Brief aan burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden

2020: corona en de revival van experten én van de fiets

Dat 2020 een jaar is dat de geschiedenisboeken ingaat omwille van de coronacrisis, dat staat vast.

Ook voor jullie lokale bestuurders moet dit een heftig jaar geweest zijn. Hoe hebben jullie dit beleefd?

De hogere overheden deden op jullie beroep om het gedrag van lokale burgers en handelaars mee te sturen. Informeren, sensibiliseren, handhaven in het belang van de volksgezondheid. Geen evidente taak.

Dat politici dit jaar niet te beroerd waren beroep te doen op de expertise van deskundigen was alvast een mooie evolutie.

Nog mooi is de vaststelling dat we met z’n allen de fiets herontdekt hebben. Niet alleen voor recreatieve verplaatsingen, maar ook voor functionele verplaatsingen zoals boodschappen namen meer en meer mensen de fiets. Fietshandelaars konden de vraag niet volgen.

Cijfers

De cijfers die ons het meest zullen bijblijven zijn de dagelijkse updates over corona-besmettingen, ziekenhuisopnames en overlijdens. Maar aan het einde van dit jaar kregen we ook al een cijfer mee over het aantal dodelijke verkeersongevallen in Vlaanderen. Die wijzen erop dat ondanks de crisis en het beperkter aantal verplaatsingen, het helemaal niet goed gesteld is met de verkeersveiligheid in Vlaanderen.

We kennen de ongevallencijfers voor 2020 in Aalst nog niet, maar geven wel graag mee dat wij ook dit jaar heel wat meldingen kregen over (al dan niet subjectieve) ervaringen van onveilige situaties in onze stad.

1 ding is zeker: of het nu over gezondheid of over verkeersveiligheid gaat, compromissen sluiten heeft nooit een positieve impact op deze cijfers.

Ruimte in Aalst

En dat brengt ons bij het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid: terwijl vele steden van de coronacrisis gebruik maakten om de ruimte in hun stad al dan niet tijdelijk te herverdelen gebeurde er in Aalst bitter weinig. Er werd opgeroepen X? bakken bier tussen passanten te laten, terrassen werden uitgebreid, fietsers werden aangemaand zich stapvoets door de voetgangerszone van de stad te verplaatsen, maar kregen nergens meer ruimte aangeboden op andere plaatsen in de stad.

Een aantal lang vooraf aangekondigde veranderingen inzake mobiliteit werden uiteindelijk wel beslist: de tonnagebeperking en het circulatieplan (een toekomstplan). Voor een concrete uitvoering hiervan moeten we echter nog wachten tot het magische jaar 2021.

Onze wensen voor 2021

Wat wensen we jullie en Aalst voor het nieuwe jaar 2021 toe?

  • Een Goforzero beleid inzake verkeersveiligheid.
  • Een redelijke en zinvolle uitvoering van het uitgestippelde beleid dmv:
    1. Versterking van de mobiliteitsdienst bij de stad én verkeersdienst bij Lokale Politie zodat beleid goed kan uitgewerkt worden en handhaving mogelijk is.
    2. Consequent vertrekken vanuit de actieve weggebruikers en dus noodzakelijke aanpassingen doen aan het huidige circulatieplan: bv. Zonnestraat dubbele richting is een té gevaarlijk compromis.
    3. Doeltreffende campagnes in functie van verplaatsingsgedrag en maatregelen.
    4. Snelle en duidelijke herverdeling van de ruimte in binnenstad zonder te wachten tot straten worden heraangelegd in functie van werken voor nutsvoorzieningen. Met verf, straatelementen en signalisatie kan je ruimte verdelen en weggebruikers wegwijs maken langs waar en hoe ze zich best verplaatsen, per type vervoersmiddel.

 

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram