Stad gaat door met voetgangers- en fietsersbrug aan station maar…. 

Een algemene bemerking bij de 3 onderstaande plannen blijft

 • Wat zijn de technische mogelijkheden of redenen waarom voor een bepaald plan is gekozen.
 • Zolang het Werfplein, de Vaartstraat en kruispunt Moutstraat – Frits de Wolfkaai niet worden aangepakt zullen er conflicten blijven bestaan.
 • Zou het dan niet beter zijn om eerst te investeren in de omliggende straten? deze voetganger- en fietsvriendelijk maken?

Lees hieronder over de verschillende door ons gekende plannen zodat je je eigen mening kan mee delen, ook de optie om voor geen brug te kiezen kan je aanvinken als dit jouw idee is.

De mening van iedereen telt, dus daarom hebben wij van 9 tot 19 april een anonieme bevraging gehouden.

Wijzelf zijn in het huidige proces niet gecontacteerd, al zouden we een open communicatie met alle betrokken partners op prijs stellen.

Als Fietsersbond zijn wij zeker voorstander , een veilige verbinding tussen de 2 Denderoevers, weg van gemotoriseerd verkeer en de chaos van het Werflplein en Zwarte Hoekbrug.
Een verbinding tussen stad en station enerzijds en het Denderfietspad en de Fietssnelwegen anderzijds.

Info site stad Aalst: De werkzaamheden voor het bouwen van deze brug zouden volgens de oorspronkelijke planning van start gaan in augustus 2019. De voorbereidende fase nam evenwel meer tijd in beslag dan gepland, waardoor de beslissing over de stedenbouwkundige aanvraag pas verwacht wordt in het najaar van 2019. Als de stedenbouwkundige vergunning wordt afgeleverd, zullen de werken ten vroegste in het voorjaar 2020 van start kunnen gaan. De werken zelf zullen ongeveer een jaar duren. Het project zal 3,7 miljoen EUR kosten en wordt gerealiseerd met financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen (240 000 EUR) en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (800 000 EUR).

Nu komt de maar…

Aan wat moet deze voor ons zeker voldoen:

 • Veilige doorgang voor fietsers en voetgangers, zonder fietsers te verplichten af te stappen
 • Een goede hellingsgraad die haalbaar is voor elke soort fietser, van jong tot oud
 • Landen in een goede omgeving die veilig aansluit op de Denderoever en de Fietssnelweg

Waar willen we zeker rekening mee houden:

 • De omwonenden
 • De natuur
 • Het patrimonium
 • Goed overleg met omwonenden
 • Goed overleg met diegene die geacht zal zijn de brug te gebruiker (voetgangers en fietsers)

Welke mogelijke plannen hebben we tot nu toe gezien:

 

Plan 1 : Originele plannen van de stad

 

Februari 2019: Stad Aalst plant aan de Houtkaai een nieuwe brug over de Dender, exclusief voor voetgangers en fietsers. Deze nieuwe 7,5 meter brede brug zal een belangrijke oversteekplaats vormen tussen linker- en rechteroever, het bus- en treinstation en fietssnelweg F2 Gent – Brussel (https://www.aalst.be/aalst-ontknoopt/nieuwe-voet-en-fietsersbrug-over-de-dender)

Onze bemerkingen bij dit plan:

 • De landing is aan de Denderoever wat het logisch lijkt
 • Hellingsgraad is ok
 • Meeste weerstand van omwonenden, omdat zij diegene zullen zijn die hinder ondervinden van deze constructie
 • Een mooie boom moet verdwijnen en plaats maken voor beton

Plan 2: Plannen die door OVER.MORGEN werden voorgesteld als alternatief

 

Samen met buurt Houtkaai stellen we een alternatief voor de fiets- en voetgangersbrug voor.
Meer informatie op http://www.houtkaai.be

 

Buurt Houtkaai en denktank over.morgen stellen alternatief voor fiets- en voetgangersbrug voor

Sinds de plannen van de voetgangers- en fietsersbrug bekend raakten is er heel wat ophef geweest over het verdwijnen van de Houtkaai als groene ontmoetingsplek. De betonnen constructie voorzien in de huidige plannen neemt het gehele plein in, en de huidige volwassen lindebomen met een levensverwachting van 60 jaar worden vervangen door een stenen vlakte met enkele troosteloze compensatiebomen. De Oude Vismijn, een uniek stukje stedelijk erfgoed, wordt daarnaast door al dit betonnen geweld bijna letterlijk gewurgd. Dit kan toch beter !?

Om te tonen hoe het wel kan, heeft de buurt in samenspraak met de Aalsterse denktank over.morgen een alternatief voorstel laten schetsen door architectenbureau Atelier Kubiek.

Onze bemerkingen bij dit plan:

 • Groen kan blijven bestaan
 • Omwonenden staan hier volledig achter
 • Vraag is wel hoe ver er naar het Werfplein moet geheld worden om een goede hellingsgraad te houden, net dat plein dat wij als fietsers willen meiden ivm verkeerschaos

Plan 3: Nieuwe plannen die voorgeteld worden in april 2020

 

De aanleg van de brug tussen station en Houtkaai is besproken en goedgekeurd op het schepencollege van 16 maart. In januari weerklonk er twijfel in datzelfde schepencollege: ‘zo’n brug van een paar miljoen euro, Stad gaat door met voetgangers- en fietsersbrug tussen station en Houtkaai hebben we dat echt nodig?’
Het traject dat op tafel ligt wanneer de werken starten, is het oude: van het station over de Dender, om een bocht te maken op de Houtkaai en te landen aan de Josse Ringoirkaai.
Of de brug uiteindelijk ook zo gebouwd zal worden, is afwachten. Het is toegestaan om tijdens de werken het traject nog te veranderen en dan is het mogelijk dat het stadsbestuur beslist om de brug te laten landen in de Korte Moutstraat.

Schepen De Gucht, schepen Verdoodt en de rest van het college zijn wel te vinden voor het traject richting de Varkensmarkt verder te onderzoeken en eventueel deze aan te leggen.  “Omdat deze een vlotte verbinding met de Varkensmarkt mogelijk maakt en in het verlengde ligt van de fietssnelweg op de Leirekensroute”, zegt De Gucht. “Wat over.morgen betreft: dit ontwerp zou ervoor zorgen, gezien de hellingsgraad die we verplicht zijn te hanteren, dat we een aanzienlijk deel van de Dender niet meer zouden zien.”  (HLN 06/04/20)

Onze bemerkingen bij dit plan:

 • Hellingsgraad is ok
 • Landen in Korte Moutstraat eist wel dat zowel Korte Moutstraat, Moutstraat en Hovenierstraat ook moeten worden aangepakt en fietsveilig moeten zijn
 • Zullen mensen die niet van Leirekensroute komen omrijden langs Moutstraat om brug te nemen?

 

Willen we een ideale fietsstad
dan moet de fietsbereikbaarheid
van onze stad ook ideaal zijn

 

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram