Tagarchief: Aalst

Stad gaat door met voetgangers- en fietsersbrug aan station maar…. 

Een algemene bemerking bij de 3 onderstaande plannen blijft

 • Wat zijn de technische mogelijkheden of redenen waarom voor een bepaald plan is gekozen.
 • Zolang het Werfplein, de Vaartstraat en kruispunt Moutstraat – Frits de Wolfkaai niet worden aangepakt zullen er conflicten blijven bestaan.
 • Zou het dan niet beter zijn om eerst te investeren in de omliggende straten? deze voetganger- en fietsvriendelijk maken?

Lees hieronder over de verschillende door ons gekende plannen zodat je je eigen mening kan mee delen, ook de optie om voor geen brug te kiezen kan je aanvinken als dit jouw idee is.

De mening van iedereen telt, dus daarom hebben wij van 9 tot 19 april een anonieme bevraging gehouden.

Wijzelf zijn in het huidige proces niet gecontacteerd, al zouden we een open communicatie met alle betrokken partners op prijs stellen.

Als Fietsersbond zijn wij zeker voorstander , een veilige verbinding tussen de 2 Denderoevers, weg van gemotoriseerd verkeer en de chaos van het Werflplein en Zwarte Hoekbrug.
Een verbinding tussen stad en station enerzijds en het Denderfietspad en de Fietssnelwegen anderzijds.

Info site stad Aalst: De werkzaamheden voor het bouwen van deze brug zouden volgens de oorspronkelijke planning van start gaan in augustus 2019. De voorbereidende fase nam evenwel meer tijd in beslag dan gepland, waardoor de beslissing over de stedenbouwkundige aanvraag pas verwacht wordt in het najaar van 2019. Als de stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd, zullen de werken ten vroegste in het voorjaar 2020 van start kunnen gaan. De werken zelf zullen ongeveer een jaar duren. Het project zal 3,7 miljoen EUR kosten en wordt gerealiseerd met financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen (240 000 EUR) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (800 000 EUR).

Nu komt de maar…

Aan wat moet deze voor ons zeker voldoen:

 • Veilige doorgang voor fietsers en voetgangers, zonder fietsers te verplichten af te stappen
 • Een goede hellingsgraad die haalbaar is voor elke soort fietser, van jong tot oud
 • Landen in een goede omgeving die veilig aansluit op de Denderoever en de Fietssnelweg

Waar willen we zeker rekening mee houden:

 • De omwonenden
 • De natuur
 • Het patrimonium
 • Goed overleg met omwonenden
 • Goed overleg met diegene die geacht zal zijn de brug te gebruiker (voetgangers en fietsers)

Welke mogelijke plannen hebben we tot nu toe gezien:

 

Plan 1 : Originele plannen van de stad

 

Februari 2019: Stad Aalst plant aan de Houtkaai een nieuwe brug over de Dender, exclusief voor voetgangers en fietsers. Deze nieuwe 7,5 meter brede brug zal een belangrijke oversteekplaats vormen tussen linker- en rechteroever, het bus- en treinstation en fietssnelweg F2 Gent – Brussel (https://www.aalst.be/aalst-ontknoopt/nieuwe-voet-en-fietsersbrug-over-de-dender)

Onze bemerkingen bij dit plan:

 • De landing is aan de Denderoever wat het logisch lijkt
 • Hellingsgraad is ok
 • Meeste weerstand van omwonenden, omdat zij diegene zullen zijn die hinder ondervinden van deze constructie
 • Een mooie boom moet verdwijnen en plaats maken voor beton

Plan 2: Plannen die door OVER.MORGEN werden voorgesteld als alternatief

 

Samen met buurt Houtkaai stellen we een alternatief voor de fiets- en voetgangersbrug voor.
Meer informatie op http://www.houtkaai.be

 

Buurt Houtkaai en denktank over.morgen stellen alternatief voor fiets- en voetgangersbrug voor

Sinds de plannen van de voetgangers- en fietsersbrug bekend raakten is er heel wat ophef geweest over het verdwijnen van de Houtkaai als groene ontmoetingsplek. De betonnen constructie voorzien in de huidige plannen neemt het gehele plein in, en de huidige volwassen lindebomen met een levensverwachting van 60 jaar worden vervangen door een stenen vlakte met enkele troosteloze compensatiebomen. De Oude Vismijn, een uniek stukje stedelijk erfgoed, wordt daarnaast door al dit betonnen geweld bijna letterlijk gewurgd. Dit kan toch beter !?

Om te tonen hoe het wel kan, heeft de buurt in samenspraak met de Aalsterse denktank over.morgen een alternatief voorstel laten schetsen door architectenbureau Atelier Kubiek.

Onze bemerkingen bij dit plan:

 • Groen kan blijven bestaan
 • Omwonenden staan hier volledig achter
 • Vraag is wel hoe ver er naar het Werfplein moet geheld worden om een goede hellingsgraad te houden, net dat plein dat wij als fietsers willen meiden ivm verkeerschaos

Plan 3: Nieuwe plannen die voorgeteld worden in april 2020

 

De aanleg van de brug tussen station en Houtkaai is besproken en goedgekeurd op het schepencollege van 16 maart. In januari weerklonk er twijfel in datzelfde schepencollege: ‘zo’n brug van een paar miljoen euro, Stad gaat door met voetgangers- en fietsersbrug tussen station en Houtkaai hebben we dat echt nodig?’
Het traject dat op tafel ligt wanneer de werken starten, is het oude: van het station over de Dender, om een bocht te maken op de Houtkaai en te landen aan de Josse Ringoirkaai.
Of de brug uiteindelijk ook zo gebouwd zal worden, is afwachten. Het is toegestaan om tijdens de werken het traject nog te veranderen en dan is het mogelijk dat het stadsbestuur beslist om de brug te laten landen in de Korte Moutstraat.

Schepen De Gucht, schepen Verdoodt en de rest van het college zijn wel te vinden voor het traject richting de Varkensmarkt verder te onderzoeken en eventueel deze aan te leggen.  “Omdat deze een vlotte verbinding met de Varkensmarkt mogelijk maakt en in het verlengde ligt van de fietssnelweg op de Leirekensroute”, zegt De Gucht. “Wat over.morgen betreft: dit ontwerp zou ervoor zorgen, gezien de hellingsgraad die we verplicht zijn te hanteren, dat we een aanzienlijk deel van de Dender niet meer zouden zien.”  (HLN 06/04/20)

Onze bemerkingen bij dit plan:

 • Hellingsgraad is ok
 • Landen in Korte Moutstraat eist wel dat zowel Korte Moutstraat, Moutstraat en Hovenierstraat ook moeten worden aangepakt en fietsveilig moeten zijn
 • Zullen mensen die niet van Leirekensroute komen omrijden langs Moutstraat om brug te nemen?

 

Willen we een ideale fietsstad
dan moet de fietsbereikbaarheid
van onze stad ook ideaal zijn

 

Autovrije zondag Aalst

Op 17 september neemt stad Aalst opnieuw deel aan de Autovrije Zondag. Alle straten binnen de stadsring R41/N9 zijn die dag autovrij en dat gaat gepaard met een rijk gevuld programma, gespreid over maar liefst 10 locaties in het centrum van de stad.

En ook dit jaar zullen wij met veel plezier mee doen, en alternatieve mobiliteit promoten.

Doe gratis mee aan een behendigheidsparcours.

Maak een kunstwerk met de ‘drasjvelo’
(breng eventueel zelf een wit T-shirt mee)

 

Critical Mass Ride AALST

Met de Fietserij organiseren we een eerste critical mass ride in Aalst. We volgen hiermee het voorbeeld van vele andere steden.
Deze actie is VOOR de fiets en de fietser, we zijn niet tegen iets. Deze actie staat ook los van elke politieke partij of organisatie. Wij zijn fietsers die graag fietsen en die hopen dat Aalst meer inspanningen wil doen om veilig en comfortabel te kunnen fietsen in Aalst. Dit is een signaal om te tonen dat we er zijn. Wij doen dan ook een warme oproep om massaal aanwezig te zijn en te komen fietsen. Deel dit evenement met elke fietser.
We komen samen om 18u30 in de Cimorné, vertrek stipt om 19u30. We doen een rustig toertje in centrum Aalst en eindigen op de Graanmarkt waar we achteraf nog wat kunnen nakaarten op het gezellige De Graanbar

Autoloze Zondag, ook dit jaar weer geslaagd

Dit jaar mochten we genieten van een tweede autoloze zondag in Aalst.  De volledige stadskern werd afgesloten, en iedereen kon rustig kuieren in de stad, wat ook massaal is gedaan.

Op onze stand op de Hopmarkt hadden we het begin van de fietszoektocht, en een behendigheidsparcours voorzien.  Kinderen van alle leeftijden hebben hiervan genoten, en zijn dus een beetje meer vertrouwd geraakt met hun mogelijkheden op de fiets.

Ook wouden we er al de aanwezigen op wijzen dat fietsers in het verkeer recht hebben op hun plaats. 
“De bestuurder van een auto of van een motorfiets mag een fietser die zich op de openbare weg bevindt (dus ook op het fietspad), niet in gevaar brengen. Hij moet dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van fietsende kinderen en bejaarden.
Hij moet een zijdelingse afstand van ten minste één meter laten tussen zijn voertuig en de fietser.

meer sfeerbeelden in Het Nieuwsblad

Mobilieteitsplan Aalst – Aalst Ontknoopt

Ook werd het startschot gegeven van het project rond het Mobiliteitsplan Aalst door de stadsdiensten, en hebben onze Burgemeester Christophe D’Haese, en de schepen van mobiliteit Dylan Casaer het verdere verloop toe gelicht.

Informatie vind je op : www.Aalstontknoopt.be of op facebookpagina

Aalst Ontknoopt
Aalst Ontknoopt

Wij weten dat hiervoor nog veel werk moet worden verricht.

Hopelijk kunnen we in de toekomst de mentaliteit veranderen :
Vanaf volgend jaar mag je in de stadskern van Aalst nog maar dertig kilometer per uur rijden. De stad neemt zich ook voor om een pak fietsvriendelijker te worden.

Wij kijken er in elk geval al naar uit!!!

Tweede autoloze zondag in Aalst

Wij organiseren een Fietszoektocht en een Behendigheidsparcours

Net zoals vorig jaar zullen wij er terug staan op autoloze zondag.
Alleen dit jaar breiden wij onze activiteiten uit, en kan je niet alleen terug deel nemen aan een fietszoektocht, maar kan je ook een behendigheidsparcours uitrijden.

Elke deelnemer aan onze fietszoektocht wordt beloond met een gratis versnapering,  een natje en een droogje aangeboden door AlbertHeijnAalst.

albert-hein

Place to be – de Fietsersbond tent aan de ingang van de Hopmarktparking. Uiteraard zolang de voorraad strekt.

En omdat fietsen in onze eigen stad geen dagelijks avontuur moet zijn, zijn deze hesjes ook beschikbaar.

hesje

Dus kom met z’n allen uittesten hoe gezellig een binnenstad kan zijn wanneer ze autoloos is. Geniet van de dag, al de activiteiten, en onze mooie stad Aalst.

lift-me-up
Ook zullen wij die dag de actie om geld in te zamelen voor een personenlift voor mindervaliden in het jeugdheem van Schotte mee steunen (www.liftmeup.be) door de buttons te verkopen. Een van onze lokale bestuursleden verloot extra een trendy Fixie. Na een jarenlang verblijf in de Dender wordt deze oude koersfiets ontmanteld, gezandstraald, gelakt en geüpdatet tot een gepersonaliseerd stalen ros.