Fietsersbond Aalst blijft zijn meter in het centrum opeisen!

Tijdens de afgelopen Autovrije Zondag op 18 september onthulde het Stadsbestuur  het communicatieplan www.aalstontknoopt.be.  Opgelet dit is nog niet het langverwachte mobiliteitsplan, dit is enkel een aanloop naar… (Zie onze eerdere persberichten : de eeuwige traagheid der dingen). Een symbolisch, geparkeerde wagen op het Werfplein omwikkeld met meters touwen moest de dagelijkse realiteit benadrukken voor de files die de automobilisten in Aalst moet trotseren. Het moet ook aanzetten om een andere mentaliteit te kweken, samen met het Aalst ontknoopt’- lied en video.  Mooie initiatieven die we uiteraard alleen maar kunnen toejuichen, maar hoelang nog alvorens er ECHT actie komt. Moeten we echt 2018 afwachten alvorens er enige beweging in komt ? 

Dit is Aalst vandaag

Wij maken dan als fietsbelangenvereniging de bedenking, wat dan met alle fietsende ambtenaren, scholieren, kortom fiets- en werkverkeer, die dagelijks mee staan aan te schuiven tussen al die vervuilende uitlaatgassen en gevaarlijke situaties?

We kunnen niet blijven wachten tot 2018 om van de Aalsterse binnenstad een fietsvriendelijke en vooral veilige stad te maken. Sommige automobilisten die tijdens de start- en einduren (school)straten zoals de Vaartstraat, Vrijheidsstraat, Pontstraat doorrijden blinken uit in het niet naleven van de elementaire verkeersregels tegenover fietsers.  Ter opfrissing nog even de verkeerswet bepalingen, die voor veel automobilisten verouderde leerstof is.

Rechten van fietsers www.belgium.be

mobiliteit

Als fietser geniet u van enkele rechten die rijden op de openbare weg veiliger maken. Chauffeurs van motorvoertuigen moeten de volgende regels in acht nemen om fietsers niet in gevaar te brengen:

 • Een chauffeur moet minstens één meter zijdelingse afstand houden tussen zijn voertuig en de fietser.
 • Een chauffeur mag een oversteekplaats voor fietsers slechts met matige snelheid naderen om de fietsers niet in gevaar te brengen en hen niet te hinderen als ze de rijbaan al aan het oversteken zijn.
 • Als het nodig is, moeten chauffeurs stoppen om fietsers door te laten.
 • In een file moet de oversteekplaats voor fietsers altijd vrij blijven.

Ook bij een ongeval wordt u als fietser extra in bescherming genomen door de wet. Wie een fietser aanrijdt, moet niet alleen diens lichamelijke schade vergoeden, maar ook de eventuele schade aan kleding en bril. Deze regel geldt altijd, ongeacht wie schuld heeft aan het ongeval. Alleen als de fietser ouder is dan 14 jaar en het ongeval bewust heeft uitgelokt, moet hij zelf voor de kosten opdraaien.

http://www.belgium.be/nl/mobiliteit/fietsers_en_voetgangers/fietsers/rechten

Op dit ogenblik kunnen we best stellen dat we in Aalst aan het eerder aangekondigde verkeersinfarct zitten.  Door de tunnelwerken aan de Boudewijnlaan, dient al het zwaar, doorgaand verkeer verplicht de Expressweg N45 richting Haring en Parklaan te nemen. Vrachtwagenchauffeurs en automobilisten zijn opgejaagd en gestresseerd omdat ze al minimaal een half uur hebben verloren alleen al bij het binnen rijden van Aalst. Met alle gevolgen van dien. Eenmaal men dan zijn normale gangetje kan gaan, moet de fietser en voetganger het dikwijls ontgelden, soms zelfs met verbaal en klein fysiek geweld tot gevolg.

Misschien kan men in het communicatieplan ook eens de nadruk leggen op de hoffelijkheid in het verkeer.  Fietsersbond is ervan overtuigd dat tijdelijke grote borden langs de kant van de weg, een grote visuele hulp zou kunnen zijn om automobilisten tot kalmte aan te manen en de verkeerswetgeving te handhaven.

We blijven onze veilige plaats voor de fiets in Aalst verder opeisen.  Elke automobilist moet er zich van bewust zijn dat de veiligheid van de fietser moet primeren in het verkeer. Daar tegenover staat natuurlijk ook het belang van het respecteren van de wegcode door fietsers. Ook dit dient tijdig en goed aangeleerd te worden aan onze allerkleinsten.

Het mobiliteitsplan is niet af, maar toch is er al wrevel bij de coalitie in Aalst

Jammer genoeg hebben we tot op heden maar een héél beperkt zicht op wat het nieuwe mobiliteitsplan kan worden.
Wij als fietsers, maar ook voor de voetgangers, hopen we dat er drastische beslissingen zullen durven genomen worden, vooral in het vooruitzicht van de toekomst.

Koning auto zou eindelijk eens zijn plaats moeten bekennen, en herkennen dat het “KONING” er toch wel af is!
Alternatieven zouden op de voorgrond moeten komen, en doorstroming voor fiets en openbaar vervoer moeten centraal staan.


Alleen zo zullen er meer mensen de fiets durven nemen, en zullen ouders hun kinderen de fiets laten nemen voor het woon-school verkeer, en alleen zo zal er eindelijk plaats kunnen vrij gemaakt worden voor iedereen, waardoor de stad terug ademruimte zal krijgen.

Het is ook dringend nodig om de invalswegen naar Aalst volledig fietsvriendelijk te maken, want zolang de fietser niet veilig naar de stad geraakt zal hij ook niet echt méér in het centrum gezien worden.

Dus wij als Fietsersbond Aalst staan achter elke beslissing die de fiets meer doorgang geeft, en hopen dus op grondige aanpassingen in verband met mobiliteit in onze stad Aalst.

Eerste politiek debat legt pijnpunten coalitie bloot
door Leen De Smedt – Het Nieuwsblad

Eerste schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) vindt dat het mobiliteitsplan van Aalst beter kan en dat de burger meer inspraak moet krijgen. “De verkiezingen zijn precies al in zicht?”, reageert coalitiepartner Dylan Casaer (SD&P) gebeten.

Niet elke schepen is tevreden over het mobiliteitsplan, zo bleek deze week tijdens een politiek debat georganiseerd door service club Fifty-One Aalst in Salons Carlton. Gevraagd naar haar mening over het dossier, gaf eerste schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) aan dat het Aalsters mobiliteitsplan beter kan.

“Ik mis een aanpak op maat”, zei Uyttersprot. “Men grijpt naar dure studiebureaus of verwijst naar Mechelen, maar Aalst is een heel andere stad. Waarom kunnen we niet meer op maat werken en zo rekening houden met zowel de fietser, wagen, als autobestuurder? Tijdens ochtend- en avondspits zitten de wegen vast. Door permanente maatregelen te treffen, is er weinig bewegingsvrijheid om een oplossing te vinden.”

“Meer dan infovergadering”

Of ze doelde op het eenrichtingsverkeer dat onder meer in de Moorselbaan werd ingevoerd, en waar CD&V net als enkele buren en zelfstandigen dubbele richting wou behouden, wilde Uyttersprot niet toegeven. “Maar ik vind wel dat bewoners meer inspraak moeten krijgen over mobiliteit”, zei ze nog duidelijk. “Inspraak is iets anders dan gewoon een infovergadering.”

Uyttersprot was woensdagavond in het publiek aanwezig bij de beladen bewonersvergadering in Hofstade, waar verteld werd dat de Bergweg afgesloten zou worden.

“De verkiezingen zijn precies al in zicht?”, reageert schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (SD&P). “Het ene mobiliteitsplan is nog niet af, of Groen en CD&V komen snel met een eigen plan op de proppen. We betrekken wel degelijk heel wat mensen en groepen om een consensus te krijgen in dossiers: De Lijn, ouderenraden, sportraden, de jeugdraad, … Wekelijks zijn er inspraakvergaderingen. Mensen die hun zin niet gekregen hebben, vinden natuurlijk dat er te weinig inspraak is. Een visie op maat van Jan, Piet en Pol is niet mogelijk.”

1998 : oorlog op de weg in Aalst wordt aangeklaagd

Het streeknieuws van 2 september 1998 : Als de overheid wil dat er straks meer met de fiets wordt gereden, dan moet er bij de automobilisten een grote mentaliteitsverandering gebeuren. Verkeersregels worden aan de laars gelapt: fietsers, bromfietsers en voetgangers krijgen de wet van de sterkste gedicteerd. Wie niet weg is, is gezien.

1998-09-02-Met de fiets naar school

Maar als ik nu even kijk naar de situatie in Aalst, 18 jaar later, valt het mij jammer genoeg op dat de fietser nog steeds datzelfde geknelde gevoel heeft in heel wat straten in Aalst centrum.

Met Aalstontknoopt.be wordt ons volgend toekomst beeld gegeven:

De stad wil de fiets in het straatbeeld herwaarderen en fietsen in de stad aanmoedigen. Vooral voor korte verplaatsingen is stap- en vooral trapverkeer ideaal. Om je een duwtje in de rug te geven investeert de stad in comfortabele en veilige infrastructuur. De hoofdassen binnen de ring worden maximaal ontknoopt, fietsers krijgen er naast gemotoriseerd verkeer een duidelijke plek. Gevaarlijke punten worden systematisch weggewerkt. Er komen extra fietspaden en fietssnelwegen. Speciale aandacht gaat naar de schoolomgeving. Elke school krijgt een veilige en herkenbare straatinrichting waar voetgangers en fietsers voorrang krijgen.

Aalst wil zo min mogelijk kinderen op de achterbank! Zij zijn de volgende generatie verkeersgebruikers. Hoe sneller ze ontdekken dat de fiets een aangenaam en goed alternatief is voor de achterbank, hoe meer garanties dat Aalst ook in de toekomst ontknoopt blijft.

De toekomst zal het moeten uitwijzen, maar laat ons hopen dat hier zeker werk van wordt gemaakt.

DIT IS WAT EEN VLAAMSE FIETSER LIJDEN MOET

VTM nieuws

 

Bekijk meer video’s van vtmnieuws op nieuws.vtm.be

 

Wie met de fiets naar het werk wil gaan, moet daar soms iets voor over hebben. Dat toont ook het filmpje van Andy Claeskens. Hij filmde gedurende enkele maanden met een camera op zijn borst de obstakels die hij tijdens zijn fietstocht naar het werk moet overwinnen – dat zijn er heel wat – en maakte er een montage van.

Claeskens rijdt dagelijks met zijn fiets zo’n 55 kilometer van zijn woonplaats Scherpenheuvel naar Vilvoorde, waar de bakkerij waar hij werkt zich bevindt. Op zijn anderhalf uur durende tocht naar het werk komt hij tientallen wagens tegen die gedeeltelijk of helemaal op het fietspad staan geparkeerd. Daarnaast lijken verschillende chauffeurs ook niet echt aandachtig voor de zwakke weggebruiker: ze geven geen voorrang of ze komen iets te enthousiast hun parking uitgereden.

Opvallend veel wagens houden ook halt op het fietspad wanneer ze willen afslaan of een rond punt willen oprijden. Als Andy dan toch een rustig fietspad vindt, versperren struiken zijn weg. Het filmpje werd over een periode van enkele maanden opgenomen en is een mooie illustratie van de gevaarlijke situaties waarin hij terechtkomt.

 

Fiets jezelf gelukkig : 7 voordelen voor mentale gezondheid

Al is punt 7 in een stad zoals Aalst toch één van de grootste redenen waarom een aantal mensen bijna degelijks de fiets nemen :

Je laat die vreselijke files achterwege (bron Smove)

Toegegeven, de opgesomde voordelen van beweging zijn niet beperkt tot fietsen: Joggen, wandelen, outdoor zwemmen en sporten kunnen dezelfde voordelen teweeg brengen. Maar wat deze activiteiten niet kunnen, is jou uit de hel op aarde halen: Met de auto in de spits door de stad. Ook zonder wetenschappelijke studies weet immers iedereen hoe geestdodend, woede- en angstinducerend het is om te navigeren met een auto door druk stadsverkeer. Autoverkeer is een nachtmerrie voor je mentale gezondheid** en autorijden haalt alle levensvreugde uit je dag***. Alle positieve effecten van fietsen worden dus verder ondersteund door het positieve aspect dat je niet langer elke dag met de wagen hoeft te rijden. Fiets er dus op los, je mentale gezondheid hangt er van af!

Bij de andere punten staan we vaak niet stil, maar als je het allemaal leest moet je toe geven dat het correct is.
Fietsers zijn vaak fysiek gezonder, goedgezind en hebben minder last van stress.

Dus mensen, het is aan ons “ervaringsdeskundigen” om de boodschap te blijven ronddragen, en laat ons zo hopen dat we kunnen blijven ijveren voor een aangenaam leefbare en fietsvriendelijke stad.

Ook dit jaar kan je de Fietsersbond steunen in De Warmste Week

Het afgelopen jaar zijn helaas weer te veel fietsslachtoffers gevallen. Fietsen moet écht veiliger worden. Het is immers hét vervoersmiddel van de toekomst, een positieve oplossing voor milieu-, mobiliteits- en gezondheidproblemen. Daarom: op weg naar school of het werk, voor de sport of ter ontspanning. elk traject moet van begin tot eind veilig en comfortabel worden. Voorkomen is beter dan genezen. Daar werkt de Fietsersbond aan, want elk slachtoffer is er één te veel.

info : StuBru De Warmste Week

Laat de auto los en investeer massaal in fietsen

bron : Knack

‘De economie en het klimaat redden? Laat de auto los en investeer massaal in fietsen’

‘Hipsters op hun fixie, bakfiets-ouders, plooifiets-pendelaars… Op alle vlakken dragen fietsers bij tot de economie, en niet alleen omdat ze dure fietsen kopen’, schrijft Lies Corneillie (Groen). Ze houdt een pleidooi voor Bikenomics, of hoe fietsen de economie kan redden.

euven kreeg vorige maand haar allereerste rood geasfalteerde fietsstraat. Fantastisch voor de duizenden fietsers (inclusief ondergetekende) die hier dagelijks van genieten, maar peanuts in vergelijking met wat andere steden doen en wat er mogelijk is in Leuven. Leuven heeft alles in zich om een fietsstad te worden, waar de fiets écht koning is. Waar we de fiets(er) als hefboom voor sociaal welzijn en autonomie, een instrument in de strijd tegen klimaatverandering, een slimme oplossing voor meer ruimte in de stad, én een goudmijn voor de lokale economie.

Hipsters op hun fixie, bakfiets-ouders, plooifiets-pendelaars… Op alle vlakken dragen fietsers bij tot de economie, en niet alleen omdat ze dure fietsen kopen. Fietsers rijden immers vers geld de stad in. Het fietsen bespaart hen brandstofkosten en zorgt voor betere gezondheid (en dus minder medische kosten). Ook voor de middenstand doen fietsers het geld rollen. Fietsende klanten kopen dan wel per bezoek minder dan een automobilist, maar komen vaker terug.

Aan het einde van de maand, brengen ze dus meer geld in het laatje van de lokale handelaar. Voor de overheid is het een winst, want grootschalige fietsinfrastructuur is goedkoper dan grootschalige auto-infrastructuur. Door de betere gezondheid bespaart de overheid bovendien op medische kosten; en de economie wint door de verhoogde productiviteit op de werkvloer.

Investeren in de fiets levert dus op. Dat bewezen al talloze studies in de VS of Nederland. In Groot-Brittannië wees onderzoek uit dat fietsroutenetwerken in de grote steden de Britse economie 1 miljoen pond per dag besparen. Een recent overzicht van 500 bestaande studies concludeert dat elke pond die men investeert in wandel- en fietsinfrastructuur, maar liefst 13 pond oplevert. Dat tegenover een kosten-baten analyse uit Kopenhagen die aantoont aan dat auto’s 6x zoveel kosten aan de samenleving dan fietsen.

‘Het is absurd om te zien hoe de fiets nog zo vaak een stiefmoederlijke behandeling krijgt.’

Vanuit die wetenschap is het absurd om te zien hoe de fiets nog zo vaak een stiefmoederlijke behandeling krijgt. De fietser is de gezondste burger, de productiefste werknemer en de gulste klant. Dan is het toch bizar dat de overheid geen straffer beleid voert in het belang van de fiets? Dan is het toch absurd dat de fietsende klant zijn fiets niet veilig kan stallen in een winkelstraat? Dat de fietsende pendelaar halsbrekende toeren moet uithalen om veilig op het werk te geraken? Dat je als fietser bergen moet verzetten een fiets of premie vast te krijgen bij de werkgever, terwijl het een evidentie dat collega’s een bedrijfswagen met tankkaart krijgen?

Opletten voor auto’s en kasseien

We spreken hier over Bikenomics, of hoe het fietsen de economie kan redden. Neem de fietsende klant en werknemer als uitgangspunt voor je mobiliteitsbeleid en ruimtelijke ordening, en je stad en omgeving gaan er compleet anders uitzien. Zoals Nijmegen bijvoorbeeld. De Nederlandse fietsersbond verkoos in juni Nijmegen tot ‘Fietsstad 2016’ omdat de stad fietsers ziet als bron van inkomsten en de stad er naar ontwerpt.

Ettelijke kilometers fietssnelwegen en fietsbruggen verbinden omringende gemeenten met de stad. Je kan er veilig en vlot doorfietsen zonder te moeten letten op losliggende klinkers of voorbijrazende auto’s. 70% van de werknemers in Nijmegen gebruikt de fiets. Er is het Dutch Bycicle Center, het walhalla voor alle soorten gebruikers van de fiets: dagelijks vervoer, sport, goederentransport. Het DBC clustert 15 fietsbedrijven in een oud fabriekspand en groeide uit tot een hotspot voor fietsbusiness met een uitstraling tot ver buiten de landsgrenzen. Dat alles leverde Nijmegen terecht de titel van Fietsstad 2016 op.

Fietswinkelkar

Niet alleen Nijmegen stimuleert fietsen en investeert in infrastructuur en -cultuur. In Kopenhagen konden werknemers 3 maanden lang gratis gebruik maken van een e-bike voor woon-werkverkeer, na de proefperiode ging 50% over tot de aankoop en schakelde dus over van de wagen op de elektrische fiets. Supermarktketen Albert Heijn ontwikkelde een fietswinkelkar waarmee gemakkelijk winkelt en je volle winkelkar makkelijk aankoppelt aan je fiets. De Nederlandse stad Houten heeft een station waarbij je je fiets tot net onder het perron kan parkeren, geen frustraties meer over foutgeparkeerde fietsen of over lange wandelafstanden van stalling tot perron. Slimme bedrijven settelen zich in de buurt van fietssnelwegen en ontwerpen zelfs hun winkels op maat van de fietsende klant, met ruimte voor fietsen. Lokale handelaars gaan de strijd aan met de e-commerce door een eigen online shop te combineren met duurzame levering van aankopen. De mogelijkheden zijn eindeloos, betaalbaar, goed voor de economie én het klimaat. De economie én het klimaat redden? Laat de auto los, investeer massaal in de fiets, investeer in Bikenomics.

Filip Watteeuw: “Ik weiger wegen aan te leggen zonder veilige ruimte voor fietsers, ook al kost dit een rijstrook.”

Dit zou nu overal in land standaard moeten worden :

Bron : Radio1

Filip Watteeuw is schepen van mobiliteit in Gent, dé fietsstad van Vlaanderen. Hij reageert op de aanbevelingen van de Groep van 10.

Watteeuw: “Overal waar fietsers een overstap moeten maken naar een ander vervoersmiddel (auto, tram…) en vice versa, moeten er voldoende (fiets)parkeerplaatsen zijn. In Gent zijn we al volop bezig met bewaakte fiesstallingen te voorzien. Niet alleen voor wie overstapt, maar ook voor de bewoners. We doen dat wijk per wijk: eigenlijk zou geen enkele bewoner verder dan 100 meter moeten stappen naar een fietsstalling.”

In Gent groeide het aantal verplaatsingen per fiets van 22 naar 30%, maar Watteeuw mikt met zijn beleid op 40%. “Fietsers zijn volwaardige weggegbruikers en dat moet je tonen in alles wat je doet. Als je de fietser ernstig neemt, moet je keuzes maken.” Ook ten koste van de auto? “Ja, ik weiger wegen aan te leggen zonder veilige infrastructuur voor voetgangers en fietsers, ook al moet ik dan een rijstrook opofferen. Dat dit weerstand oproept is niet erg, er moet debat zijn.”

De nieuwe wetgeving rond de snelle elektrische fiets, in een notendop

Tekst en inhoud : Fietsersbond

Voor elektrische fietsen waarvan de ondersteuning niet uitvalt bij 25 km/u, maar bij 45km/u (de zgn. “speed pedelecs” of “snelle elektrische fietsen”), gelden vanaf vanaf 1 oktober 2016 nieuwe en duidelijkere regels.

De snelle elektrische fietsen staan in het verkeersreglement (“de wegcode”) gecatalogeerd als “bromfiets”. Dit is zo bepaald in de Europese regelgeving. Omdat een snelle elektrische fiets toch meer heeft van een fiets dan een bromfiets, heeft men in België een nieuwe categorie van bromfietsen in het leven geroepen, de “bromfiets klasse P” (voor “speed Pedelec”).

Welke fietsen zijn door de nieuwe regelgeving betrokken?

Het gaat hier over fietsen

 • met een maximaal vermogen van 4Kw
 • een ondersteuning tot maximaal 45 km/u
 • en waarbij de motor enkel werkt als je zelf trapt

Wij noemen deze fietsen “speed pedelecs” of “snelle elektrische fietsen”.

De gewone elektrische fietsen – waarvan de trapondersteuning stilvalt boven 25km/u – vallen niet onder deze nieuwe regels.

Wat zijn de nieuwe verplichtingen?

 • Nummerplaat: het is verplicht om de fiets in te schrijven bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV), net als auto’s. De elektrische fietsen zullen dan ook een kleine nummerplaat krijgen van ongeveer 10 op 12 cm. De FOD mobiliteit voorziet een overgangsperiode tot 31 december om zich in regel te stellen.
 • Fietshelm: het dragen van een fietshelm is verplicht. De fietshelm moet zijn goedgekeurd conform EN1078 met bijkomende voorwaarde dat de slapen en het achterhoofd beschermd moeten zijn. Indien aan deze norm is voldaan, wordt dat in de helm aangegeven (CE-markering).
 • Rijbewijs: men moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs (zowel een rijbewijs voor een bromfiets als voor een ander voertuig is geldig).

Moet men een specifieke verzekering nemen?

Op dit ogenblik, neen. Er is nog geen sprake van een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid motorvoertuigen. Het is wel aangeraden om een familiale verzekering te nemen.

In de toekomst kan een specifieke verzekering verplicht worden, maar dit is nu nog niet het geval.

Hebben gebruikers van speed pedelecs ook recht op een fietsvergoeding?

Neen, nog niet. De fietsvergoeding wordt voorlopig niet uitgebreid naar gebruikers van speed pedelecs. Maar de Fietsersbond vraagt de overheid om deze fiscale maatregel spoedig uit te breiden naar speed pedelecs. Er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen fietsers onderling: iedereen gelijk!

Mogen speed pedelecs op het fietspad rijden?

De snelle elektrische fietsers kunnen vrij kiezen om op wegen met een maximale toegelaten snelheid van 50 km/u de fietspaden te gebruiken. Ligt de opgelegde snelheid hoger, dan zijn fietspaden in principe verplicht. De wegbeheerder kan via speciale onderborden de plaatselijke situatie wijzigen (zie onder).

Mogen speed pedelecs op andere plaatsen fietsen?

Speed pedelecs blijven volgens de wetgeving bromfietsen.

Iedere wegbeheerder – dwz. het Gewest op gewestwegen, Waterwegen en Zeekanaal voor jaagpaden langs rivieren en kanalen of de gemeente voor alle andere wegen – mag zelf bepalen waar een speed pedelec mag rijden. Iedere situatie wordt aan de hand van verkeersborden duidelijk gemaakt. De meest voorkomende gevallen, zetten wij voor jou op een rij:

 • Wat het beperkt éénrichtingsverkeer (BEV) betreft, kan men via onderborden speed pedelecs toelaten. Hetzelfde geldt voor wegen waar enkel plaatselijk verkeer wordt toegelaten.
 • Voor het gebruik van landelijke wegen die worden aangeduid met het bord F99 kan een pictogram worden toegevoegd dat speed pedelecs toelaat.
 • In fietsstraten zal het voor snelle elektrische fietsers verboden blijven om andere fietsers voorbij te steken.
 • De gemengde voet- en fietspaden, aangeduid met een blauw rond bord met fietsers en voetgangers (D9 en D10 borden), blijven verboden voor speed pedelecs.

Voor vele andere regels, zoals voor het naast elkaar rijden met twee speed pedelecs blijft de wetgeving voor bromfietsen klasse B van toepassing. De Fietsersbond vraagt nu al een bijkomende aanpassing van een aantal regels, zodat de regels van snelle elektrische fietsers nauwer aansluiten bij die van gewone fietsers.

Vanaf welke leeftijd mag ik een elektrische of een snelle elektrische fiets gebruiken?

Voor de gewone elektrische fiets bestaat er geen leeftijdsgrens. Voor de elektrische vrachtfietsen (met een vermogen tussen 250 en 1000 watt waarvan de ondersteuning uitvalt bij 25 km/u) wordt er een leeftijdgrens van 16 jaar expliciet ingevoerd.

Voor de snelle elektrische fietsen is een rijbewijs nodig, dat men sowieso niet voor 16 jaar kan halen.

Lees ook de informatie op de site van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit

Onderbord verplicht fietspad te gebruiken

 

Onderbord verboden fietspad te gebruiken

 

Op landelijke wegen (F99)

 

Gemengd voet- en fietspad D9

 

Gemengd voet- en fietspad D10

Lokale afdeling van de Fietsersbond VZW

Facebook
Twitter
Visit Us
Follow Me
YouTube
YouTube