RUP en mobiliteitsplan

Oriëntatienota december 2013

Oriëntatienota Mobiliteitsplan Aalst besproken met alle actoren in een eerste phase 4 december. In die oriëntatienota werd de visie op mobiliteit in Aalst van 18 lokale actoren opgenomen, de Fietsersbond Aalst maakt hier actief deel van uit. Uit de meegedeelde knelpunten en potenties werd per vervoersmodus één samenvatting opgemaakt. Eén constante kwam steeds naar voor : er móet dringend iets gedaan worden aan de (IM)mobiliteit in Aalst, vrijwel alle actoren waren akkoord dat de fiets een belangrijke rol moet spelen in het toekomstige mobiliteitsplan.

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Aalst

Wat is het verschil tussen een RUP en een BPA?

Ruimtelijke uitvoeringsplannen mogen we aanschouwen als de BPA’s ‘nieuwe stijl’. Maar wat is nu het verschil tussen een RUP en een BPA?

– een RUP is veel sterker gebaseerd op een algemene beleidsvisie, zoals verwoord in het structuurplan;

– een RUP is veel flexibeler dan de rigide bijzondere plannen van aanleg waardoor het beter kan inspelen op de dynamiek van de samenleving (vb.: de stedenbouwkundige voorschriften kunnen na verloop van tijd in werking treden of hun inhoud kan op een bepaald tijdstip veranderen);

– een RUP beschrijft beter hoe de functies of activiteiten zich tot elkaar verhouden.

 

Alle RUP’s van de stad Aalst

Alle BPA’s van de stad Aalst

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram