Fietsstraat Dendermondse steenweg, onduidelijk en niet gerespecteerd

Melding die we ontvingen via mail:

Als dagelijks gebruiker van de fietsstraat Dendermondse steenweg wil ik U melden dat de situatie met de fietsstraat ’s morgens en om 16 uur gevaarlijk is en zijn doel totaal mist. Van ouders heb ik reeds gehoord dat ze hun kinderen de raad geven op het voetpad te fietsen in plaats van tussen de auto’s te laveren.

Dit heeft o.a. te maken met het feit dat bij het buitenrijden van Aalst aan de Zeshoek het verkeersbord F111 dat het begin van de fietsstraat zou moeten aanduiden ontbreekt. Ik meen dat dit ook aan het Esplanadeplein ontbreekt. Ook op het wegdek is geen enkele aanduiding aangebracht tot aan de konker…

Bovendien is de straat te smal om autoverkeer in beide richtingen te laten passeren en ook nog fietsstraat te zijn. De meest haalbare regeling lijkt me de auto’s die Aalst uitrijden af te leiden via de Tragel en ze op het rondpunt terug richting Gijzegem te laten volgen.

Weinig of geen auto’s blijven achter de fietsers (vind ik als automobilist ook moeilijk), en als ze het doen vind ik het als fietser soms intimiderend… Op in/uitvalswegen is het ook een beetje pesterig. Een midden rijstrook zou dat kunnen oplossen…

Antwoord van de schepen van mobiliteit, Jean Jacques De Gucht:

We evalueren op dit moment het circulatieplan en de fietsstraten.  Ik neem je opmerkingen zeker mee.  Wat betreft het eerste stuk Dendermondsesteenweg komende van het Esplanadeplein en vóór de konker, ben ik de mening toegedaan dat dit wel op een goede manier kan functioneren als fietsstraat.  Het deel tussen de Konker en het viaduct is moeilijker te lezen als fietsstraat en zal een herinrichting nodig hebben om de veiligheidsmaatregelen te laten naleven.

Maar zoals ik al zei, we bekijken de verschillende mogelijkheden en nemen jouw opmerkingen mee in de bespreking.

Ons antwoord op deze vragen:

Bedankt voor je mail, ik zal je opmerkingen proberen te beantwoorden, want ook wij hebben onze twijfels over de Dendermondse steenweg die mee opgenomen in in de Fietsstraten zone.
zie trouwens ook onze actie eerder dit jaar

Een zone wordt aangeduid met FZ111 en FZ113, en niet zoals jij aangeeft met een F111 bord. Dit houdt in dat je een zone binnenrijd, bvb via de Vaartstraat komende van het Werfplein, en ze terug uitrijdt aan he einde van de Dendermondse steenweg.
Volgens de wegcode zou een automobilist moeten zien dat hij de zone is ingereden en bij het eindbord terug uitrijdt. Er kan natuurlijk wel altijd een herhalingsbord worden geplaatst.

Nu in praktijk weten we allemaal dat dit anders is, en sommigen het niet (willen) zien. Wat impliceert dat het wegbeeld niet aangepast is en er niet voldoende aandacht is voor de fietszone.

Hiervoor is het bvb goed dat er extra grondmarkeringen worden aangebracht door middel van fietslogo’s, F111 logo’s of gekleurde middenlijnen.
Maar vooral ook dat de rijbaanbreedte (zonder parkeerstroken) max 6m10 is wat de minimumbreedte voor 2 kruisende bussen is volgens de Lijn en dat er zeker geen fietspaden zijn aangebracht zoals tussen de spoorwegbrug en de rotonde op de Dendermondse steenweg.  Deze fietspaden geven een zeer verwarrend beeld gezien fietsers in de fietsstraat de volledig breedte van hun rijrichting mogen innemen.

Voor de midden rijstrook zou ik persoonlijk niet echt opteren, is nog veel te onduidelijk omschreven in de wegcode en parkeren zou dan niet meer mogen, wat in het smallere stuk van de Dendermondse steenweg met veel rijhuizen zonder garage voor frustraties en tegenkantingen zal zorgen. Een gedrag dat we momenteel bij sommige automobilisten nu reeds ondervinden door een onduidelijke signalisatie, onvoldoende kennis van de wegcode en het veralgemeniseren van ‘alle fietsers overtreden de wegcode’.

Wij als Fietsersbond vragen om de volledige fietszone te behouden zoals ze nu is, maar de signalisatie en het wegbeeld aan te passen.
In eerste instantie zou een snelle en goedkope oplossing zijn om de huidige grondmarkeringen te verwijderen en er degelijke fietslogo’s en F111 logo’s aan te brengen.  Eventueel zelfs versterkt met rijbaankussens waar fietsers omheen kunnen en met een poorteffect door een plaatselijke versmalling komende van het rondpunt.

Daarnaast is sensibilisering van alle weggebruikers dringend nodig want velen respecteren de wegcode rond fietsstraten niet, niet op de Dendermondse steenweg maar ook niet in vele andere straten binnen de fietsstratenzone.

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram