droom of werkelijkheid : Aalst autovol of autovrij

Naar een gedacht van Leuven : autovol of autovrij (opleiding Raf Cantens – Mobiel 21)

Infrastrucruur bepaald mee ons verkeersgedrag, moeten we onze stad zo aanpassen dat we naar de stad kunnen zonder auto?
“Mijn auto, mijn  vrijheid” is een utopie gebleken. Auto’s verstoren het stedelijk leven en veroorzaken ernstige problemen (luchtvervuiling, lawaai, het straatleven sterft uit, openbare ruimte wordt verpest…)
In een stad met toekomstperspectief worden straten weer ontworpen voor de mensen en hun activiteiten, in plaats van voor lange rijen rijdende of stilstaande auto’s.

Het doel is niet om steden volledig autovrij te maken, maar om de auto overbodig te maken.

Maar hier zijn randvoorwaarden aan verbonden : goede fietsbewevwijzering, goede fietsparking, openbaar vervoer,…)

Een voorzichtige stap zijn centra met zone 30, die automatisch de stad autoluwer maken, maar ook leef-, woon-, en speelstraten.

Kijk maar naar voorbeelden in Brussel, Gent, Leuven en Hasselt.

Maar wie het gedrag van de mens wil sturen, moet de mens als norm nemen!

KAN DIT IN AALST?

Is het een droom of kan het werkelijkheid worden? Kunnen we onze stad terug leefbaarder en veiliger maken voor de mens?

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram