Alle berichten van Fietsersbond Aalst

Zondag 27 september om 11u: Belgerinkel voor 0 verkeersdoden in 2021

Veilig fietsen is een grondrecht: Actie fietsveiligheid zondag 27/09/2020 om 11u.

Na de gitzwarte strapdag van vrijdag 18 september willen heel wat leden en afdelingen in actie schieten. De Fietsersbond roept daarom op om met z’n allen actie te voeren op zondag 27/9.

Veilig fietsen zou een grondrecht moeten zijn. Fietsdoden zijn niet het gevolg van een ongeval. Zij zijn het resultaat van een systeemfout. Verander het systeem en zorg dat iedereen veilig van huis naar school en werk kan fietsen.

Daarom roept de Fietsersbond op:

  • Maak echt en versneld werk van de veilige verplaatsingen. Zodat je niet langer als ouder bang moet zijn of je kind wel veilig aankomt.

  • Voer de goede plannen die er al zijn echt uit. Begin er vandaag nog aan.

  • Bekijk de zwarte punten in uw gemeente en zorg voor een herinrichting zo snel mogelijk. Kijk of elk nieuw project de fiets en de veilige fietsverplaatsing centraal zet. Doe die fietstoets.

  • Werk samen met alle betrokken partijen. Rem projecten niet langer af omdat oude regels en procedures de fiets nog niet centraal zetten. Wees creatief, verander desnoods die regels. Vertrek daarbij vanuit veilig fietsen en werk vooral samen, over alle administraties heen, met ondersteuning van lokaal beleid, politie en gewestelijk beleid.

Er is geen nieuwe task force nodig, geen zoveelste projectoproep of langetermijnstudie.
Laten we samen de bladzijde omslaan. Zodat vanaf morgen veiligheid primeert op doorstroming. Zodat vanaf morgen een dodelijk fietsongeval geen collateral dammage meer is.

We zijn geschokt en boos dat dit anno 2020 nog steeds niet het normaal is.

Daarom vandaag dit signaal, deze minuut belgerinkel. Daarmee richten wij ons niet zozeer tegen bepaalde politici, maar roepen wij iedereen op om zijn/haar steentje bij te dragen waar het kan. Werk mee, voor alle slachtoffers van een systeemfout die veel te lang in stand gehouden is.

De versnelling hoger te schakelen en een echt veilig fietsbeleid uit te werken.
Samen met alle spelers die erbij betrokken zijn.
Laat ons nu die mindshift maken en vooruit gaan.

Concreet: 

op zondag 27/09 om 11u postvatten op je fiets voor het stadhuis/administratief centrum (werfplein 9).
Respecteer de corona maatregelen en draag een mondmasker.
Maar laat je gedurende minstens 1 minuut horen via je fietsbel.

knelpunt: Ongeoorloofde inname openbaar domein?

Melding van 18/09 11u10:
Het terras is verwijderd – bedankt stad Aalst voor de snelle reactie

Melding gekregen via gemeenteraad 18/09 9u:
Nagevraagd bij de stad. Situatie is niet aangevraagd en heeft geen vergunning. De stad zal met de politiediensten optreden om het te laten verwijderen.

************************************************************

Ook wij hadden al melding gedaan bij stad Aalst op 12 september omdat we vragen hadden bij deze opstelling. Zowel naar veiligheid als naar mogelijkheid om dit te vergunnen.

Door de doeken is ook het verkeersbord B1 (omgekeerde driehoek) voor bestuurders niet meer zichtbaar.

Gisteren kregen we onderstaande mail van een bewoner die terecht de vraag stelt of iedereen op dezelfde manier kan worden behandeld.

Beste Allen,

Met dit schrijven wil ik even wat duidelijkheid vragen betreffende een -in mijn ogen- gevaarlijke inname openbaar domein in de Vlaanderenstraat ter hoogte van huisnummer 8.

* Een tijdje terug, in de maand maart, werd ik geverbaliseerd omwille van een parkeerovertreding.
Wegens de hoge parkeerdruk in de Vlaanderenstraat en omliggende straten ten tijde van grote Kermis op de Keizershallen, werken in de Duivekeetstraat ea. zag ik mezelf genoodzaakt me even voor het einde van de parkeerstrook te plaatsen in de Vlaanderenstraat. Jammergenoeg stond ik toen net op de overgang van parkeerstrook naar fietspad.
Dit leverde me, niet 1x, maar wel 2x een verkeersboete op van 116€.
Gevolgend op mijn verweer, waarin ik zeker niet de overtreding betwistte, en hopend op beetje gratie gezien de specifieke situaties op dat moment kreeg ik op een nogal redelijk abrupte manier te horen dat mijn hele argumentatie kant noch wal raakten en dat ik zeer gevaarlijk en hinderlijk stond voor de fietsers*

WELNU…

GROOT was mijn verbazing dan ook dat op 3 september -u leest het goed- plots 2 grote obstakels op het fietspad verschenen, dewelke dienen om plantjes en spots in op te stellen.
Op 4 september ging er daar een nieuwe zaak open… Eerst dacht ik nog even; Dit zal wel toegelaten zijn voor het openingsweekend.
We zijn vandaag 18 september en die bakken staan er nog steeds, de aanpalende horecazaak kreeg GEEN vergunning om haar terras een metertje groter te maken (ook hier was de reden van het niet krijgen van de vergunning HET FIETSPAD!) en ik heb reeds 232€ betaald ondanks dat ik totaal zo hinderlijk niet stond geparkeerd als die bloembakken nu staan.

Graag zou ik jullie dan ook willen vragen om zo snel mogelijk 1 van volgende 3 opties te overwegen…

  • Men heeft zich vergist bij de verbalisatie en men wil mij terugbetalen. Graag dan €232 over te schrijven op BExxx
  • Ook ik kan vanaf nu een vergunning krijgen om me te parkeren op het fietspad. Graag me dan even de gegevens over te maken waarop ik een parkeerticket kan krijgen voor het gebruik van het fietspad.
  • Men gaat iedereen gelijk behandelen en deze bloembakken laten wegnemen… (ik vraag dan nog niet eens om dezelfde boete toe te passen, want €116 x2 obstakels x 16 -het aantal dagen dat deze gevaarlijke situatie al staat- is misschien wat stevig voor een net beginnende zaak.)

In bijlage vinden jullie 2 foto’s van de bewuste obstakels. een foto wanneer de zaak open is en de 2e is zoals de obstakels staan buiten de openingsuren.

Wees galant, hou het winkelen plezant

Download onderaan de affiches en verspreid de positieve boodschap

Zoals jullie zelf ook al zullen gemerkt hebben wordt door een aantal winkelende mensen in Aalst de vraag gesteld of fietsen in de winkelstraten verboden kan worden.

Van onze kant uit kunnen wij hier geen voorstander van zijn maar willen we wel een sensibiliseringscampagne opstarten waarin we aan alle fietsers vragen om respect te hebben voor de voetgangers en zeker ook de snelheid aanpassen.

Stapvoets fietsen in winkelstraten zou de regel moeten zijn.
Beter dan verbieden.

Hierover hadden we ook een poll gelanceerd die, zelfs al hadden we hem via verschillende kanalen verdeeld, weinig respons kende.
20% van de deelnemers wenst een verbod, maar 80% vindt dat fietsen in winkelstraten moet kunnen.

Voor héél wat mensen is de fiets hun vrijheid, mensen die vaak iets minder goed te been zijn maar wel nog kunnen fietsen.  Moeten zij door deze maatregel ook gestraft worden?
Ook zullen een aantal fietsers het centrum links laten liggen en de voorkeur geven aan winkels buiten het centrum die ze wel met de fiets kunnen bereiken.

Daarnaast zijn wij ook vragende partij voor een degelijke handhaving naar alle weggebruikers toe.  Zowel fietsers die de verkeersregels niet na leven maar ook andere weggebruikers. Respect naar fietsers in de fietsstraten is vaak zoek, stilstaan en parkeren op voet-, zebra- en fietspaden lijkt voor sommigen een hobby. En vermits hier weinig tegen opgetreden wordt blijft het bestaand.

Je kan de affiches hier downloaden en afdrukken. Hang ze aan je raam en verspreidt de positieve boodschap.

Poll: Respect voor voetgangers in winkelstraten #fietsfriendelijk

Vraag van een bewoner uit de Gentsestraat:

Ik weet dat fietsen belangrijk is, maar als ik de laatste tijd in de winkelstraat wandel en dit is bijna dagelijks met mijn man die invalide is stel ik de volgende problemen vast.

De fietsers alsook de elektrische steps houden geen rekening met de voetgangers. Als je dan commentaar geeft dan zijn ze nog brutaal ook totaal geen respect.

Ik ben bezig met de actie op poten te zetten, ik zou graag de fietsers alsook de steps verboden willen maken tussen 11 uur en 17 uur in de winkelstraten en op de wekelijkse markt.

‘Fietsers even opzij dan is de voetganger ook blij’

Ik zou zoveel mogelijk fietsrekken laten plaatsen aan de rand van de winkelstraten.

Dit moet natuurlijk op de gemeenteraad goedgekeurd worden, maar wou jullie hiervan eventjes op de hoogte te stellen en indien jullie hier feedback willen geven of wil samenwerken en suggesties hebben stuur deze gerust door.

Ons antwoord:

Wij als fietsersbond zijn geen voorstander van het verbieden van fietsen in de winkelstraten.  Laat mij wel duidelijk stellen dat we het probleem kennen en begrijpen, maar we willen absoluut niet dat alle fietsers gestraft worden voor enkelingen die zich niet gedragen.

Vanuit de Fietsersbond zijn we dit aar net met een campagne #fietsvriendelijk begonnen en dit hoort er natuurlijk ook bij. Gedraag je in winkelstraten, pas je snelheid aan, en gebruik ze enkel voor bestemmingsverkeer.  Doorgaand fietsverkeer is af te raden.

Maar het weigeren van fietsers in winkelstraten zal fietsen nog maar eens ontmoedigen.  Het is net omdat we met de fiets tot aan de winkel kunnen geraken dat we graag naar de stad komen shoppen.  Velen zullen weggejaagd worden en een andere winkel buiten de stad zoeken waar ze wel tot voor de deur kunnen fietsen.  De luxe van de fiets.

Jaren geleden al stelden wij een alternatief voor door het aangeven van een fietsstrook in het midden van de winkelstraten, een ruimte van ong 2m waar fietsen kan, en zo hebben voetgangers links en rechts langs de winkelramen een veilige strook.  Bij het oversteken zal een groter deel ook meer op elkaar letten.  Dit is toen niet echt aanvaard als oplossing.

De enkelingen die zich nu al fout gedragen ga je met dit soort verbod zonder degelijke handhaving ook niet uit de winkelstraten houden.

Geef hieronder jouw mening?

#Fietsvriendelijk

Het aantal fietsers blijft groeien en de ruimte is beperkt. Dus maak het leuk voor jezelf en anderen. Lach en zwaai naar je medemens in het verkeer. Steek een duim in de lucht. Wat je geeft, krijg je terug.
De #Fietsvriendelijk campagne van de Fietsersbond (met steun van de Provincie Antwerpen) is een campagne over onderwerpen die jullie, fietsers zelf aanbrachten. 7 zalige video’s van fietsers, voor fietsers en gemaakt door fietsers.
Met de steun van de Provincie Antwerpen.
Een productie van Stijn Wens, Kobe Wens en Lieven Jacobs

Fietsvriendelijk!

Elk jaar komen er meer en meer fietsers bij. Dat zorgt voor toenemende ergernis op de soms beperkte ruimte die er voor de fietsers is voorzien. Maar fietsen is heerlijk en je wordt er meestal vrolijk van. Daarom maken we werk van een fijne campagne, waar fietsers tips krijgen om vriendelijk en plezant samen te fietsen op de helaas nog steeds vaak te krappe fietspaden.

De affiche kunnen jullie hieronder downloaden om zelf te printen

“In ruil voor gefietste kilometers planten we bomen in de stad en maak je kans op een streekproduct”

Logo_met_QR_code-02.png

Met de campagne CO2 Neutraalst willen we meer Aalstenaars op de fiets krijgen om samen fietskilometers te verzamelen en lokaal inkopen te doen bij plaatselijke handelaars.

Met dit spel werken inwoners en handelaars samen om zoveel mogelijk fietskilometers te verzamelen. Deelnemers maken iedere week kans op een waardebon of een streekproduct. Per geregistreerde fietstocht gaan we 5 km vooruit op de wereldkaart. Per continent dat opgeschoond wordt, planten we bomen in samenwerking met Natuurpunt Aalst.

Schrijf je in via de site van CO2 Neutraalst

Loopt het kind op de weg of loopt de weg door zijn speelruimte? (De Corespondent)

Interessant artikel om bij stil te staan.  Van wie is de ruimte in onze straten, voor wie moeten we ruimte voorzien?
“‘We accepteren dat er mensen in auto’s – machines van 1.500 kilo – rondrijden in de directe leef- en speelomgeving van jonge kinderen. In een poging ongelukken te voorkomen, zetten we een rond bord met het getal 30 op de weg, een snelheid voor automobilisten die voor een spelende peuter nog steeds levensbedreigend is. Wie harder wil rijden dan 30, kan dat meestal gewoon doen, en deze steeds grotere en sterkere machines rijden soepeler naarmate ze harder gaan. Dáárom is het voor peuters onveilig op straat.”
Interessant artikel, neem zeker de tijd om even te lezen!

Nieuwjaarsreceptie 2020

Gisteren konden we op de laatste dag van januari onze leden en sympathisanten ontvangen op onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
En dus op die laatste dag van januari ook nog een fietsveiling en gezond 2020 wensen.

De afgelopen jaren werd er al heel wat gedaan, zoals hard werken aan een mobiliteitsplan en een fietsbeleidsplan, maar jammer genoeg zien we hier nog weinig van en wordt er zonder enig degelijk overleg naar een nieuw circulatieplan en toename fietsstraten verwezen. Al langer zijn we vragende partij om mee te mogen werken in een mobiliteitsraad, iets wat in vele andere gemeenten en steden reeds zijn nut heeft bewezen, maar in Aalst vind onze burgemeester en de schepenen dit niet nodig.

Nochtans denk ik dat elke weggebruiker hier baat bij zou hebben, en kan er via een consensus verder gewerkt worden aan een plan dat door alle belanghebbenden wordt gedragen.

Een mobiliteitsplan waar jaren aan is gewerkt door het onderzoeksbureau Mint, samen met de verschillende schepenen van de vorige legislatuur, waaronder dus ook CD&V en NV-A is van tafel geveegd. Participatiemomenten waar heel wat vrijwilligers van verschillende groeperingen veel tijd en energie hebben in gestoken.
Misschien mocht het voor ons nog iets verder gaan, maar we kregen in onze stad toch al wat meer ruimte voor de actieve weggebruiker, en dat zou een stap in de goede richting zijn.

Daarnaast werd door de dienst mobiliteit een fietsbeleidsplan uitgewerkt waarin, aansluitend op het mobiliteitsplan, stappen zouden worden ondernomen om de veiligheid en de plaats van de fietser in onze stad duidelijk voorop te stellen.
Het STOP-principe werd naar voor gebracht, auto’s worden niet gebannen, maar voetgangers en fietsers gaan voor en OV moet meer ruimte krijgen.

We horen en lezen nu van een circulatieplan en invoeren van fietsstraten in onze stad. Geen enkel richting meer op de Wallenring, dus bvb de Zonnestraat blijft zoals ze is met smalle voetpaden en weinig plaats voor de fietser.

De Burchtstraat en de Vaartstraat zijn nu ook niet echt de ruimste straten voor én tweerichtingsverkeer en andere weggebruikers. Tegen fietsstraten kunnen we natuur­lijk niets hebben, wanneer deze goed leesbaar zijn voor alle weggebruikers en gerespecteerd en gehandhaafd worden. Dus in analogie met Kortrijk of Mechelen, alle straten binnen de Wallenring worden fietsstraat.

Zoals het er tot nu toe uit ziet zouden een aantal straten geen fiets­straat worden. Voor wie zal het dan nog duidelijk zijn? Maar ja, momenteel is het enkel wat we horen in de wandelgangen, want een concreet plan hebben we nog niet mogen zien. Al is het ons in 2019 beloofd door de kabinetsmedewerkers van onze schepen van mobiliteit JJ Vande Gught, op de afspraak die hij met ons maakte maar waarop hij verkoos zelf niet aanwezig te zijn.
Natuurlijk is het niet omdat we in gesprek kunnen gaan dat alle beslissingen 100% onze wens zijn, dat is nooit geweest, en dat verwachten we ook niet.  Een minimum aan overleg en wederzijds respect, dat is hetgeen we vragen.
In de meer dan 8 jaar waarin we als lokale afdeling bestaan hebben we al meermaals kunnen aantonen dat we voor rede vatbaar zijn, een betrouwbare partner zijn en daarenboven ook over een zekere expertise beschikken.

Daarnaast moeten we ons blijven neerleggen bij de werken aan het Denderpad die jaren aanslepen, en beloften die Waterwegen en Zeekanalen maken worden tekens terug gebroken, en de potentiële gebruiker, hij wacht nog wat langer.

En de brug die zou gebouwd worden om een veilige doorgang te garanderen komt er dan misschien toch niet, maar ook hier is reeds veel geld en tijd aan gespendeerd met haalbaarheidsstudies en participatiemomenten.

Wij blijven vragende partij voor dialoog, waarin niet alleen wij, maar ook alle andere belanghebbenden in Aalst in gesprek kunnen gaan. Een open participatie naar een door iedereen gedragen plan.

Onze stad kan maar enkel fiets- en voetganger toegankelijk zijn wanneer ook alle toegangspoorten dit zijn. Wanneer alles leesbaar en eenduidig is, dus alle straten zone 30 een fietsstraat. Waar een goed STOP-principe wordt gehanteerd, auto’s te gast zijn, maar actieve weggebruikers zoals voetgangers en fietsers voorrang hebben. Van zodra wij met zijn allen onze allerkleinsten veilig mee kunnen laten deelnemen aan onze Mobiliteit hebben we dit bereikt.

Wij willen hier als FB-A ploeg blijven ijveren voor een stad met ruimte om te leven en bewegen, en danken jullie voor alle steun en input die jullie ons hiervoor telkens weer geven.

Dus zou ik voor deze avond zeggen, laat ons genieten en laat ons hier al in dialoog gaan, en laat er ons een veilig en mobiel 2020 van maken.

Wat had ik dan meer kunnen doen?

Onderstaand bericht werd geschreven naar aanleiding van de (vele) commentaren die de ouders verantwoordelijk stellen voor het ongeval dat gebeurde aan Tereos.
Wat had ik dan meer kunnen doen?
Ouders hebben natuurlijk een verantwoordelijkheid om hun kinderen te leren omgaan met verkeer. Maar je kan er niet omheen, daarmee alleen is het probleem van verkeersveiligheid voor jonge kinderen niet opgelost. Zelfs al neem je als ouder alle mogelijke maatregelen…
Vorige maandag gebeurde het, het moment dat ik al een tijdje had verwacht en jawel ook een beetje gevreesd. “Mama mag ik zelf met de fiets naar huis rijden?” Tot dan toe mocht ze alleen zelf fietsen in dat ene kleine landwegeltje hier in de buurt en op de speelplaats na schooltijd. Verder hangt haar fiets altijd vast achter die van mama of papa. Net geen 5 jaar is ze, mijn kleine moedige meid. Het is op dat moment 17.30u en ze toont vol trots haar fiets aan een klasgenootje.
Mama gaat overstag
Er flitst van alles door mijn hoofd over de ongeveer 1,5 km weg die we moeten afleggen (het is donker, geen gemakkelijke weg met bergop en -af, enkele kruispunten en eenrichtingsstraten die we in tegen richting moeten nemen,…). Maar ik kan het niet over mijn hart krijgen om neen te zeggen. We zijn thuis overtuigde fietsers en onze dochter gaat daar vlot in mee. Uitzonderlijk zijn we vandaag met 2 om haar op te halen. Het momentum is daar en ik ga overstag. Diep vanbinnen denk ik: “Zodra het bergop gaat zal ze waarschijnlijk wel opgeven en hangen we haar fiets weer gewoon achteraan de onze.”
We vatten de tocht aan, goed voorzien van lichten en fluo-aanverwanten (onze dochter is er dol op) zowel op de fiets als op de helmen. Papa rijdt voor, ik rij schuin achter om  ruimte te creëren. Maar de tocht blijft een hele uitdaging voor mijn moederhart. Je probeert ze aan te sturen zonder dat ze je angst voelen en in paniek slaan. Onze dochter doet het echter ferm en nagenoeg onverstoorbaar.  Ze vangt moedig de weg bergop aan. Helaas is het een eenrichtingsstraat die we in tegen richting moeten nemen. De priemende lichten die op ons afkomen boezemen haar angst in. We geven haar mee dat de auto’s wel zullen opzij gaan en dat wij anders wel zullen stoppen om opzij te gaan.
Geen tijd te verliezen
We hebben geluk: de auto’s zetten zich zachtjes aan de kant en we vervolgen onze tocht. Halverwege moet ze even rusten  “ik ben mijn kracht kwijt” en zodra we boven zijn denk ik dat we het kwaadste wel gehad hebben. Niets is minder waar. Op het laatste stuk (dat we onder geen enkele optie kunnen vermijden) vinden auto’s het toch nodig om ons nog rakelings voorbij te vlammen. Zelfs op het kruispunt waarvoor we ons net breed gemaakt hadden en aangegeven dat we gingen afslaan… Eentje die wellicht geen tijd te verliezen had, zoals zovelen.
Het loopt allemaal goed af, maar dit was een ongeoorloofde actie. En ik moet meteen terugdenken aan al de reacties die ik de voorbije dagen las over de recente dood van een jongen van 11, waarin vlot gesteld werd dat de ouders hun kinderen maar beter moeten leren omgaan met verkeer. En ik vraag me af welke commentaar ze op mij zouden gehad hebben als dit was fout afgelopen. Wat ik dan had anders kunnen doen? Het niet toestaan om zelf te fietsen misschien. Maar hoe moet je het zo’n kind anders leren? Er zijn dezer dagen nog zo weinig straten waar je een kind rustig kan leren fietsen op de weg. Ik vraag me ook af of die criticasters hun kinderen of kleinkinderen al eens meegenomen hebben op zo’n fietstocht? Met die ervaring zouden ze wellicht wel anders denken.
Warme oproep: tijd en ruimte aub
Zolang mensen denken dat ze geen 10 seconden te verliezen hebben (het mogen er nog 30 zijn :-)), om even te wachten of hun snelheid aan te passen, gaat het er echt niet veiliger op worden voor onszelf, laat staan de kinderen. Daarom een warme oproep aan alle chauffeurs: geef (jonge) fietsers wat tijd en ruimte. Scheer aub niet rakelings voorbij. Hou overzicht en neem de tijd om het verkeer te lezen (fietsen maakt je zo trouwens ook een betere chauffeur). Probeer die 10 of 30 seconden dat je te laat vertrokken bent niet in te halen op de kap van andere weggebruikers. Gun mijn moederhart wat rust. Want wat zijn nu die seconden ten opzichte van een mensenleven…
Fietsende mama van 2 jonge kinderen