Knelpunt: verbinding tussen Hoezekouterdreef en de Frans Roucelstraat

Melding 25/03/2023

Jullie enig nieuws of men nu eindelijk eens de  Hoezekouterdreef  (achter t kerkhof)  gaat renoveren ? Wij wachten reeds geruime tijd op antwoord van de stadsdiensten.
Beelden zeggen meer dan genoeg,  geen tekening  bij nodig   😊

Antwoord 31/03/2023

Namens schepen Maarten Blommaert heb ik het genoegen u onderstaand antwoord toe te sturen.

Vorig jaar werd door de gemeenteraad een punt goedgekeurd met de aanleg van een bufferbekken en een gedeeltelijk fietspad aan de Hoezekouterdreef.

Er was toen ook sprake van een fietspad tussen de Hoezekouterdreef en de Frans Roucelstraat, dit werd toen echter niet weerhouden.

We hebben alvast even gepolst wat de toekomstplannen zijn met deze landweg.

 

Hopende u hiermee alvast ten dienste te zijn, u kan steeds bij ons terecht.

Met vriendelijke groeten,

Gert Kiekepoos

Onze reactie op 31/03/2023

Geachte heer Kiekepoos,
Geachte schepen Jean-Jacques De Gucht,

Jammer dat de fietsverbinding tussen Hoezekouterdreef en Frans Roucelstraat niet als volwaardige fietsverbinding wordt aangelegd gezien dit een veilig en goede paralelweg zou kunnen zijn voor een van de gevaarlijkste punten in onze stad.

Ook wij zijn voorstander van een goede uitbouw van trage wegen en vragen dus zeker niet overal verharding, het belang van ontharding en natuurlijke waterinsijpeling  ontgaat ons niet.
Waar routes functioneel van belang kunnen zijn om zo een betere modal shift te bereiken en daarnaast ook voldoende veiligheid te creëren moeten hier toch de voor- en nadelen worden afgewogen. Mijn inziens kunnen we voldoende goede voorbeelden vinden die dit mogelijk maken (https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/47513).

Zoals wij allen weten is dat wanneer we een functionele fietsroute (semi-)verharden we deze veiliger maken voor fietsers, waardoor het aantal fietsers die deze gebruiken zullen verhogen. Een verharde route verbetert ook de verkeersstroom, aangezien fietsers dan minder over de rotonde en de N9 zullen moeten rijden. Op tellingen van het huidig gebruik afgaan zou jammer zijn want gezien de staat van deze weg is dit niet echt representatief.  Maar wanneer iets goed wordt aangelegd trekt dit zeker meer fietsers aan. Wanneer het beschikbaar is, wordt het gebruikt.

Daarom ook onze vraag welke adviezen werden gevolgd om dit fietspad tussen Hoezekouterdreef en de Frans Roucelstraat niet werd weerhouden

Bedankt om dit voor ons te verduidelijken

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram