Knelpunt : Zeshoek – Pieter Couckestraat

Doorgegeven via Site Stad Aalst

Aan het kruispunt Zeshoek, komende als fietser uit de Veldstraat of Pieter Couckestraat is het levensgevaarlijk om het kruispunt over te steken. Wat moet je als fietser juist doen. Is het mogelijk meneer te contacteren om wat meer uitleg te geven. Meneer is reeds info gaan vragen op het politiebureel, hier konden ze ook niet meteen de juiste info geven, hoe als fietser over te steken

bespreking Structureel overlegmoment met Stad Aalst 20/02/2018

  • gezien de voorziene werken, en de opening Nieuwe Tragel, waardoor de Dendermondsesteenweg ook zal aangepakt worden, zal de situatie hier veranderen, en moet er op dat moment een opvolging gebeuren.

Antwoord aan fietser die melding maakte in januari 2020

Team Mobiliteit heeft dit knelpunt onderzocht, in overleg met verschillende betrokken partners. Het is zo dat dit enkel kan opgelost worden door de volledige verkeerslichteninstallatie uit te rusten met verkeerslichten voor fietsers die vanuit de Pieter Couckestraat en de Veldstraat het kruispunt willen oprijden, mee op te nemen in de verkeerslichtenregeling welke het volwaardige kruispunt bedient. Aangezien dit niet meteen een optie is, zullen er wellicht beperkingen opgelegd worden aan fietsers die vanuit de Pieter Couckestraat en Veldstraat het kruispunt met de zeshoek willen oprijden. Dit voorstel werd besproken met de verkeerspolitie en zal als advies worden voorgelegd aan het schepencollege omdat we op dit ogenblik deze twee straten niet kunnen opnemen in de verkeerslichteninstallatie, zonder dat dit zijn effect zal hebben op de volledige afwikkeling van alle kruispunten op deze zware verkeersknoop. Overigens kunnen wij de verkeersveiligheid, de oversteek van de fietsers in dit geval, onvoldoende garanderen, zodoende dat we moeten overgaan tot deze drastische maatregel. Toekomstgericht, bij de aanleg van de nieuwe Tragelweg, zal dit een gunstige impact hebben op de verkeersdrukte van dit kruispunt, waardoor we vermoedelijk een concept kunnen uitwerken dat ook als gunstig zal kunnen ervaren worden voor voetgangers en fietsers

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram