brief aan de Burgemeester, Jean-Jaques Degucht en Caroline Verdoodt

Goede morgen Mevrouw, Mijne heren,

U zal het ongetwijfeld reeds hebben gelezen in de pers, naar aanleiding van héél wat vragen en opmerkingen die wij kregen heeft de Fietsersbond een pol gehouden over wat de Aalstenaar, omwonenden en gebruikers, van de voetganger- en fietsbrug over de Dender denken.

Wijzelf staan in deze neutraal, ons enige en grootste bekommernis is een veilige manier te krijgen om de beide oevers te verbinden die actief weggebruik door voetgangers en fietsers stimuleert. Gebeurt dit via een nieuwe brug, door een aanpak van de reeds bestaande bruggen en hun omliggende straten of door een combinatie van beide. Voor ons staan alle opties open.

Maar daarnaast voelen wij de noodzaak bij de omwonenden om een terdege uitleg te krijgen waarom voor een bepaald plan wordt gekozen, en hoe de brug uiteindelijk zal aansluiten om de fietsenstalling en het station en wat er uiteindelijk met de omliggende straten zal gebeuren.  Zij vragen inzicht in een totaalplan.

Op 10 dagen tijd hebben 548 mensen de pol ingevuld, en 65,8% is voor een brug. Het grootste deel van de voorstanders wil nog steeds dat er naar een alternatief wordt gekeken.  Misschien is hier de noodzaak om met hen in dialoog te gaan.
Het grootste deel van de mensen die tegen stemden wou vooral dat eerst de omgeving veiliger wordt.

In dit dossier  willen wij zeker niet ingaan tegen de plannen van de stad om deze brug te bouwen en denken dat dit in een totaalpakket een mooie opwaardering van de Denderoevers kan worden.
Wij vragen enkel een duidelijke en volledige communicatie naar de inwoners van uw stad wat in het kader van de openbaarheid van besturen mogelijk moet zijn.

Met een goede argumentatie en samenwerking hopen wij dat dit een mooi en nuttig eindresultaat kan opleveren waar alle actieve weggebruikers graag gebruik van zullen maken.

Met fietsvriendelijke groeten

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram