fietsersbond is de belangenbehartiger van alle fietsers in Vlaanderen en Brussel. Met 23.000 leden en 1000 vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor veilig fietsen, voor een echt fietsklimaat. De vereniging voert acties, audit de kwaliteit van de fietsroutes (Meetfiets) en helpt meer mensen op de fiets naar het werk (Bike to Work). Nog geen lid? Ga naar fietsersbond.be/ikwordlid

brief aan de Burgemeester, Jean-Jaques Degucht en Caroline Verdoodt

Goede morgen Mevrouw, Mijne heren,

U zal het ongetwijfeld reeds hebben gelezen in de pers, naar aanleiding van héél wat vragen en opmerkingen die wij kregen heeft de Fietsersbond een pol gehouden over wat de Aalstenaar, omwonenden en gebruikers, van de voetganger- en fietsbrug over de Dender denken.

Wijzelf staan in deze neutraal, ons enige en grootste bekommernis is een veilige manier te krijgen om de beide oevers te verbinden die actief weggebruik door voetgangers en fietsers stimuleert. Gebeurt dit via een nieuwe brug, door een aanpak van de reeds bestaande bruggen en hun omliggende straten of door een combinatie van beide. Voor ons staan alle opties open.

Maar daarnaast voelen wij de noodzaak bij de omwonenden om een terdege uitleg te krijgen waarom voor een bepaald plan wordt gekozen, en hoe de brug uiteindelijk zal aansluiten om de fietsenstalling en het station en wat er uiteindelijk met de omliggende straten zal gebeuren.  Zij vragen inzicht in een totaalplan.

Op 10 dagen tijd hebben 548 mensen de pol ingevuld, en 65,8% is voor een brug. Het grootste deel van de voorstanders wil nog steeds dat er naar een alternatief wordt gekeken.  Misschien is hier de noodzaak om met hen in dialoog te gaan. 
Het grootste deel van de mensen die tegen stemden wou vooral dat eerst de omgeving veiliger wordt.

In dit dossier  willen wij zeker niet ingaan tegen de plannen van de stad om deze brug te bouwen en denken dat dit in een totaalpakket een mooie opwaardering van de Denderoevers kan worden. 
Wij vragen enkel een duidelijke en volledige communicatie naar de inwoners van uw stad wat in het kader van de openbaarheid van besturen mogelijk moet zijn.

Met een goede argumentatie en samenwerking hopen wij dat dit een mooi en nuttig eindresultaat kan opleveren waar alle actieve weggebruikers graag gebruik van zullen maken.

Met fietsvriendelijke groeten

Wat is de mening van de Aalstenaar die de bevraging invulde over de voetgangers- en fietsbrug aan station

Stad gaat door met voetgangers- en fietsersbrug aan station maar…. 

Wij wouden informeren bij de Aalstenaar wat hij/zij hiervan vond en hielden gedurende 10 dagen een anonieme bevraging.

In totaal hebben 548 mensen de pol ingevuld, waarvoor dank, en blijkt dag 65.8% voor een brug is. Maar meer dan de helft van de voorstanders wil ook dat er naar een alternatief zoals voorgesteld door over.morgen wordt gekeken.

Wat ook vooral opvalt is dat van diegenen die niet voor de brug hebben gestemd een overgroot aantal wil dat de omgeving wordt verbeterd.  Een degelijke aanpak van het Werfplein, de Vaartstraat en kruispunt Moutstraat – Frits de Wolfkaai en de Pierre Corneliskaai.

Naast de antwoorden die online konden worden gegeven hebben we ook bekommernissen van de omgeving ontvangen die niet mogen worden overgeslagen:

Als men toch deze fiets-en voetgangersbrug wilt ” doordrukken ” is het enige ontwerp deze welke voldoet aan :
1. Het behouden van de groene long aan de Houtkaai.
2. Het respect voor de omwonenden aan de Houtkaai die anders gaan dagelijks uitkijken op een betonnen constructie, met daarbij horend nog een flagrante schending van hun privacy, tenzij men zoals mijn buurman rolluiken plaatst en deze dag en nacht naar beneden laat.
3. Respect voor de buitenactiviteiten van het Kunstcentrum Netwerk.
4. De veiligheidsnormen bij het verlaten van deze brug, die nu totaal worden miskend bij het kruisen van De Pierre Corneliuskaai.
De stelling van de bevoegde schepen dat anders een groot deel tussen Sint Anna- en Zwarte Hoekbrug een deel van het gezicht op de Dender zou onttrekken getuigt eens te meer van de kortzichtigheid van onze beleidsmensen.
——-

Doch ik wil hierbij mijn stemgedrag verklaren! De twee andere ontwerpen kon ik met geen enkel inzicht beoordelen, het buurtontwerp kreeg mijn voorstel op voorwaarde dat de helling in Pierre Corneliskaai dicht aansluit bij de Dender en dubbelverkeer door/toelaat naast de helling. De tekening laat vermoeden dat de helft van de weg wordt ingenomen door de helling. Ik hoop dus dat bij het buurtontwerp dubbel doorgaand verkeer mogelijk blijft, op de weg naast de helling!

Hopelijk houd onze stad Aalst, de stad van alle weggebruikers, actief als voetganger of fietser,  bestuurder van gelijk welk gemotoriseerd voertuig, rekening met de mening van zijn bewoners.
Wij blijven dus vragende partij voor een open dialoog met alle betrokken partijen.

Lokale afdeling van de Fietsersbond VZW

Facebook
Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
YouTube