Knelpunt: Oude Gentbaan – Boudewinlaan

Reeds in mei kregen we verschillende meldingen over de onveiligheid voor fietsers die uit de Oude Gentbaan naar links willen afdraaien richting Naarstigheidstraat/Raffelgemstraat.

Maar uit de mail deze week blijkt blijkt dat het probleem zich nog verder situeert en al langer aangekaart wordt.

Graag vragen wij dat er zowel vanuit Stad Aalst als bij Agentschap Wegen en Verkeer werk wordt gemaakt van een veiligere situatie en aandacht wordt besteed aan omwoners en fietsers.

Mail 30/05/2020:

Aangezien ik op eerdere meldingen van andere problemen die ik aan stad Aalst melde geen reactie heb ontvangen en waar ook geen gevolg aan wordt gegeven probeer ik met deze melding eens langs deze weg.

Op de parallelweg met de Boudewijnlaan aan het nieuwe rondpunt mag je als fietser tegen de richting inrijden. (laat dit nu geen aanzet zijn om dit af te schaffen). Maar als de bestuurders bergop rijden snappen er velen niet dat er fietsers mogen/kunnen naar beneden rijden en rijden dan links van de baan als ze de bocht afsnijden. Ofwel rijden ze je dan bijna aan en verschieten ze en verontschuldigen ze zich maar heel vaak krijg je verwijten naar u hoofd dat je daar niet mag fietsen… Dus waarom geen fietssuggestiestrook trekken aan de kant van de fietser die tegen de richting rijdt… Veel duidelijker en veel veiliger.

Dus zoals je op bijgevoegde foto kan zien een fietssuggestiestrook links van de wagen naast het muurtje zou echt veel “verwarde” bestuurders helpen.

Mail 3/10/2020:

Onze vraag naar meer veiligheid en minder sluipverkeer is niet van vandaag.
Ik woon in deel 1 vd Oude Gentbaan vanaf centrum, tussen Boudewijnlaan en Kreupelveldstraat.
Tegenover Dion, dat is makkelijker om te situeren.
Reeds in oktober 1997! (23 jaar geleden) ging ik met een petitie tegen sluipverkeer en overdreven snelheid van deur tot deur.
Een 50-tal ondertekende brieven heb ik aan toenmalige burgemeester De Maght overhandigd waarna ik als antwoord kreeg:
de snelheidbeperking van 70km/u naar 50km/u kon niet door Aalst doorgevoerd worden want de Oude Gentbaan was een provinciale weg.
een voorstel voor een maatregel tegen sluipverkeer, namelijk verhinderen om vanaf de Terlindendreef (Boudewijnlaan) de Oude Gentbaan in te rijden, werd overgemaakt aan de afdeling Wegen Oost Vlaanderen.
Deze brief met beloftes dateert van 12 januari 1998!!
Het effect van die maatregel zou geëvalueerd worden, maar de maatregel is er nooit gekomen!
Wie of wat ligt er te slapen?
Wie wordt hier in slaap gewiegd?

Verder stel ik nog een aantal eigenaardigheden vast de voorbije jaren:
-parkeren in deel 1 van de Oude Gentbaan was (1990) aan de rechterkant komende van Boudewijnlaan. Ergens na 2007 verandert dit plotsklaps naar de linker kant, om dan na enkele maanden te moeten vaststellen dat er een stoepverlaging en parking wordt aangelegd aan restaurant Dion wat in de basisakte al niet mag en ook wettelijk verboden is om parkings aan te leggen waar achterwaarts wordt afgereden.
-enkele weken geleden: renovatiewerken Technigo, stoepverlaging op de hoek / afsluiting open op de hoek / parkeermarkeringen op de straat verdwenen. Wat wil dit zeggen? komt er ook een parking net achter de hoek van Boudewijnlaan naar Oude Gentbaan?
Welke duistere krachten zitten hier achter?
Wat is de reden waarom het in november 2019 beloofde obstakel nog steeds niet is geplaatst op die hoek?
Toch eigenaardig dat handelaars zo snel iets voor mekaar krijgen terwijl een hele straat bewoners al een generatie lang pleiten voor een veiliger en rustiger woonstraat.
Volgende (voorspelbare) stap is dat handelaars gaan klagen dat ze toch hun klanten en personeel niet de hele blok kunnen doen omrijden……

Verscheidene keren werd gevraagd aan de stad om objectieve metingen te komen doen van snelheid, spookrijders en sluipverkeer.
De bewoners van de Oude Gentbaan hebben uiteindelijk zelf de investering gedaan.
Dankzij Telraam.net zijn er objectieve metingen die boekdelen spreken.
Die metingen kunnen door iedereen op Telraam.net ingezien en bestudeerd worden.
Maar laat ik het even kort samenvatten voor de maand september voor deel 1 Oude Gentbaan:
-1790 voetgangers
-7710! fietsers (vermijden de levensgevaarlijke rotonde van Gentse steenweg), dus duidelijk een fietsstraat
-7282 personenwagens
-2130 vrachtwagens en bestelwagens
Van die wagens reden er 4.76% 50-60km/u : dat zijn dus 448 wagens
0.96% 60-70km/u : 90 wagens
0.78% > 70km/u :73 wagens
Dus 611 snelheidsovertreders in de maand september alleen al!

Spookrijders: gemiddeld 18 per dag waarvan 7 vracht- of bestelwagen, dat is dus 540! spookrijders per maand en dat vooral tijdens de piekuren. En dat aantal neemt duidelijk toe. Het probleem van sluipverkeer begint zelfs al vanaf de ventweg op de Boudewijnlaan. Ze vertikken het aan te schuiven in de tunnel en racen maar langs de voordeuren van bewoners en in verboden richtingen want er liggen toch geen obstakels en er is toch nooit controle.
We zijn het beu om te wachten op uitvoeren van beloftes!
Of moet er eerst een dodelijk ongeval plaatsvinden?
In dat geval zal uit al deze mails de laksheid blijken van de bevoegde instanties.
Groeten

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram