Dossier veilig fietsen

Veilig fietsen duurt het langst. Een veilige rit begint met een veilige fiets en kennis van de verkeersregels.

Zijn alle onderdelen in goede staat? Is je fiets uitgerust met de minimale uitrusting?

Waarover moet je fiets minimaal beschikken volgens de wet?

 • Twee goed werkende remmen: een op het voorwiel en een op het achterwiel.
 • Een fietslicht, zowel vooraan als achteraan. Vooraan moet het licht wit of geel zijn, achteraan rood.
 • Een bel, die je moet kunnen horen op 20 m van de fiets.
 • Een witte reflector vooraan en een rode reflector
 • Gele of oranje pedaalreflectoren aan beide pedalen.
 • Reflectoren op de wielen of de banden. Ofwel een witte retro-reflecterende strook in de vorm van een doorlopende cirkel langs elke kant van de band van het voor- en achterwiel en/of op elk wiel ten minste twee gele of oranje reflectoren met dubbel front, vast en symmetrisch bevestigd aan de spaken

Fietsen in het donker

Moet je met je fiets rijden als het donker is of schemert? Zorg ervoor dat je licht aanstaat wanneer de zichtbaarheid minder dan 200 m bedraagt. Dus je licht moet niet alleen opstaan als het aardedonker is, maar ook bij valavond of schemering.

Richt je fietslicht correct op de baan. Let hierbij op dat je verlichting steeds op de weg gericht is en je medeweggebruikers niet verblindt.

De wet legt geen kwaliteitsnormen op voor fietsverlichting, maar je bespaart er best niet te veel op. Je lichten dienen immers niet alleen om de baan te verlichten, maar zeker ook om gezien te worden. Zonder goede lichten ben je in het donker zo goed als onzichtbaar, zelfs op plaatsen met openbare verlichting.

Waarop moet je letten bij de aankoop van een fietslicht?

Het mag een knipperlicht of vast licht zijn. Het licht mag bevestigd zijn aan je fiets maar ook aan jezelf, zoals een hoofdlamp. Maak de verlichting af en toe eens schoon om het licht sterker te laten doorstralen.

Je achterlicht moet zichtbaar zijn vanop 100 m. Vervang dus tijdig de batterijen.

Waar rij je als fietser?

Er is een fietspad

Als er een fietspad is (vrij van obstakels), dan moet je dit altijd gebruiken.

Verkeersbord D7

 

 

 

 

 

 

Verkeersbord D9

Beiden kunnen als tweerichtingspaden en dus ook links van de weg zijn aangeduid.

 

Een wegmarkering: twee evenwijdige witte onderbroken strepen die je enkel rechts van de weg mag volgen.

Er is GEEN fietspad

Is er geen fietspad? Dan fiets je rechts op de rijbaan.

Fiets niet in de goot, houd afstand van geparkeerde auto’s en neem wat extra ruimte in om te kunnen uitwijken indien nodig.

Speedpedelecs

Speedpedelecs mogen, binnen bebouwde kom, ervoor kiezen om het fietspad niet te volgen. Ze mogen het fietspad NIET gebruiken wanneer verkeersbord D9 er staat (tenzij anders aangegeven met een onderbord).

Naast elkaar fietsen of toch niet?

Binnen de bebouwde kom mag je met twee naast elkaar fietsen als je de tegenliggers niet hindert. Buiten bebouwde kom mag je ook achterliggend verkeer niet hinderen.

Respecteer de algemene voorzichtigheidsplicht

Alle weggebruikers moeten zich op de weg zo gedragen dat ze geen hinder of gevaar veroorzaken voor anderen. Hou steeds rekening met de weersomstandigheden als je je op de openbare weg begeeft.

Fietsen in groep: waar en hoe?

Als kleine groep, of het nu vrienden of sportfietsers zijn, van max 15 fietsers volg je dezelfde verkeersregels die je zou volgen als je de tocht op je eentje zou maken.

Als autobestuurder hou je de minimum afstand van 1m binnen bebouwde kom en 1,50m buiten bebouwde kom bij het inhalen.

Groep van 15 tot 50 deelnemers:

 • mogen vergezeld worden door twee of meer wegkapiteins.
 • zijn niet verplicht om de fietspaden te gebruiken.
 • mogen voorafgegaan en gevolgd worden door een begeleidende auto.

Groep van 51 tot 150 deelnemers

 • moeten vergezeld worden door ten minste twee wegkapiteins.
 • zijn niet verplicht om de fietspaden te gebruiken.
 • moeten voorafgegaan en gevolgd worden door een begeleidende.

Wil je meer weten over veilig fietsen?

Lees de praktische gids op https://www.vlaanderen.be/publicaties/veilig-fietst-het-langst-praktische-gids.

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram