Tagarchief: Walstraat

Knelpunt: Fietsersoversteekplaats Walstraat, Aalst

EVEN VOOR ALLE DUIDELIJKHEID:
wij zijn voor deze fietsstraat en een goede doorgang van Leirekensroute en F27 op een veilige manier tot in de centrum van de stad. Wij vinden ook dat elke weggebruiker, dus ook de fietser, zich aan de verkeersregels moet houden.

Tot op de dag van vandaag is in deze proefopstelling naar ons weten nog geen enkel verkeersongeval gebeurd.

Wij vragen wel een herwaardering van het STOP-bord, verkeersregels zijn er voor iedereen

 

Melding via mail: Ik herinner u graag aan mijn schrijven van 8 oktober 2018, met betrekking tot het niet respecteren van de STOP borden aan de fietsoversteekplaats thv de Walstraat, gericht aan jullie en aan de verkeerspolitie Aalst.

Het Laatste Nieuws juli 2018

Honderden fietsers trotseren dagelijks deze suïcide oversteekplaats

 • Proefproject van 6 maanden, gestart op 6 juli 2018.
 • Met als doel: VEILIGE oversteekplaats voor honderden fietsers die gebruik maken van Leirekensroute.
 • 1 jaar na de invoering is de situatie nog altijd niet aangepast!
 • 6 op de 10 voertuigen negeren er dagelijks de stopborden.
 • Waarom zouden ze, er zijn geen controles noch sancties.
 • Doch dit betreft een overtreding van de tweede graad twv €116.
 • Duurder dan een basis snelheid (€53) – alcohol overtreding (€105).

Melding van een bezorgde ouder op 8 okt 2018

Beste,

Is het mogelijk om controles (aanwezigheid) uit te voeren op de suïcide fietsoversteekplaats thv kruispunt Frits de Wolfkaai met de Walstraat? Gemotoriseerde voertuigen blijven er een maand na invoering vaak met een rotvaart de “STOP” borden negeren. Het is een verbetering dat fietsers meer rechten gekregen hebben in het verkeer, maar onze kinderen kunnen daar niet altijd het onderscheid in maken dat dat ook levensbedreigend kan zijn.

Gegroet een bezorgde ouder.

dit is het antwoord dat wij van de politiezone kregen ivm je melding :

Beste. De fietsoversteekplaats ter hoogte van het kruispunt Frits De Wolfkaai en de Walstraat betreft een proefopstelling en het is de bedoeling dat dit na een periode van 6 maand zal worden geëvalueerd. Afhankelijk van de resultaten zal het kruispunt aangepakt worden en zullen er structurele maatregelen genomen worden om de voorrang voor de fietsers meer afdwingbaar te maken. Net zoals op alle locaties waar een voorrangsregeling van toepassing is dienen de weggebruikers steeds de eigen veiligheid te verzorgen. Dit houdt onder meer ook in dat men desnoods bij een onveilige verkeerssituatie zijn voorrang afstaat. Vele zwakke weggebruikers durven wel eens vergeten dat zij inderdaad “zwak” zijn en nemen dan vaak onverantwoorde risico’s. Mogen wij vragen nog even geduld te hebben? Ondertussen zal vanuit de dienst Verkeerstoezicht – in de mate van het mogelijke en afhankelijk van het beschikbare personeel – op bovenvermelde locatie gecontroleerd worden. Wij hopen u van dienst geweest te zijn. Met vriendelijke groeten. Hans Van der Taelen. Hoofdinspecteur. Directie BPZ (Basis Politiezorg) – Verkeer. Afdeling Verkeersadvies.

 

Knelpunt : Leirekensroute – Treinstraat

Doorgegeven via Site Stad Aalst

 • Ik kom per fiets bijna dagelijks via de Treinstraat door de konkel naar Leirekensroute en ben reeds verschillende keren getuige geweest van een bijna-botsing van fietsers , die komend van de St. Annabrug de konkel indraaien, met een wagen ,die uit de konkel komt en met snelheid de Walstraat wil indraaien. Laat a.u.b. een stopteken plaatsen op het einde van de konkel richting Walstraat en Treinstraat, voordat daar eens een zwaar ongeluk gebeurt. Vooral de wagens, die de Walstraat willen indraaien, hebben dikwijls een te hoge snelheid, als ze uit de konkel komen en er zijn steeds meer scholieren, die na schooltijd, dikwijls in groep door de konkel naar de Leirekensroute rijden .
 • Graag een structurele oplossing aan kruispunt walstraat-treinstraat en beekveld, om het even langs waar je als fietser richting zwembad rijdt, is het zeer gevaarlijk door de vele auto’s die deze sluipweg nemen in tegenovergestelde richting. terwijl beekveld officieel een doodlopende straat is

bespreking Structureel overlegmoment met Stad Aalst 20/02/2018

 • Knelpunt is meegegeven in studieopdracht (melding onder Fietssnelweg – opwaardering Leirekesroute)
 • Infrabel: knelpunt + stavaza intentie booggewelven in Treinstraat doorzichtig te maken
 • Suggesties stad Aalst : Was al vroeger door dienst mobiliteit uitgezocht en wordt terug bekeken
 • Suggestie FB: extra markering voor zichtbaarheid fietsers te verhogen, als dringende oplossing, zolang bovenvermelde werken niet zijn uitgevoerd