Fietsersbond Aalst blijft zijn meter in het centrum opeisen!

Tijdens de afgelopen Autovrije Zondag op 18 september onthulde het Stadsbestuur  het communicatieplan www.aalstontknoopt.be.  Opgelet dit is nog niet het langverwachte mobiliteitsplan, dit is enkel een aanloop naar… (Zie onze eerdere persberichten : de eeuwige traagheid der dingen). Een symbolisch, geparkeerde wagen op het Werfplein omwikkeld met meters touwen moest de dagelijkse realiteit benadrukken voor de files die de automobilisten in Aalst moet trotseren. Het moet ook aanzetten om een andere mentaliteit te kweken, samen met het Aalst ontknoopt’- lied en video.  Mooie initiatieven die we uiteraard alleen maar kunnen toejuichen, maar hoelang nog alvorens er ECHT actie komt. Moeten we echt 2018 afwachten alvorens er enige beweging in komt ? 

Dit is Aalst vandaag

Wij maken dan als fietsbelangenvereniging de bedenking, wat dan met alle fietsende ambtenaren, scholieren, kortom fiets- en werkverkeer, die dagelijks mee staan aan te schuiven tussen al die vervuilende uitlaatgassen en gevaarlijke situaties?

We kunnen niet blijven wachten tot 2018 om van de Aalsterse binnenstad een fietsvriendelijke en vooral veilige stad te maken. Sommige automobilisten die tijdens de start- en einduren (school)straten zoals de Vaartstraat, Vrijheidsstraat, Pontstraat doorrijden blinken uit in het niet naleven van de elementaire verkeersregels tegenover fietsers.  Ter opfrissing nog even de verkeerswet bepalingen, die voor veel automobilisten verouderde leerstof is.

Rechten van fietsers www.belgium.be

mobiliteit

Als fietser geniet u van enkele rechten die rijden op de openbare weg veiliger maken. Chauffeurs van motorvoertuigen moeten de volgende regels in acht nemen om fietsers niet in gevaar te brengen:

  • Een chauffeur moet minstens één meter zijdelingse afstand houden tussen zijn voertuig en de fietser.
  • Een chauffeur mag een oversteekplaats voor fietsers slechts met matige snelheid naderen om de fietsers niet in gevaar te brengen en hen niet te hinderen als ze de rijbaan al aan het oversteken zijn.
  • Als het nodig is, moeten chauffeurs stoppen om fietsers door te laten.
  • In een file moet de oversteekplaats voor fietsers altijd vrij blijven.

Ook bij een ongeval wordt u als fietser extra in bescherming genomen door de wet. Wie een fietser aanrijdt, moet niet alleen diens lichamelijke schade vergoeden, maar ook de eventuele schade aan kleding en bril. Deze regel geldt altijd, ongeacht wie schuld heeft aan het ongeval. Alleen als de fietser ouder is dan 14 jaar en het ongeval bewust heeft uitgelokt, moet hij zelf voor de kosten opdraaien.

http://www.belgium.be/nl/mobiliteit/fietsers_en_voetgangers/fietsers/rechten

Op dit ogenblik kunnen we best stellen dat we in Aalst aan het eerder aangekondigde verkeersinfarct zitten.  Door de tunnelwerken aan de Boudewijnlaan, dient al het zwaar, doorgaand verkeer verplicht de Expressweg N45 richting Haring en Parklaan te nemen. Vrachtwagenchauffeurs en automobilisten zijn opgejaagd en gestresseerd omdat ze al minimaal een half uur hebben verloren alleen al bij het binnen rijden van Aalst. Met alle gevolgen van dien. Eenmaal men dan zijn normale gangetje kan gaan, moet de fietser en voetganger het dikwijls ontgelden, soms zelfs met verbaal en klein fysiek geweld tot gevolg.

Misschien kan men in het communicatieplan ook eens de nadruk leggen op de hoffelijkheid in het verkeer.  Fietsersbond is ervan overtuigd dat tijdelijke grote borden langs de kant van de weg, een grote visuele hulp zou kunnen zijn om automobilisten tot kalmte aan te manen en de verkeerswetgeving te handhaven.

We blijven onze veilige plaats voor de fiets in Aalst verder opeisen.  Elke automobilist moet er zich van bewust zijn dat de veiligheid van de fietser moet primeren in het verkeer. Daar tegenover staat natuurlijk ook het belang van het respecteren van de wegcode door fietsers. Ook dit dient tijdig en goed aangeleerd te worden aan onze allerkleinsten.

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram