Het Nieuwsblad vandaag : kan het verkeer zonder doden?

Volgende 2 punten zijn voor de fietser zeker belangrijk, al is de hele inhoud zeker te onthouden

2. Een kind van tien moet de norm zijn

“We mogen niet langer de volwassene als norm nemen in het verkeer. We moeten het begrijpelijk en veilig maken voor kinderen”, zegt mobiliteitsexpert Kris Peeters.

Nu al geldt het STOP-principe, dat staat voor 3Stappers/Trappers/Openbaar vervoer/Privévervoer. “Bij veranderingen aan de infrastructuur zou in die volgorde rekening moeten worden gehouden met de weggebruikers. In principe. Maar in de realiteit kiest men nog vaak voor het POTS-principe.”

3. Houd vrachtwagens en fietsers weg van elkaar

“Zorg ervoor dat vrachtwagens en fietsers niet met elkaar in conflict kunnen komen. Door afgescheiden fietspaden en door fietsers aan kruispunten vóór het autoverkeer te laten vertrekken.” Het voorstel komt van Isabelle De Maegt van transportfederatie Febetra. Ze krijgt steun van de fietsers, want ook die pleiten voor “conflictvrije kruispunten”. “Zorg ervoor dat afslaand verkeer en doorrijdend verkeer niet op hetzelfde moment groen hebben. Zo worden aanrijdingen tussen rechtdoor rijdende fietsers en afslaande voertuigen onmogelijk”, zegt Roel De Cleen van de Fietsersbond. Het kost bijna niets. “Het volstaat de lichtenregeling aan te passen.”

“We moeten af van het gemengde verkeer”, zegt ookDanny Smagghe van Touring. “Alle types verkeersdeelnemers worden het best fysiek van elkaar gescheiden.”

Ook Maarten Matienko van VAB is voor. “Vrachtwagenbestuurders moeten nu zes spiegels in de gaten houden en ook de verkeerssituatie inschatten. Het is een goede zaak om de verkeerssituaties voor hen eenvoudiger te maken.”

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram