Knelpunt melden

Vermits wij als Fietsersbond-Aalst vanaf 12 december 2017 officieel herkend zijn als gesprekspartner met de stad kan je dus nu je probleem melden via Aalst.be.

Deze worden door ons samen met een contactpersoon tweemaandelijks overlopen in een structureel overleg.

Bij dringende meldingen kan dit nog steeds via
info@Fietsersbond-Aalst.be

 

Lokale afdeling van de Fietsersbond VZW

Facebook
Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
YouTube