Categoriearchief: Nieuwsbericht

Zondag 27 september om 11u: Belgerinkel voor 0 verkeersdoden in 2021

Veilig fietsen is een grondrecht: Actie fietsveiligheid zondag 27/09/2020 om 11u.

Na de gitzwarte strapdag van vrijdag 18 september willen heel wat leden en afdelingen in actie schieten. De Fietsersbond roept daarom op om met z’n allen actie te voeren op zondag 27/9.

Veilig fietsen zou een grondrecht moeten zijn. Fietsdoden zijn niet het gevolg van een ongeval. Zij zijn het resultaat van een systeemfout. Verander het systeem en zorg dat iedereen veilig van huis naar school en werk kan fietsen.

Daarom roept de Fietsersbond op:

 • Maak echt en versneld werk van de veilige verplaatsingen. Zodat je niet langer als ouder bang moet zijn of je kind wel veilig aankomt.

 • Voer de goede plannen die er al zijn echt uit. Begin er vandaag nog aan.

 • Bekijk de zwarte punten in uw gemeente en zorg voor een herinrichting zo snel mogelijk. Kijk of elk nieuw project de fiets en de veilige fietsverplaatsing centraal zet. Doe die fietstoets.

 • Werk samen met alle betrokken partijen. Rem projecten niet langer af omdat oude regels en procedures de fiets nog niet centraal zetten. Wees creatief, verander desnoods die regels. Vertrek daarbij vanuit veilig fietsen en werk vooral samen, over alle administraties heen, met ondersteuning van lokaal beleid, politie en gewestelijk beleid.

Er is geen nieuwe task force nodig, geen zoveelste projectoproep of langetermijnstudie.
Laten we samen de bladzijde omslaan. Zodat vanaf morgen veiligheid primeert op doorstroming. Zodat vanaf morgen een dodelijk fietsongeval geen collateral dammage meer is.

We zijn geschokt en boos dat dit anno 2020 nog steeds niet het normaal is.

Daarom vandaag dit signaal, deze minuut belgerinkel. Daarmee richten wij ons niet zozeer tegen bepaalde politici, maar roepen wij iedereen op om zijn/haar steentje bij te dragen waar het kan. Werk mee, voor alle slachtoffers van een systeemfout die veel te lang in stand gehouden is.

De versnelling hoger te schakelen en een echt veilig fietsbeleid uit te werken.
Samen met alle spelers die erbij betrokken zijn.
Laat ons nu die mindshift maken en vooruit gaan.

Concreet: 

op zondag 27/09 om 11u postvatten op je fiets voor het stadhuis/administratief centrum (werfplein 9).
Respecteer de corona maatregelen en draag een mondmasker.
Maar laat je gedurende minstens 1 minuut horen via je fietsbel.

Wees galant, hou het winkelen plezant

Download onderaan de affiches en verspreid de positieve boodschap

Zoals jullie zelf ook al zullen gemerkt hebben wordt door een aantal winkelende mensen in Aalst de vraag gesteld of fietsen in de winkelstraten verboden kan worden.

Van onze kant uit kunnen wij hier geen voorstander van zijn maar willen we wel een sensibiliseringscampagne opstarten waarin we aan alle fietsers vragen om respect te hebben voor de voetgangers en zeker ook de snelheid aanpassen.

Stapvoets fietsen in winkelstraten zou de regel moeten zijn.
Beter dan verbieden.

Hierover hadden we ook een poll gelanceerd die, zelfs al hadden we hem via verschillende kanalen verdeeld, weinig respons kende.
20% van de deelnemers wenst een verbod, maar 80% vindt dat fietsen in winkelstraten moet kunnen.

Voor héél wat mensen is de fiets hun vrijheid, mensen die vaak iets minder goed te been zijn maar wel nog kunnen fietsen.  Moeten zij door deze maatregel ook gestraft worden?
Ook zullen een aantal fietsers het centrum links laten liggen en de voorkeur geven aan winkels buiten het centrum die ze wel met de fiets kunnen bereiken.

Daarnaast zijn wij ook vragende partij voor een degelijke handhaving naar alle weggebruikers toe.  Zowel fietsers die de verkeersregels niet na leven maar ook andere weggebruikers. Respect naar fietsers in de fietsstraten is vaak zoek, stilstaan en parkeren op voet-, zebra- en fietspaden lijkt voor sommigen een hobby. En vermits hier weinig tegen opgetreden wordt blijft het bestaand.

Je kan de affiches hier downloaden en afdrukken. Hang ze aan je raam en verspreidt de positieve boodschap.

#Fietsvriendelijk

Het aantal fietsers blijft groeien en de ruimte is beperkt. Dus maak het leuk voor jezelf en anderen. Lach en zwaai naar je medemens in het verkeer. Steek een duim in de lucht. Wat je geeft, krijg je terug.
De #Fietsvriendelijk campagne van de Fietsersbond (met steun van de Provincie Antwerpen) is een campagne over onderwerpen die jullie, fietsers zelf aanbrachten. 7 zalige video’s van fietsers, voor fietsers en gemaakt door fietsers.
Met de steun van de Provincie Antwerpen.
Een productie van Stijn Wens, Kobe Wens en Lieven Jacobs

Fietsvriendelijk!

Elk jaar komen er meer en meer fietsers bij. Dat zorgt voor toenemende ergernis op de soms beperkte ruimte die er voor de fietsers is voorzien. Maar fietsen is heerlijk en je wordt er meestal vrolijk van. Daarom maken we werk van een fijne campagne, waar fietsers tips krijgen om vriendelijk en plezant samen te fietsen op de helaas nog steeds vaak te krappe fietspaden.

De affiche kunnen jullie hieronder downloaden om zelf te printen

“In ruil voor gefietste kilometers planten we bomen in de stad en maak je kans op een streekproduct”

Logo_met_QR_code-02.png

Met de campagne CO2 Neutraalst willen we meer Aalstenaars op de fiets krijgen om samen fietskilometers te verzamelen en lokaal inkopen te doen bij plaatselijke handelaars.

Met dit spel werken inwoners en handelaars samen om zoveel mogelijk fietskilometers te verzamelen. Deelnemers maken iedere week kans op een waardebon of een streekproduct. Per geregistreerde fietstocht gaan we 5 km vooruit op de wereldkaart. Per continent dat opgeschoond wordt, planten we bomen in samenwerking met Natuurpunt Aalst.

Schrijf je in via de site van CO2 Neutraalst

Loopt het kind op de weg of loopt de weg door zijn speelruimte? (De Corespondent)

Interessant artikel om bij stil te staan.  Van wie is de ruimte in onze straten, voor wie moeten we ruimte voorzien?
“‘We accepteren dat er mensen in auto’s – machines van 1.500 kilo – rondrijden in de directe leef- en speelomgeving van jonge kinderen. In een poging ongelukken te voorkomen, zetten we een rond bord met het getal 30 op de weg, een snelheid voor automobilisten die voor een spelende peuter nog steeds levensbedreigend is. Wie harder wil rijden dan 30, kan dat meestal gewoon doen, en deze steeds grotere en sterkere machines rijden soepeler naarmate ze harder gaan. Dáárom is het voor peuters onveilig op straat.”
Interessant artikel, neem zeker de tijd om even te lezen!

Fietsen met een mondmasker in Corona tijden: meer helderheid graag!

Brief aan de volledige gemeenteraad van Aalst

Goede morgen,

Op 29 juli stuurden wij reeds onderstaande mail naar de burgemeester en schepen van mobiliteit, zonder enige reactie.

De onduidelijkheid blijft en vragen blijven rijzen.

We begrijpen niet waarom er een onderscheid gemaakt wordt tussen de motieven voor een verplaatsing per fiets. Tijdens deze hittegolf is elke actieve vorm van verplaatsing een inspanning. Maar ook bij ‘normale’ weersomstandigheden is een onderscheid maken tussen functionele en recreatieve verplaatsingen best vreemd.

Waarom moet een sportfietser, in groep al dan niet in bebouwde kom, aan 10km/u door de winkelstraten geen mondmasker dragen?
Waarom mogen bestuurders met open raam of open dak die naast ons aan het verkeerslicht wachten geen mondmasker dragen?
Waarom moet een fietser die stevig doorfiets om naar het werk te rijden maar geen sporttenue draagt dan weer wel een masker dragen?

Wij vragen duidelijkheid voor alle Aalstenaars. We zijn zeker niet tegen het dragen van een mondmasker en vrezen ook dat 1 september niet zomaar plots de einddatum zal zijn van de corona-maatregelen. Iedereen met gezond verstand ziet dat we dit nog lang zullen moeten mee dragen.

Maar waarom dan niet zoals reeds in andere steden?
Fietsers en stepgebruikers hoeven het mondmasker niet te dragen als zij de sociale afstand kunnen naleven.

Vermits onze stad reeds kreunt onder een verkeersinfarct, hoge concentraties fijn stof door canyoning (https://curieuzeneuzen.be/) en zoals elke stad verhoogde temperaturen kent bij warme dagen (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/06/24/bovenop-de-hittegolf-komt-nog-het-effect-van-het-hitte-eiland/), zouden wij het toch normaal vinden dat elke actieve vorm van verplaatsing zou aangemoedigd worden om zo deze effecten maximum te kunnen reduceren.

Daarom vragen wij nog eens met aandrang duidelijkheid over de mondmaskerplicht zodat mensen die onder de lock-down de fiets terug zijn gaan gebruiken niet terug worden aangemoedigd de auto te gebruiken omdat fietsen echt niet meer als aangenaam wordt ervaren.

Met fietsvriendelijke groeten

Op 29 juli 2020 18:01:45 +02:00, schreef info@fietsersbond-aalst.be:

Fietsen met een mondmasker in Corona tijden.

De dreiging van het virus is duidelijk. Richtlijnen om de curve naar beneden te krijgen en iedereen te beschermen worden steeds scherper en duidelijker. De Fietsersbond heeft heel veel begrip voor de algemene richtlijnen die nu uitgevaardigd worden. Laat ons samen dit virus verslaan en rekening houden met voorschriften die door experten worden opgelegd.

De Fietsersbond vraagt wel een verduidelijking over het verplicht dragen van een mondmasker bij functioneel fietsen. Het is duidelijk dat in een drukke straat met veel voetgangers er beter een mondmasker gedragen wordt.  De communicatie van onder meer de provincie Antwerpen om het mondmasker niet te verplichten bij intensief sporten is echter niet helemaal helder. Wat verstaan we onder intensief sporten? Is het fietsen naar het werk over een afstand van meer dan 10 km ook intensief sporten of niet? We vragen aan alle lokale en provinciale overheden hier meer duidelijkheid over.

Mag een functionele fietser die voor haar/zijn woon-werkverkeer (essentiële verplaatsing) de fiets gebruikt ook zonder mondmasker fietsen of niet? Graag meer helderheid hierover.

Tegelijk wil de Fietsersbond een duidelijke oproep doen aan alle fietsers: Zorg dat je steeds een mondmasker bij hebt. Vertrek vanuit het STOP principe (Stappers, Trappers, Openbaar Vervoer en Privaat Vervoer) bij alle verplaatsingen en het gebruik van een mondmasker. Kom je veel voetgangers tegen op je weg: draag het mondmasker en vermijd zo de verspreiding van het virus. Fiets je op een fietssnelweg of jaagpad of gelijk waar zonder druk verkeer en zonder voetgangers op je pad: dan moet het mogelijk zijn om zonder mondmasker te fietsen.

Beste overheden (alle niveaus) het zijn bijzondere tijden en we hebben als Fietsersbond daar alle begrip voor. Natuurlijk willen wij onze bijdrage hiervoor leveren. Tegelijk vragen we ook wel meer helderheid en duidelijkheid om het fietsen, een gezonde en noodzakelijke manier van verplaatsen (zie ook richtlijnen van de WHO), te blijven promoten en niet te beknotten.

Samen werken aan het tegenhouden van dit virus. Dat is nu de opdracht. En daar schrijven we ons mee in. Hou het gezond, hou het veilig en vooral: blijf fietsen!

FIETSERSBOND VZW

Lokale vrijwilliger Afdeling Aalst

Info@fietsersbond-Aalst.be

www.fietsersbond-Aalst.be

CONTACT VOOR DE PERS
Wies Callens, beleidsmedewerker en woordvoerder
0478 54 64 52

OVER DE FIETSERSBOND
De Fietsersbond is de belangenbehartiger van alle fietsers in Vlaanderen en Brussel. Met 23.000 leden en 1000 vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor veilig fietsen, voor een echt fietsklimaat. De vereniging voert acties, audit de kwaliteit van de fietsroutes (Meetfiets) en helpt meer mensen op de fiets naar het werk (Bike to Work). Nog geen lid? Ga naar fietsersbond.be/ikwordlid

brief aan de Burgemeester, Jean-Jaques Degucht en Caroline Verdoodt

Goede morgen Mevrouw, Mijne heren,

U zal het ongetwijfeld reeds hebben gelezen in de pers, naar aanleiding van héél wat vragen en opmerkingen die wij kregen heeft de Fietsersbond een pol gehouden over wat de Aalstenaar, omwonenden en gebruikers, van de voetganger- en fietsbrug over de Dender denken.

Wijzelf staan in deze neutraal, ons enige en grootste bekommernis is een veilige manier te krijgen om de beide oevers te verbinden die actief weggebruik door voetgangers en fietsers stimuleert. Gebeurt dit via een nieuwe brug, door een aanpak van de reeds bestaande bruggen en hun omliggende straten of door een combinatie van beide. Voor ons staan alle opties open.

Maar daarnaast voelen wij de noodzaak bij de omwonenden om een terdege uitleg te krijgen waarom voor een bepaald plan wordt gekozen, en hoe de brug uiteindelijk zal aansluiten om de fietsenstalling en het station en wat er uiteindelijk met de omliggende straten zal gebeuren.  Zij vragen inzicht in een totaalplan.

Op 10 dagen tijd hebben 548 mensen de pol ingevuld, en 65,8% is voor een brug. Het grootste deel van de voorstanders wil nog steeds dat er naar een alternatief wordt gekeken.  Misschien is hier de noodzaak om met hen in dialoog te gaan. 
Het grootste deel van de mensen die tegen stemden wou vooral dat eerst de omgeving veiliger wordt.

In dit dossier  willen wij zeker niet ingaan tegen de plannen van de stad om deze brug te bouwen en denken dat dit in een totaalpakket een mooie opwaardering van de Denderoevers kan worden. 
Wij vragen enkel een duidelijke en volledige communicatie naar de inwoners van uw stad wat in het kader van de openbaarheid van besturen mogelijk moet zijn.

Met een goede argumentatie en samenwerking hopen wij dat dit een mooi en nuttig eindresultaat kan opleveren waar alle actieve weggebruikers graag gebruik van zullen maken.

Met fietsvriendelijke groeten

Wat is de mening van de Aalstenaar die de bevraging invulde over de voetgangers- en fietsbrug aan station

Stad gaat door met voetgangers- en fietsersbrug aan station maar…. 

Wij wouden informeren bij de Aalstenaar wat hij/zij hiervan vond en hielden gedurende 10 dagen een anonieme bevraging.

In totaal hebben 548 mensen de pol ingevuld, waarvoor dank, en blijkt dag 65.8% voor een brug is. Maar meer dan de helft van de voorstanders wil ook dat er naar een alternatief zoals voorgesteld door over.morgen wordt gekeken.

Wat ook vooral opvalt is dat van diegenen die niet voor de brug hebben gestemd een overgroot aantal wil dat de omgeving wordt verbeterd.  Een degelijke aanpak van het Werfplein, de Vaartstraat en kruispunt Moutstraat – Frits de Wolfkaai en de Pierre Corneliskaai.

Naast de antwoorden die online konden worden gegeven hebben we ook bekommernissen van de omgeving ontvangen die niet mogen worden overgeslagen:

Als men toch deze fiets-en voetgangersbrug wilt ” doordrukken ” is het enige ontwerp deze welke voldoet aan :
1. Het behouden van de groene long aan de Houtkaai.
2. Het respect voor de omwonenden aan de Houtkaai die anders gaan dagelijks uitkijken op een betonnen constructie, met daarbij horend nog een flagrante schending van hun privacy, tenzij men zoals mijn buurman rolluiken plaatst en deze dag en nacht naar beneden laat.
3. Respect voor de buitenactiviteiten van het Kunstcentrum Netwerk.
4. De veiligheidsnormen bij het verlaten van deze brug, die nu totaal worden miskend bij het kruisen van De Pierre Corneliuskaai.
De stelling van de bevoegde schepen dat anders een groot deel tussen Sint Anna- en Zwarte Hoekbrug een deel van het gezicht op de Dender zou onttrekken getuigt eens te meer van de kortzichtigheid van onze beleidsmensen.
——-

Doch ik wil hierbij mijn stemgedrag verklaren! De twee andere ontwerpen kon ik met geen enkel inzicht beoordelen, het buurtontwerp kreeg mijn voorstel op voorwaarde dat de helling in Pierre Corneliskaai dicht aansluit bij de Dender en dubbelverkeer door/toelaat naast de helling. De tekening laat vermoeden dat de helft van de weg wordt ingenomen door de helling. Ik hoop dus dat bij het buurtontwerp dubbel doorgaand verkeer mogelijk blijft, op de weg naast de helling!

Hopelijk houd onze stad Aalst, de stad van alle weggebruikers, actief als voetganger of fietser,  bestuurder van gelijk welk gemotoriseerd voertuig, rekening met de mening van zijn bewoners.
Wij blijven dus vragende partij voor een open dialoog met alle betrokken partijen.

Verslag vergadering Vervoerregioraadvrijwilligers 9 april 2020 (via Zoom)

Wij hopen dat iedereen het goed stelt, gezond is en in zijn naaste omgeving nog niet te zwaar is geconfronteerd et covid-19.
Vorige donderdag had de Fietsersbond met een aantal vrijwilligers een online vergadering over de taak van de Fietsersbond in de Vervoerregioraad.
Paul (van Haaltert) en Marleen (Aalst) hebben zich opgegeven als vrijwilligers voor de vervoersregio Aalst, maar wij wensen jullie zeker ook op de hoogte te houden van het verdere verloop en jullie meedelen dat jullie voor vragen bij ons terecht kunnen. Zo kunnen we de vragen centraliseren en de juiste informatie voor jullie opzoeken.
Hieronder vinden jullie een klein verslag van deze vergadering.
Bij vragen aarzel niet ons te contacteren, en hou het vooral veilig en gezond.
 • in een eerste voorstellingsronde waarbij iedereen even kon uitleggen wat reeds is zijn/haar vervoerregio is gebeurd bleek het vooral zo dat voor enkele regio’s een startvergadering had plaats gevonden maar voor sommigen door de quarantaine deze is afgelast.
  Momenteel hebben weinigen hiervan een terugkoppeling gekregen, gepubliceerde verslagen en verantwoordelijken per raad kunnen op https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregiosworden teruggevonden.
  Indien er missende verslagen zijn kunnen die opgevraagd worden aan de VVR verantwoordelijke in het kader van de openbaarheid der besturen.
 • Kort Verslag Paul over startmoment  Vervoerregio Aalst op 18 februari:

  Tijdens het eerste uur van de startvergadering werd de vervoerregio en de vervoerregioraad  toegelicht en gaf men duiding bij de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan. Ze stelden ook enkele regionale uitdagingen voor .
  Nadien werd er in 5 groepen rond de uitdagingen gewerkt; elke groep behandelde één modi. Inclusief de conclusies was dat ook maar een uurtje. Gezien korte tijd en de diversiteit van de deelnemers  waren die problemen die naar boven kwamen de eerder gekende problemen bij de diverse vervoersmodi. Het verslag van deze sessies is nog niet beschikbaar.
  Tijdens het startmoment werd ook de projectgids voorgesteld die ook de uitdagingen beschrijft (zie link).
  De deelnemers aan dit startmoment  waren vertegenwoordigers uit diverse middenveldorganisaties  en andere organisaties zoals ziekenhuizen, scholen, De Lijn,  ..
  Eind februari  werd naar een korte feedback op de bovenvermelde uitdagingen gevraagd. Deze heb ik samen met Marleen dan ingevuld (zie bijlage).

  Download hier:  De projectgids opgemaakt voor Vervoersregio Aalst

 • uit de meeste opmerkingen blijkt dat wanneer er al echt over de fiets wordt gepraat inde VVR het vaak enkel over  Fietssnelweg of BFF gaat maar weinig over goede lokale fietsnetwerken. Daarom is het belangrijk als lokale vrijwilliger een goed contact met de eigen mobiliteitsambtenaar te onderhouden en aan te dringen op een mogelijkheid tot inkijk van nieuwe plannen en lokale PSG’s. Een mobiliteitsraad of vervoerraad binnen de eigen gemeente zijn natuurlijk top.
 • onze taak als vervoerregioverantwoordelijke is vooral de vragen van andere afdelingen centraliseren.
  Voor de Vervoerregio Aalst zijn dit dan Paul Braekman (fietsersbondhaaltert@gmail.com) en Marleen Stallaerts  (info@fietsersbond-aalst.be)
 • het is vooral nodig om de speerpunten van de Fietsersbond (https://www.fietsersbond.be/onze-memoranda) te blijven ondersteunen in de Vervoerregioraad.