Extra fluo zal het probleem niet oplossen, er is dringend meer nodig.

In eerste plaats moeten structurele problemen die zich in de jaren hebben opgebouwd worden weggewerkt, moeten gewoontes worden afgeleerd en moeten heel wat mensen echt eens voor zichzelf kijken of het niet anders kan.

Dan pas zal er een mentaliteitsverandering ontstaan

die elke mobiliteit ten goede komt

Al begrijpen we dat de auto voor een aantal mensen met fysieke beperkingen de enige mogelijkheid tot verplaatsing blijft, voor fietsers of voetgangers is deze nieuwe tendens ook niet altijd rozengeur en maneschijn.
Zij moeten dagelijks hun leven wagen in de jungle van gefrustreerde automobilisten die het einde van hun alleenheerschappij op de weg niet kunnen verkroppen.
Bestuurders die er echt eens niet willen aan denken, al zouden ze het perfect kunnen, een alternatief uit te proberen.
Nu de tijd van Koning Auto, Alleenheerser van de publieke ruimte voorbij lijkt te zijn voelen velen zich benadeeld.
Neen een mens is echt niet van suiker gemaakt en kan tegen een druppel regen. Ja een mens kan wel meer als net een pakje suiker vervoeren op de fiets. Neen een stad is niet meer gemaakt om vol te proppen met auto’s.
Publieke ruimte is van iedereen, en herverdeling is dringend nodig. Bewoners, voetgangers en fietsers hebben hier evenveel recht op. Deze publieke ruimte is er niet enkel voor het stallen van privé bezit. Er geldt een algemeen belang.

De mobiliteitsdienst in @Aalst werkt de naden uit de broek, maar roeit met de riemen die ze heeft.
En laat ons ook duidelijk zijn dat de uiteindelijke beslissing niet in hun handen ligt.
Het circulatieplan is één aspect in het verhaal, maar je hebt ook de zone 30, de fietsstraten en de fietslijnen.

Als dit alles tegen 16 augustus in voege moet treden zijn er nu al stappen te nemen om klaar te zijn. Sommige aanpassingen lijken ook voor ons onlogisch, laat ons duidelijk zijn! De kern zelf zal zeker op vlak van zichtbaarheid van de fiets in de stad een grote stap vooruit maken. De invalswegen een verbindingen zullen cruciale werkpunten worden.

Er is dus meer nodig dan enkele sensibiliseringscampagnes rond zichtbaarheid voor voetgangers en fietsers.

“Sinds ik als schepen werd aangesteld, heb ik kunnen vaststellen hoe onze ambtenaren rekening houden met de opmerkingen en suggesties van raadsleden en burgers. Om zo de best mogelijke en haalbare oplossing uit de dokteren. Een oplossing die rekening houdt met de grootste gemene deler van alle verzuchtingen en het algemeen belang van de bevolking. Voor al dat werk waardeer ik hen dan ook zeer sterk en bedank ik hen”, zo reageert schepen De Gucht (Open Vld) op de kritiek op de mobiliteitsexperts van de stad Aalst.

HLN artikel 15 juni 2021

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram