PERSBERICHT: Fietsersbond vraagt aan Stad Aalst om meldingen gemaakt via hun stadswebsite niet naast zich neer te leggen

Na het persbericht waarin het ontbreken van een goede fietsenstalling aan CC de Werf wordt
aangeklaagd, wil de Fietsersbond duidelijkheid over alle meldingen die zij het laatste jaar via het
aanmeldpunt van de website doorgaf.

‘Het lijkt er op dat elke melding die wordt doorgegeven via de website enkel nog een automatisch
antwoord genereert’ merkt de Fietsersbond-Aalst op. Dit zijn vaak meldingen die wij via mail
doorkrijgen van leden en sympathisanten omdat deze zelf ook geen gehoor of reactie krijgen. Een van
onze leden spreekt zelfs over 6 onbehandelde meldingen in de laatste 2 jaar.

Nochtans werd in een structureel overleg met de stadsdiensten, nu meer dan 4 jaar geleden,
gevraagd om alle meldingen via het Amder-systeem door te geven zodat de stadsdiensten de
knelpunten via een ticketsysteem konden opvolgen en verwerken.
Op die manier zou iedereen, melder en dienst, kunnen zien welke knelpunten er zijn en of ze zijn
opgelost.

Zelf heeft de Fietsersbond net via dit systeem meer dan 1 jaar geleden al gevraagd waarom de
bestaande fietsenstalling aan CC De Werf was verwijderd en er geen nieuwe werd geplaatst, een
centrumstad die zich wil profileren als fietsvriendelijk met een goed cultureel centrum dat geen
degelijk overdekte fietsenstalling heeft is toch niet denkbaar, maar in Aalst wel mogelijk.
Echter op deze en vele andere meldingen krijgen we geen antwoord.

‘Het gaat soms over kleine opmerkingen, een boordsteen die aan een kruispunt niet is verlaagd
waardoor je niet op het fietspad kan, zoals komende van de Kapiteintjesstraat en je wil links afslaan
op de Kalfstraat, of een markering die niet duidelijk is zoals aan Walstraat en de Leo
Gheeraerdstslaan. Geen enkel van deze meldingen wordt behandeld.’
Dit is heel jammer want deze kleine ingrepen kunnen het voor alle weggebruikers een pak duidelijker
en veiliger maken.

We hopen dat er eindelijk beweging komt en dat de stadsdiensten waar een goede samenwerking mee was terug de nodige mankracht en positieve waardering krijgen die ze verdienen.
Iedereen voelt de nood aan een goede communicatie die nu jammer genoeg vaak zoek is.

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram