Het circulatieplan: een plan met als uitgangspunt fietsers en voetgangers? of net niet!

Wij pleiten  in eerste plaats voor een verkeersveilige stad,
met als uitgangspunt de actieve weggebruikers:
fietsers en voetgangers.

Deze week keurde de gemeenteraad een nieuw circulatieplan voor stad Aalst goed.

De Fietsersbond werd eind augustus  in het administratief centrum uitgenodigd voor een eerste inzage in het circulatieplan dat schepen De Gucht dit najaar wou voorstellen op het college en op de gemeenteraad.

Klik op afbeelding voor grote weergave

Jammer genoeg hebben we nu vastgesteld dat er weinig  rekening gehouden is met onze bezorgdheden.

Dit plan is namelijk duidelijk opgemaakt vanuit bereikbaarheid van parkings, daarna leefbaarheid en pas op de derde plaats in functie van veiligheid. In een centrumstad / scholenstad waar het aantal fietsongevallen beduidend hoger ligt dan 10 jaar geleden (terwijl het globale aantal ongevallen in 10 jaar tijd is afgenomen), wat een indicator kan zijn voor meer fietsers in de stad, is dit echt onbegrijpelijk.

Dit plan is zoals iemand uit de meerderheid tijdens de gemeenteraad toegaf een compromis, en compromissen kan je toch niet rijmen met verkeersveiligheid?

Waar is het STOP-principe naartoe?

Dit plan belichaamt het tegenovergestelde van het STOP-principe; hoe kan dat anno 2020?
Stappers en Trappers eerst, daarna openbaar vervoer en als laatste de auto!
Willen we een veilige en leefbare stad?  Dan is het hoognodig om een aantal zaken in dit circulatieplan te herzien..

Neen wij willen de auto niet weren
maar wij willen het actieve weggebruik op een veilige manier stimuleren.

Onze opmerkingen:

  • Dit plan legt enkel de hoofdroutes vast. Er is nog veel werk op wijkniveau en voor de aanrijroutes naar de stad (je weg is maar zo veilig als de zwakste schakel)
  • Waarom nog steeds maar een deel van de stad fietsstraten?
  • Waarom enkel zone 30 in de stationsbuurt?
  • Wat met de Molenstraat en de Zwarte Zusterstraat?  Woonerf of fietsstraat, niet echt duidelijk, bestuurders kennen de regels niet en handhaving is ondermaats. Deze straten, samen met een deel van de Pontstraat inlijven in de voetgangerszone is de enige juiste keuze.
  • Op het plan tellen we 2.800 parkeerplaatsen, ondergronds of in een parkeergebouw. Hierbij zijn de parkeerplaatsen in de straten zelfs niet meegerekend. Blijven we verkeer naar het centrum aantrekken? Worden die parkeerplaatsen op de straat eens de nieuwe parkings af zijn weggenomen om meer ruimte te creëren?
  • Enkele richting op Wallenring wordt niet doorgetrokken: Zonnestraat blijft dubbele rijrichting, gezien de beperkte breedte van deze straat de meest onveilige keuze voor voetganger en fietser
  • De laatste weken kregen we net veel vragen rond fietsen in de winkelstraten, het onveiligheidsgevoel dat voetgangers er ervaren als er te snelle of te veel fietsers rijden.  Dit circulatieplan zal het probleem zeker niet oplossen.  Zolang je als fietser rond de winkelzone (dus op de Wallenring) geen veilig alternatief hebt zal je er door blijven rijden.

Dit waren onze bemerkingen begin september na een gezamenlijk overleg met onze vrijwilligersploeg:

Al kunnen we nu al positief kijken naar een grote uitbreiding van de fietsstraten en zone 30 zou er voor een goede leesbaarheid binnen de ring Dender – Parklaan- Capucienenlaan- Baudewijnlaan alle straten fietsstraat moeten zijn. Niet hier een stuk wel en daar een stuk niet.

Het is actueel dat nieuwe regels afdwingbaar en duidelijk moeten zijn, dat alleen al is een goede reden.
Als de hele binnenstad fietsstraat is hoeft er zelfs geen snelheidsbeperking van 30km te komen, automatisch zullen de fietsers bij drukte en tijdens de spits voor traag maar vooral veilig verkeer zorgen.
Belangrijk is te benadrukken dat op die manier er geen enkele auto geweerd wordt en dat er ’s avonds en ’s nachts vlotter kan gereden worden.

Ook buiten de nu ingetekende Fietsstraten zijn nog veel andere scholen in het volledige gebied.

 

zoals voorbeelden Kortrijk of Mechelen

 

Op het plan staan niet voor alle straten de (toekomstige) rijrichting ingekleurd, waardoor het niet altijd duidelijk is welk effect dit op de verkeersstroom zal hebben. Vooral ook als een bepaalde parking volzet is zal er rond gereden worden.  De parkeergeleiding zal dus zeker optimaal moeten verlopen.

Gezien de huidige structuur van de Zonnestraat lijkt dubbelrichting verkeer niet aangewezen.  Geen voldoende brede voetpaden en ruimte voor dubbele rijrichting samen met veilig fietsverkeer. Deze straat is ook jaren enkel richting geweest en dit leverde toen geen problemen op.  Dit is afgeschaft wegens werken op een andere plaats en nadien nooit terug ingevoerd.

Gentsestraat is een flessenhals.  Fietsers worden aangeraden via Arbeidstraat te rijden, maar dat wil niet zeggen dat hier geen fietsers moeten zijn.  Indien dit fietsstraat kan worden, wat wij hopen, zal dit duidelijk zichtbaar moeten zijn.  Indien het geen fietsstraat wordt zijn fietssuggestiestroken in beide richtingen aangewezen.

Zowel in het centrum maar ook op de aanrijroetes naar de stad vanuit de deelgemeenten moet via bewegwijzering goed worden aangeduid wat de veiligste route is voor de fiets.
Bvb vanuit Erembodegem De Vilanderstraat fietsers leiden Fréderic van der Nootstraat richting tunnel onder N9 om veilig op Leo Gheeraerdtslaan uit te komen (en zo het kruispunt Alfred Nichelstraat vermijden)
dit geld natuurlijk voor alle inkomende maar ook uitgaande fietsverkeer in Aalst.

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram