Fietsen met een mondmasker in Corona tijden: meer helderheid graag!

Brief aan de volledige gemeenteraad van Aalst

Goede morgen,

Op 29 juli stuurden wij reeds onderstaande mail naar de burgemeester en schepen van mobiliteit, zonder enige reactie.

De onduidelijkheid blijft en vragen blijven rijzen.

We begrijpen niet waarom er een onderscheid gemaakt wordt tussen de motieven voor een verplaatsing per fiets. Tijdens deze hittegolf is elke actieve vorm van verplaatsing een inspanning. Maar ook bij ‘normale’ weersomstandigheden is een onderscheid maken tussen functionele en recreatieve verplaatsingen best vreemd.

Waarom moet een sportfietser, in groep al dan niet in bebouwde kom, aan 10km/u door de winkelstraten geen mondmasker dragen?
Waarom mogen bestuurders met open raam of open dak die naast ons aan het verkeerslicht wachten geen mondmasker dragen?
Waarom moet een fietser die stevig doorfiets om naar het werk te rijden maar geen sporttenue draagt dan weer wel een masker dragen?

Wij vragen duidelijkheid voor alle Aalstenaars. We zijn zeker niet tegen het dragen van een mondmasker en vrezen ook dat 1 september niet zomaar plots de einddatum zal zijn van de corona-maatregelen. Iedereen met gezond verstand ziet dat we dit nog lang zullen moeten mee dragen.

Maar waarom dan niet zoals reeds in andere steden?
Fietsers en stepgebruikers hoeven het mondmasker niet te dragen als zij de sociale afstand kunnen naleven.

Vermits onze stad reeds kreunt onder een verkeersinfarct, hoge concentraties fijn stof door canyoning (https://curieuzeneuzen.be/) en zoals elke stad verhoogde temperaturen kent bij warme dagen (https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/06/24/bovenop-de-hittegolf-komt-nog-het-effect-van-het-hitte-eiland/), zouden wij het toch normaal vinden dat elke actieve vorm van verplaatsing zou aangemoedigd worden om zo deze effecten maximum te kunnen reduceren.

Daarom vragen wij nog eens met aandrang duidelijkheid over de mondmaskerplicht zodat mensen die onder de lock-down de fiets terug zijn gaan gebruiken niet terug worden aangemoedigd de auto te gebruiken omdat fietsen echt niet meer als aangenaam wordt ervaren.

Met fietsvriendelijke groeten

Op 29 juli 2020 18:01:45 +02:00, schreef info@fietsersbond-aalst.be:

Fietsen met een mondmasker in Corona tijden.

De dreiging van het virus is duidelijk. Richtlijnen om de curve naar beneden te krijgen en iedereen te beschermen worden steeds scherper en duidelijker. De Fietsersbond heeft heel veel begrip voor de algemene richtlijnen die nu uitgevaardigd worden. Laat ons samen dit virus verslaan en rekening houden met voorschriften die door experten worden opgelegd.

De Fietsersbond vraagt wel een verduidelijking over het verplicht dragen van een mondmasker bij functioneel fietsen. Het is duidelijk dat in een drukke straat met veel voetgangers er beter een mondmasker gedragen wordt.  De communicatie van onder meer de provincie Antwerpen om het mondmasker niet te verplichten bij intensief sporten is echter niet helemaal helder. Wat verstaan we onder intensief sporten? Is het fietsen naar het werk over een afstand van meer dan 10 km ook intensief sporten of niet? We vragen aan alle lokale en provinciale overheden hier meer duidelijkheid over.

Mag een functionele fietser die voor haar/zijn woon-werkverkeer (essentiële verplaatsing) de fiets gebruikt ook zonder mondmasker fietsen of niet? Graag meer helderheid hierover.

Tegelijk wil de Fietsersbond een duidelijke oproep doen aan alle fietsers: Zorg dat je steeds een mondmasker bij hebt. Vertrek vanuit het STOP principe (Stappers, Trappers, Openbaar Vervoer en Privaat Vervoer) bij alle verplaatsingen en het gebruik van een mondmasker. Kom je veel voetgangers tegen op je weg: draag het mondmasker en vermijd zo de verspreiding van het virus. Fiets je op een fietssnelweg of jaagpad of gelijk waar zonder druk verkeer en zonder voetgangers op je pad: dan moet het mogelijk zijn om zonder mondmasker te fietsen.

Beste overheden (alle niveaus) het zijn bijzondere tijden en we hebben als Fietsersbond daar alle begrip voor. Natuurlijk willen wij onze bijdrage hiervoor leveren. Tegelijk vragen we ook wel meer helderheid en duidelijkheid om het fietsen, een gezonde en noodzakelijke manier van verplaatsen (zie ook richtlijnen van de WHO), te blijven promoten en niet te beknotten.

Samen werken aan het tegenhouden van dit virus. Dat is nu de opdracht. En daar schrijven we ons mee in. Hou het gezond, hou het veilig en vooral: blijf fietsen!

FIETSERSBOND VZW

Lokale vrijwilliger Afdeling Aalst

Info@fietsersbond-Aalst.be

www.fietsersbond-Aalst.be

CONTACT VOOR DE PERS
Wies Callens, beleidsmedewerker en woordvoerder
0478 54 64 52

OVER DE FIETSERSBOND
De Fietsersbond is de belangenbehartiger van alle fietsers in Vlaanderen en Brussel. Met 23.000 leden en 1000 vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor veilig fietsen, voor een echt fietsklimaat. De vereniging voert acties, audit de kwaliteit van de fietsroutes (Meetfiets) en helpt meer mensen op de fiets naar het werk (Bike to Work). Nog geen lid? Ga naar fietsersbond.be/ikwordlid

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram