Circulatieplan 2021

Onze laatste bemerkingen bij een info avond met dienst mobiliteit op 19/04:

Nog maar eens blijkt dat uit schrik van de reactie van de Aalsterse automobilist niet het volledige plan is gecommuniceerd. Daardoor komen van fietsers negatieve reacties die vermeden hadden kunnen worden.

Naast de 7 fietstassen zal de grotere fietsstratenzone ook worden ingevoerd. Alleen zijn deze assen naar scholen en toe een aanduiding via waar je snel en veilig naar het centrum kan. Al hebben wij daar nog altijd bedenking bij dat het dan lijkt of de andere fietsstraten dan niet echt veilig zijn.
En  vermits hier plots in alle talen wordt over gezwegen in communicatie kon het even goed zijn dat met 1 zinnetje in een volgend aanvullend verkeersreglement alle vorige worden opgeschort en dit dus niet meer zou gelden.

We blijven met een probleem van toegang zitten, zolang je niet  veilig over de ring geraakt. Een weg is maar zo veilig als zijn zwakste schakel.

Ook werd een kaart over autodoorstroming getoond, waarin nog steeds veel straten rood kleurden. Dit kan niet de bedoeling zijn van een circulatieplan.

Er wordt nu schijnbaar veel gedaan op korte tijd, maar dit plan is nog verre van af.
1 fietsers komen meestal van buiten stadsring
2 wat met circulatieplan van aansluitende straten in de wijken
Een plan dat niet af is zorgt voor misnoegde burgers

De politiek hoopt op safey by numbers,  en dus als we met zijn alle meer fietsen hopen ze dat de automobilist zal inzien dat hij zich daaraan moet houden.

Als vrijwilligers die vooral de veiligheid van de actieve weggebruikers ter harte nemen, en dus veel belang hechten aan het STOP-principe, willen wij het nieuwe circulatieplan en het bijbehorende fietsplan met ‘7 lijnen’ met een grove korrel zout onder de loep nemen.

Neen wij wensen de auto niet uit de stad te bannen

JA wij wensen dat de zachte weggebruiker zich in alle straten in groot-Aalst veilig kan verplaatsen.

MAAR: Heeft de fietser in Aalst niet recht op meer dan 7 assen?

Onze eerste bekommernis is ouders overtuigen dat het wel veilig is om hun kinderen met de fiets naar school te laten gaan, waardoor veel ouders niet meer met de auto in het centrum moeten komen.

Er gingen al heel wat besprekingen en adviezen aan vooraf.

Onze bemerkingen van 30/10/202017/01/202117/02/2021 en van 24/02/2021 die we ook telkens aan de burgemeester, het college en de gemeenteraadsleden doorstuurden.

Zone 30 krijgt 10 op 10

Zoals we reeds in de pers meedeelden kunnen we héél tevreden zijn met de grote zone 30 die nu wordt voorgestel, groter als diegene die wij hebben voorgesteld.

 Het plan dat wij op 17/02/2021 voorstelden – zone 30 en volledig fietsstraten

Het plan dat nu door de stad en Schepen Jean Jacques De Gucht wordt voorgesteld

Toch geven we maar 4 op 10 voor het circulatieplan

Maar daarnaast loopt een circulatieplan vergezeld van 7 fietslijnen.  Dit wil dus zeggen dat er in héél deze zone 7 assen zijn die fietsen bij voorkeur moeten nemen, alleen mag je niet uit het Zuiden komen en is er geen verbinding meer met de F2 die vanuit Brussel komt.

We hebben nog steeds niet het gevoel dat de veiligheid van de voetganger en de fietsers van alle leeftijden (dus ook de jongsten, oudsten of zwakkere) voor de volledige binnenstad als belangrijkste argument wordt genomen.

Bovendien vrezen we dat er veel frustratie zal ontstaan en de fietser vaak als schuldige zal worden aangeduid en hier dus de dupe van zijn, waardoor het misschien net nog gevaarlijker zal worden

Straten zijn vaak te smal om rechtmatig in te halen maar zijn hoofdas voor auto’s, en worden of blijven dubbel richting. Voetpaden zijn er trouwens ook vaak te smal wat het dus ook voor de stappers of andersvaliden niet aangepast zijn.

Een van de opmerkingen die we nu al kregen:

Zo zag ik dat ze fietsers willen weghalen uit de Moutstraat, wat een heel goede zaak is! Maar in de parallelle straat, Molendries, die in een heel smalle straat is, zou er dubbele richting ingevoerd worden, net op die belangrijke fietsas (de brug is er namelijk nog niet dus is dan enige optie voor alle fietsers die van rechteroever komen). Dat is technisch quasi onmogelijk. Als fietser tegengesteld rijden is er nu al gevaarlijk, ik ben er al paar keer uit evenwicht gebracht door en met bakfiets bijna gebotst zelfs met auto’s.

Je kan ook nog altijd van ene kant van stad naar andere door ’t centrum, er zijn in elke richting opties voorzien, waarom is dat?
Als ze Zonnestraat dubbele richting willen behouden, wat is daar dan de reden voor als veiligheid een uitgangspunt is? Ze kunnen alleen maar toegeven dat dit niet veilig is voor fietsers.

Volledige Chipka kan je lezen op Issuu en een dynamische kaart kan je op de site van Aalst.be vinden

We blijven dus vragende partij voor een duidelijke leesbare binnenstad

Vermits er veel scholen zijn in de binnenstad en er een voetgangers zone is waar reeds regelmatig wrevel is tussen stappers en trappers zou een grote fietszone volgens ons de veiligste optie zijn.  Met heel duidelijke knippen die doorgaand verkeer onmogelijk maken.

 

Dit zou ook voorkomen dat jonge fietsers bijna verplicht worden door de winkelstraten te rijden om veilig door de stad te geraken. Zij kunnen dan mooi rond het voetgangerscentrum rijden en ook dit conflictpunt wordt opgelost.

Circulatieplan en 7 fietslijnen gaan in op 18 augustus 2021

dus blijven wij hopen op aanpassingen die het veilig zullen maken voor de jongsten en/of zwaksten onder onze actieve en zachte weggebruikers!!

 

 

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram