Hoe zou het nog zijn met de ‘volwaardige fietspaden’ in de 1-meistraat?

Dat de straten in Aalst rijkelijk geverfd liggen met fietssuggestiestroken is u wellicht nog niet ontgaan. Een positieve manier om weggebruikers attent te maken op de mogelijke aanwezigheid van fietsers op de rijbaan. Bij gebrek aan plaats voor een volwaardig fietspad een mooi initiatief. Als er echter voldoende plaats is voor een fietspad dan kan je je afvragen waarom er alsnog voor fietssuggestiestroken gekozen wordt.

Als fietser in Aalst zou je al eens vergeten dat er nog iets anders bestaat dan fietssuggestiestroken. En zo ontging het ons even dat de fietssuggestiestroken in de  1-Meistraat eigenlijk fietspaden hadden moeten zijn.  Vijf  maand geleden beloofde schepen van mobiliteit Casaer nochtans dat de betonstroken in de 1-Meistraat zouden vervangen worden door asfalt én dat er ineens werk zou gemaakt worden van volwaardige fietspaden.

Artikel Het Laatste Nieuws (7 april 2017)

“Deze fietssuggestiestroken liggen er slecht bij en worden daardoor amper gebruikt. Door de ingreep worden ze meteen ook omgevormd tot een volwaardig fietspad. De rijweg is hiervoor zeker breed genoeg, ook met verkeer in twee richtingen”

De betonstukken werden inderdaad vervangen door een comfortabel laagje asfalt. Maar in plaats van de logische rode basiskleur met onderbroken witte lijn voor een volwaardig fietspad kregen de stroken een okergele laag. De lagen zijn dus niets meer dan opgewaardeerde fietssuggestiestroken. Fietsersbond Aalst begrijpt niet waarom er in deze drukke straat geen fietspaden zijn aangelegd en pleit voor een maximaal aantal volwaardige fietspaden, daar waar er voldoende ruimte is.

Reactie Schepen van Mobiliteit Dylan Casaer :

 In de bewuste persmededeling (4/04/17) zijn inderdaad fietspaden aangekondigd voor de 1 meistraat (collegebeslissing 20/03/17). Na verder onderzoek is echter beslist te opteren voor fietssuggestiestroken (collegebeslissing 22/05/17). Dit omdat de weg op het meest kritieke punt – aan de verkeerslichten onder de spoorwegbrug – te smal is om aan beide zijden een fietspad aan te leggen. Om de continuïteit in de hele straat te garanderen, is gekozen voor fietssuggestiestroken die de weg optisch versmallen (waardoor automobilisten hun snelheid minderen) én duidelijk de aanwezigheid van fietsers in het straatbeeld signaleren.

Er duiken inderdaad heel wat fietssuggestiestroken op in het Aalsterse straatbeeld. Niet omdat de stad verzuimt fietspaden aan te leggen, wel omdat de wettelijk vastgelegde minimumbreedte voor een fietspad (1,75 m) er vaak niet is.

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram