Categoriearchief: Nieuwsbericht

UItnodiging Nieuwjaarsreceptie 2019

Onze plannen voor 2019

samen met elke fietser in Aalst
werken aan een
Wervend Fietsbeleid

Daarom nodigen wij je graag uit op onze nieuwjaarsreceptie.

op 25 januari 2019
vanaf 20u
in Cyclom Bikestore
Gentsesteenweg 171 – 9300 Aalst

Beste fietsvrienden,

Resoluut de kaart van de fiets trekken, betekent werken aan een geïntegreerd fietsbeleid.

Geïntegreerd fietsbeleid is teamwerk. Fietsbeleid dat enkel berust op de schouders van één schepen, uiteraard die van mobiliteit, heeft minder kans van slagen. Wanneer het hele schepencollege een breed gemeentelijk project ondersteunt waarin de fiets de hoofdrol speelt, dan werkt het samen aan een inspirerend project.

Een gemeente die is ingericht op maat van fietsers en voetgangers heeft alleen maar voordelen:
•efficiënt gebruik van beschikbare ruimte, meer leven op straat, meer sociale controle, meer verkeersveiligheid, een betere bereikbaarheid, properder lucht en een gevoelige verbetering van de algemene levenskwaliteit. Kortom, een fietsgemeente is een aantrekkelijke gemeente.
•Ontwerp, denk en organiseer vanuit fietsers en voetgangers, jong én oud. Vandaag moeten fietsers en voetgangers het vaak stellen met de ‘restruimte’. Dat is de ruimte die overblijft eens de rijbanen van de auto zijn ingetekend. Maar een gemeente die aantrekkelijk wil zijn en blijven, draait die logica om. Alles begint met actieve weggebruikers die volop ruimte krijgen.
•Maak fietsers en voetgangers maatgevend in woonwijken, handelskernen, schoolomgevingen en alle andere plekken waar veel activiteiten zijn. Denk niet langer in termen van autodoorstroming, vraag je niet langer af hoeveel auto’s er per uur kunnen passeren, maar denk in termen van aantal mensen. Durf duidelijke keuzes maken voor de fietser en de voetganger.
•Die samenwerking wordt tastbaar door de invoering van de fietstoets. Dit is een concreet hulpmiddel om bij elke beslissing binnen elk beleidsdomein de vraag te stellen wat de mogelijke impact is op het fietsgebruik. Elke opportuniteit die fietsen vanzelfsprekend kan maken, moet worden aangegrepen. Is de impact op het fietsgebruik positief: fantastisch, en misschien kan er nog meer worden uitgehaald? Is er geen impact: kan er toch iets worden uitgehaald? Is een maatregel negatief voor het fietsgebruik: zullen we bijsturen?

Wij willen jullie verwelkomen met een glaasje en een hapje, en zullen ons voorstel tot beleid die avond graag uit de doeken doen.

Met fietsvriendelijke groeten
Het Fietsersbond Aalst team

Ontdek de voordelen die je als lid geniet, en ben je nog geen lid kan je dat via de site worden.
Je ontvangt 4x per jaar het Magazine Veelo

Copyright © 2019 Fietsersbond-Aalst, Alle rechten voorbehouden.

Niet dat we tegen fluo zijn, en goede fietsverlichting moet er zijn, en bij gebrek hieraan mag er zeker geverbaliseerd worden, net zoals bij elke overtreding van iedere weggebruiker.

Persartikel Wies Callens – Fietsersbond
maar het is de fietser die zichtbaar moet zijn, het is de fietser die ervoor moet zorgen dat de automobilist hem kan zien. Het is de fietser die verantwoordelijk is voor het ongeval als hij geen fluo draagt, lijkt het wel. Fluo-hesjes zijn gemaakt om zichtbaar te zijn in gevaarlijke situaties: werven, wegenwerken, een vliegveld. Als het verkeer een plek is waar we onze kinderen moeten uitdossen als wegenwerkers, dan is er iets mis met ons verkeer. En niet met de kledij van onze kinderen.

Alle heisa over al dan niet verplichten van Fluo en Helm is deze week begonnen, na de fietstocht van Frank Deboosere voor het vrijwilligersproject XIU.

De reden waarom deze mensen op gestart zijn mag ook genoemd worden, een aantal (dodelijke) ongevallen met fietsers 10 jaar geleden.

Maar hier knelt dus eigenlijk het schoentje.  Jammer genoeg zijn er nog steeds té veel ongevallen met fietsers, die al dan niet fluo en helm dragen, maar aan het echte probleem, het structurele probleem van onze weginfrastructuur en verkeerswetgeving is in die 10 jaar niets veranderd.

Campagnes worden voor de Vlaamse overheid opgestart, zoals Helm Op Fluo Top, waarin zoals Wies Callens zegt, de fietser veilig op de weg kan mat fluo en helm.  Maar geeft dit onze kleine fietsertjes geen fout veiligheidsgevoel?

Werk maken, zoals bij onze Noorderburen, van een veilige fietsinfrastructuur en naleven van de wegcode door iedereen, zou dit niet een betere oplossing zijn?

 

lees ook : Fluo en/of helm al dan niet verplichten

Eerste Kidical Mass Ride Aalst – samen met Critical Mass Aalst

Onze eerste Kidacal Mass ride was onmiddellijk een geslaagde versie met ongeveer 120 deelnemers.

Ook dit toont weer eens aan dat een veilige omgeving voor onze schoolgaande kinderen een prioriteit moet zijn. Willen we in de toekomst naar een aangenaam leefbare stad, waar iedereen zijn weg kan vinden, moeten er heel wat keuzes worden gemaakt. Minder auto’s is hier één van, want alleen zo zullen diegene die echt nog de auto nodig hebben ook op een vlotte manier de stad in en uit kunnen.

Wanneer er voldoende aangepaste infrastructuur voor handen is zullen heel wat mensen gemakkelijker de stap nemen naar een alternatief vervoersmiddel.

Maar de vele deelnemers van onze eerste Kidical Mass tonen aan dat héél wat mensen nu al de overstap hebben gemaakt en dat dit ook mogelijk is met kleine kinderen.

Dank voor alle steun, ook van de politiediensten (want dit is niet hun eigenlijke taak, maar ze hebben het toch gedaan)

Alle beeldmateriaal met dank aan Lieven Rowies


Geslaagde parkenfietstocht

22 april 2018 leek net een zomerdag, en misschien zijn er daarom een aantal ingeschrevenen niet komen opdagen.  Begrijpelijk, wie zou er ook niet liever van zijn tuin of een terrasje genieten op zo’n dag.
Maar toch, een groepje vrijwilligers en fietsvrienden wouden het toertje rijden, en ook eens de natuur, trage wegen en parken rond Aalst verkennen, en er ook wat uitleg van Jo De Backer bij krijgen.

En natuurlijk, ook wij hebben afgesloten met het obligate terrasje, een gezellige babbel en een leuk einde van onze zondag.

Relive ‘Fietsersbond fietstocht 22 april 2018’

Bedankt nog eens aan iedereen om het fietsdoel te steunen hier in Aalst maar ook voor elke fietser in Vlaanderen.

 

Structureel overleg stad Aalst 20 februari 2018

Voor de tweede maal had ons bestuur van Fietsersbond-Aalst een structureel overleg met de mensen van Mobiliteit Stad Aalst.

Hierbij zijn onder andere volgende knelpunten besproken, via onze site door gegeven, of via het meldpunt van de site stad Aalst :

Bij vragen, suggesties of verdere meldingen kunnen jullie ons steeds contacteren op info@Fietsersbond-Aalst.be

 

Ook dit jaar een goed geslaagde nieuwjaarsreceptie met meer info over Garage Swap

Gisteren hadden we naar jaarlijkse gewoonte onze nieuwjaarsreceptie, waar ook dit jaar ook heel wat fietsende vrienden op aanwezig waren.

We brachten als eerste een verslag uit van wat we vorig jaar hebben gedaan en bereikt,  maar hebben natuurlijk ook een agenda, en plannen voor 2018.

Samengevat zag ons jaar er zo uit

Maar dit jaar hadden we ook een gastspreker, die ons een duidelijke toekomst van zijn idee op modal shift kwam voor leggen.

“Garage Swap”
duurzame mobiliteitsoplossingen integreren
op en rond nieuwbouwprojecten

Een mogelijkheid om deelauto’s, deelfietsen, en een goed uitgewerkt openbaar vervoer mee te integreren in toekomstige bouwprojecten, zodat iedere bewoner zich de vraag kan stellen of hij deze “dure” auto nog nodig heeft wanneer er goede, goedkopere, milieuvriendelijkere en dus gezondere alternatieven voorhanden zijn.

Hierdoor creëren we meer ruimte, en maken we geld vrij om goede alternatieven aan te bieden, en gezellige steden te bouwen.

Site garage-swap

Contact : Kris Moonen

Klik op foto hieronder voor een verdere uitleg van het project.

 

 

Tweemaandelijks structureel overleg met dienst mobiliteit stad Aalst

Op 12 december hebben wij ons eerste structureel overleg gehad met de stad Aalst, dienst mobiliteit.

Wij kunnen toegeven dat dit een zeer positief gesprek was, en dat wij constructief naar een fietsvriendelijke toekomst willen samenwerken.

In dat kader is het ook zo dat knelpunten nu rechtstreeks via de site van de stad kunnen gemeld worden. Zie ook onze aangepaste pagina “knelpunt melden

Wij zullen dus alle knelpunten met onze contactpersoon overlopen maar ook de aanpassingen die de stad aanreikt melden op onze pagina. Het is ook belangrijk dat de melder weet wat hier de oplossing van is of zal zijn.

De volgende maanden zal er ook actief aan een fietsbeleidsplan worden gewerkt, in kader van het goedgekeurd mobiliteitsplan.  Hierbij zullen wij ook actief betrokken worden.

Indien je hierover nog vragen of opmerkingen hebt kan je ons deze altijd door mailen naar :
info@Fietsersbond-Aalst.be

 

 

 

KNELPUNT : Colruyt kruispunt N9/R41

Deze week vroegen we aan onze lezers en volgers wat hun ervaringen waren bij het Colruytkruispunt.  Naar aanleiding van de reacties zijn we zelf gaan filmen, om de juistheid van de problemen na te gaan.

enkele reacties:
 Ik geloof dat dit ook voorkomt als je van de N9 komt en rechtdoor de brug over wil, dan krijg je ook plots groen terwijl de auto’s die van de brug komen dit niet meer verwachten.”
Als je van de Albrechtlaan rechtdoor wil fietsen naar de Colruyt kan je zo’n knop indrukken maar die is helemaal stuk (een week geleden alleszins nog). Zou dat er iets mee te maken kunnen hebben?”
De fietsers krijgen groen terwijl de voetgangers rood hebben aan hetzelfde zebrapad…voor de auto’s niet zichtbaar. Dus heel gevaarlijke situaties.”

Nu hebben wij zelf wel degelijk twee conflictsituaties ondervonden:
  • Fietsers komende van de N9 richting Erembodegem krijgen groen op het moment dat auto’s op de N9 komende van Aalst hun draaibeweging naar links richting R41 afwerken.  Het wordt zo snel terug rood voor fietsers dat er eigenlijk geen enkel moment overblijft waarop fietsers groen hebben en er geen auto’s meer afdraaien.
  • Fietsers komende van Aalst/spoorwegbrug, die over het kruispunt zijn en dan links willen afslaan richting Albrechtlaan, krijgen wel degelijk gelijktijdig groen met auto’s die van Colruytparking koen en naar rechts willen afdraaien, of auto’s die van Albrechtlaan komen, en naar links afdraaien, richting Erembodegem – Brussel.

Dit wordt vandaag met beeldmateriaal naar AWV door gemaild :

naar aanleiding van onze opmerkingen hebben wij antwoorden gekregen, waarvoor we al dankbaar zijn, al is het niet de volledige oplossing die wij wensen :
Volgens AWV zijn er conflicten die aangepast moeten worden, maar het is en blijft een moeilijk kruispunt.

Bedankt voor de opnames en de extra uitleg. Zo kunnen we sneller naar een oplossing toe werken.

De situaties in het filmpje:

  1. a) Verkeer rechtsaf komende van de R41 Albrechtlaan vs fietsers komende van de R41 Albrechtlaan dat de N9 willen dwarsen.

Deze rechtsafbeweging is zeer zwaar waardoor er nood is aan de voorlooppijl (die eerst groen wordt, daarna vol groen).

Wettelijk gezien is een conflict tussen rechtsafslaande auto’s en overstekende fietsers toegelaten. Dit is op de meeste kruispunt zo, maar op deze hoek is dit zeker geen goede oplossing. Het nadeel is dat de fietsers inderdaad maar kort groen hebben.

Afhankelijk van de situatie (de verkeersregelaar is van het “slimme” type) kan deze groentijd gaan van 7 tot 13s. Dit is vrij kort maar biedt een veilige oplossing.

  1. b) Verkeer linksaf komende van de N9 Gent vs fietsers komende van N9 Brussel die de R41 willen dwarsen.

Dit is een gekend probleem. Er werd inmiddels een knipperlicht bijgeplaatst, maar dit heeft niet altijd het gewenste effect.

De groentijd van de fietser is hier overigens dezelfde, 7 tot 13s.

We zijn nog op zoek naar een betere oplossing.

  1. c) Verkeer komende van R41 Albrechtlaan en Colruyt vs fietsers komende van Colruyt die de N9 willen dwarsen.

Deze fietsoversteek krijgt inderdaad samen groen met het autoverkeer.

Volgens onze observaties is dit een vrij normale situatie die op vele kruispunten voorkomen.

De groentijd van de fietsers kan hier variëren van 8 tot 22s.

Een oplossing voor het conflict b beschouwen we als prioritair om op te lossen, al is dat niet eenvoudig in dit geval.

Het conflict c met de voertuigen rechtsaf is heel moeilijk oplosbaar, met de linksaf kan dit, maar de gevolgen zijn vrij groot voor de capaciteit van het kruispunt.