Het mobiliteitsplan is niet af, maar toch is er al wrevel bij de coalitie in Aalst

Jammer genoeg hebben we tot op heden maar een héél beperkt zicht op wat het nieuwe mobiliteitsplan kan worden.
Wij als fietsers, maar ook voor de voetgangers, hopen we dat er drastische beslissingen zullen durven genomen worden, vooral in het vooruitzicht van de toekomst.

Koning auto zou eindelijk eens zijn plaats moeten bekennen, en herkennen dat het “KONING” er toch wel af is!
Alternatieven zouden op de voorgrond moeten komen, en doorstroming voor fiets en openbaar vervoer moeten centraal staan.


Alleen zo zullen er meer mensen de fiets durven nemen, en zullen ouders hun kinderen de fiets laten nemen voor het woon-school verkeer, en alleen zo zal er eindelijk plaats kunnen vrij gemaakt worden voor iedereen, waardoor de stad terug ademruimte zal krijgen.

Het is ook dringend nodig om de invalswegen naar Aalst volledig fietsvriendelijk te maken, want zolang de fietser niet veilig naar de stad geraakt zal hij ook niet echt méér in het centrum gezien worden.

Dus wij als Fietsersbond Aalst staan achter elke beslissing die de fiets meer doorgang geeft, en hopen dus op grondige aanpassingen in verband met mobiliteit in onze stad Aalst.

Eerste politiek debat legt pijnpunten coalitie bloot
door Leen De Smedt – Het Nieuwsblad

Eerste schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) vindt dat het mobiliteitsplan van Aalst beter kan en dat de burger meer inspraak moet krijgen. “De verkiezingen zijn precies al in zicht?”, reageert coalitiepartner Dylan Casaer (SD&P) gebeten.

Niet elke schepen is tevreden over het mobiliteitsplan, zo bleek deze week tijdens een politiek debat georganiseerd door service club Fifty-One Aalst in Salons Carlton. Gevraagd naar haar mening over het dossier, gaf eerste schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) aan dat het Aalsters mobiliteitsplan beter kan.

“Ik mis een aanpak op maat”, zei Uyttersprot. “Men grijpt naar dure studiebureaus of verwijst naar Mechelen, maar Aalst is een heel andere stad. Waarom kunnen we niet meer op maat werken en zo rekening houden met zowel de fietser, wagen, als autobestuurder? Tijdens ochtend- en avondspits zitten de wegen vast. Door permanente maatregelen te treffen, is er weinig bewegingsvrijheid om een oplossing te vinden.”

“Meer dan infovergadering”

Of ze doelde op het eenrichtingsverkeer dat onder meer in de Moorselbaan werd ingevoerd, en waar CD&V net als enkele buren en zelfstandigen dubbele richting wou behouden, wilde Uyttersprot niet toegeven. “Maar ik vind wel dat bewoners meer inspraak moeten krijgen over mobiliteit”, zei ze nog duidelijk. “Inspraak is iets anders dan gewoon een infovergadering.”

Uyttersprot was woensdagavond in het publiek aanwezig bij de beladen bewonersvergadering in Hofstade, waar verteld werd dat de Bergweg afgesloten zou worden.

“De verkiezingen zijn precies al in zicht?”, reageert schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P). “Het ene mobiliteitsplan is nog niet af, of Groen en CD&V komen snel met een eigen plan op de proppen. We betrekken wel degelijk heel wat mensen en groepen om een consensus te krijgen in dossiers: De Lijn, ouderenraden, sportraden, de jeugdraad, … Wekelijks zijn er inspraakvergaderingen. Mensen die hun zin niet gekregen hebben, vinden natuurlijk dat er te weinig inspraak is. Een visie op maat van Jan, Piet en Pol is niet mogelijk.”

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram