Beleidsbeslissing aanpassing mobiliteitsplan: verkeersplan “Veilig en bereikbaar Aalst”

Waarom is het zo moeilijk om knopen door te hakken in Aalst
en snel over te gaan naar een volledig STOP-principe?

Een aantal weken geleden kregen we de vraag van Schepen Van De Gught om ons advies te geven over de aanpassing van het mobiliteitsplan.  Een plan dat door de meerderheid van NVA – CD&V – SD&P gezamenlijk werd goedgekeurd in 2017.
Dit mobiliteitsplan kwam er door een lange samenwerking tussen toenmalig college, onderzoeksbureau MINT en een groot aantal belanghebbenden binnen de stad Aalst.

Na de laatste verkiezingen waarop de 2 schepenen van SD&P (of nu Lijst A) werden vervangen door Schepen Van De Gught van Open VLD werd dit plan van tafel geveegd, en daarbij ook de 150.000€ die het project toen reeds had gekost. De reden die hiervoor word opgegeven is dat het plan eerder een beperkt draagvlak zou hebben.  Waarom hebben er dan zo veel mensen aan mee gewerkt, en waarom werd het in 2017 dan door de gemeenteraad goedgekeurd?

Ondertussen 3 jaar later wordt er terug een plan op tafel gelegd (op de gemeenteraad van 27 oktober) dat schijnbaar miniem van het toenmalige plan verschild, en lijkt het er op dat er terug een studiebureau zal worden aangesteld om het effect van de circulatieaanpassingen op de deelgemeenten in kaart te brengen.

“Het hoofddoel is de verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid verbeteren in de stad”, zegt de schepen. (HLN 20 okt 2020)

Was dit dan al niet de héle tijd het hoofddoel?

Wij blijven dus nog steeds op onze honger zitten.  Wordt er enigszins rekening gehouden met onze adviezen, of zijn die ook volledig van de tafel geveegd?

Onze grootse bekommernis is veiligheid, en dit in eerste plaats voor alle actieve weggebruikers. Maar ook leefbaarheid is belangrijk.  Gezellige pleinen, ruimte en groenzones. Kunnen ademen, ook in de stad.
Een stad is maar zo verkeersveilig en bereikbaar als de zwakste schakel in het héle traject.  Invalswegen moeten verkeersvriendelijk en vergevingsgezind zijn.

#samenvoor0verkeersdoden

Dat niet altijd alles kan hoe wij het zouden wensen kunnen we inkomen, maar samenwerken en participatie zou toch tot een consensus moeten kunnen leiden.

Wij wachten af, en hopen dat we niet nog eens een jaar geduld moeten hebben voor er stappen worden ondernomen.

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram