Aalst wordt één grote zone 30, maar in veel straten geen STOP-principe

Wij hebben vanuit de Fietsersbond met veel belangstelling de raadscommissie gisteren gevolgd.

Een volledige uitbreiding van de zone 30 kunnen wij alleen maar toejuichen, voor een groot aantal redenen die zelfs niet echt met fietsveiligheid maar wel met gezondheid en leefbaarheid te maken hebben. (zie onze vorige post)

 • een veiliger gebied voor alle voetgangers, fietsers en automobilisten
 • minder ongevallen
 • minder lawaai
 • minder uitlaatgassen en fijn stof
 • Betere woonkwaliteit en een gedeelde openbare ruimte

Dus super en zeker een grote plus wanneer en als deze zone 30 wordt doorgevoerd.

Maar we blijven met de vraag over het STOP-principe die Ann Vandesteen al aanhaalde zitten.
Of wordt er in Aalst het POTS-principe gehanteerd om de zone 30 met de mantel der liefde toe te dekken?

Neen wij wensen de auto niet uit de stad te bannen

JA wij wensen dat de zachte weggebruiker zich in alle straten in groot-Aalst veilig kan verplaatsen.

Onze eerste bekommernis is ouders overtuigen dat het wel veilig is om hun kinderen met de fiets naar school te laten gaan, waardoor veel ouders niet meer met de auto in het centrum moeten komen. Momenteel is dit zeker niet het geval als we het cijfermateriaal van de provincies in cijfers (https://provincies.incijfers.be/jive?workspace_guid=cd9ffa1b-1763-4465-97ae-7a73aa3a9354) over ongevallen en de stadsmonitor in acht nemen.


Momenteel lijkt het er op dat de auto in een groot aantal straten voorrang krijgt en de fiets hier eerder te gast is. Is het de bedoeling om de bewegingsvrijheid van de fietser binnen de stad aan banden te leggen?

 • We hebben nog steeds niet het gevoel dat de veiligheid van de voetganger en de fietsers van alle leeftijden (dus ook de jongsten, oudsten of zwakkere) voor de volledige binnenstad als belangrijkste argument wordt genomen
 • Dit plan geeft het idee dat de auto vrij spel heeft in de andere straten, dus eerder verkeerd signaal.
 • Het lijkt ons logisch, dat in een stad met zo’n hoge concentratie aan scholen, de fietser voorrang krijgt. Alleen dan zullen kinderen en jongeren zich veilig op weg kunnen begeven. Overal fietsstraten in het centrum dus, met de auto als gast.
 • Voor een goede leesbaarheid binnen de ring Dender – Parklaan- Capucienenlaan- Baudewijnlaan zouden alle straten fietsstraat moeten zijn. Niet hier een stuk wel en daar een stuk niet.
 • Bij een volledige fietszone blijft de auto nog steeds te gast en blijft het centrum dus nog steeds bereikbaar, alle kruispunten zijn dan duidelijk, en overal zone 30
 • In oorspronkelijk fietsstratenplan leek dit, al is het voor een klein gebied, toch beter gevrijwaard
 • Door de volledige binnenstad fietsstraat en daarbij horend zone 30 te maken verhoogt de leefbaarheid, luchtkwaliteit, veiligheid en krijgen we een betere verdeling van de openbare ruimte en een verlaging van geluidsoverlast.
Het circulatieplan is aangepast waardoor doorgaand verkeer door centrum deels terug mogelijk is. Doorgaand verkeer is nu net wat er moet worden vermeden in het centrum
 • Leo Gheeraerdtslaan:
  • Zou tweerichting blijven wat in plan van augustus 2020 niet het geval was
  • Wat met fietspad dat hier zou komen na afwerking sas?
  • Een veilige toegang via Dender / tunneltje en Gheeraerdtslaan naar Werfplein komt hierdoor in gedrang
  • Terug aanzuigen verkeer naar Sint Annabrug/ Werfplein, waar het momenteel nog steeds niet veilig of overzichtelijk is voor de zachte weggebruiker
 • Zonnestraat blijft nog steeds dubbelrichting
  • Deze straat is zowel voor fietsers als voor voetgangers (door de te smalle voetpaden)
  • niet aangewezen voor dubbel-richting, maar is wel enige optie om veilig rond voetgangerszone te fietsen. Enige andere optie voor fietsers is door voetgangerszone.

Buiten centrum is het natuurlijk wel goed dat de invalswegen veilig worden gemaakt, en de kruispunten hier de nodige aandacht krijgen. Maar alle toegangswegen vanuit de deelgemeenten ten zuiden en ten westen worden hélemaal niet aangehaald.

Afbeelding : fietsberaad.be

Laat Stad Aalst een stad zijn waar de gebruikers niet tot die 1 op 5 behoort die Vlaanderen niet fietsvriendelijk vindt.

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram