Onder druk? Behoud de focus!

Dat de stad na amper 2 maanden een aantal beslissingen wil terugdraaien gaat er bij ons niet in.

Bereikbaar, leefbaar en veilig!
dat waren de 3 grote doelstellingen van het circulatieplan.

Bereikbaarheid: een foute perceptie

Onze schepen van mobiliteit Jean-Jacques De Gucht geeft zelf toe dat er een foute perceptie is ivm de bereikbaarheid van de stad. Hij kondigt in 1 beweging een aantal grote aanpassingen (lees het terugdraaien van ingrepen die de verkeersveiligheid moesten verhogen) en een uitvoerige en gerichte communicatie aan. Waarom zijn de aangekondigde aanpassingen dan nog nodig, als blijkt dat veel mensen de alternatieven nog onvoldoende kennen of niet goed gebruiken?
Alles is nog steeds bereikbaar, zet dan inderdaad meteen in op die betere communicatie en bewegwijzering als eerste reactie, eerder dan knelpunten die eindelijk conflictvrijer geworden zijn onder druk van de luidst roepende tegenstanders terug aan te passen.

Wat met leefbaarheid en veiligheid op rechteroever?

Neem nu bijvoorbeeld de Sint-Annabrug. Een punt dat oorspronkelijk ontworpen werd voor gebruik in enkele richting, maar onder druk van een bepaalde groep toch dubbele richting werd gemaakt, kreeg eindelijk meer ademruimte dankzij het circulatieplan.
Tijdens de spits zie je er nu veel ouders met kinderen maar ook jongeren met een veilig gevoel naar school fietsen. Ook daarbuiten genieten bewoners van alle leeftijden van rechteroever van de extra ruimte en rust die ze gekregen hebben. Door het terugdraaien van heel wat aanpassingen op rechteroever, zal de veiligheid en leefbaarheid die de stad ook vooropstelde op rechteroever terug verdwijnen.

Een greep uit een aantal Reacties op Facebook: “En zo wordt het weer een onveilige snelweg voor mijn deur…” of “Klachten van bewoners? Ik woon op de Houtkaai en geniet van de rust en veiliger doorgang met de fiets op de kaaien.” en “We ervaren als fietsers meer ruimte en door de aangepaste snelheidsbeperking rijden we ook met een veiliger gevoel in de stad. “

Ook Critical Mass Aalst is duidelijk met haar boodschap:

Wat met de fietsers nu op die plaats? Kinderen die vanaf de start van het schooljaar met de glimlach naar school fietsten, zijn de dupe. Binnenkort belanden ze weer tussen die opgefokte gefrustreerde automobilisten die nu een sluipweg krijgen om de file te omzeilen, die dan extra gas geven om de verloren tijd in te halen en dan vaststellen dat ze wat verder in een andere file staan.

De glimlach van het fietsende kind zal terug plaats moeten maken voor een alerte ongrijpbare blik.

Waarom toch?

Omzetverlies veroorzaakt door circulatieplan?

De start van het circulatieplan viel ongeveer samen met een andere grote verandering: namelijk de herstart van het ‘normale leven’, na een hele lange en bijzondere periode. Door de vele maatregelen die genomen werden nav COVID-19 is het gedrag van mensen ernstig veranderd. Zo ook het aankoopgedrag. Wie nu na een aantal weken al aangeeft dat het verlies aan omzet van bepaalde zaken helemaal veroorzaakt wordt door de veranderingen in verkeerscirculatie moet wel helderziende zijn. Het is een vaak voorkomende misvatting dat men iets als oorzaak aanwijst dat gelijktijdig optreedt.

Wat met de telramen?

We vernamen ook via de pers dat een volgende bijsturing pas mogelijk zal zijn volgend voorjaar, omdat men rekening wil houden met de tellingen van de telramen. Fantastisch dat de stad zich wil baseren op cijfers waarin men verkeer telt, eerder dan omzetcijfers! Waarom wordt dit nu dan niet toegepast?!

Wie de telramen bekijkt die al actief waren van voor de coronacrisis, kan vaststellen dat het aantal fietsers beduidend is toegenomen. Maar we willen de stad uiteraard de kans geven om de evaluatieperiode ruim genoeg te nemen, alleen is het nu een bijzonder slecht idee om grote aanpassingen na een paar weken al volledig terug te draaien.

Hou de 3 doestellingen voor ogen

Dat de druk op de schouders van de politiekers groot is begrijpen we best en dat er na een grondige evaluatie mogelijks een aantal bijsturingen nodig zijn, kunnen we ook inkomen. Communicatie en signalisatie aanpassen, maak daar meteen werk van. Maar hou die evaluatieperiode tot december nog even vol en hou jullie 3 doestellingen voor ogen, liefst in de juiste volgorde: veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Hoe moeilijk ook, houd ook rekening met de effecten op langere termijn. Dit plan is de ideale kans om het drukke verkeer op lange termijn te verminderen. Verkeersdeskundige Willy Miermans geeft aan dat 10% minder autoverkeer al veel ruimte zou kunnen geven en resulteren in 50% minder kans op fileleed. Op die manier creëer je meer plaats voor wie écht de auto nodig heeft  en zorg je ervoor dat zij op een vlotte manier op hun bestemming geraken.

Fietsers kopen lokaal

Nog een weetje: #ikkooplokaalst is net iets waar fietsers het beste in zijn. En wat velen niet lijken te beseffen is dat een fiets best wel wat kan vervoeren. Bovendien zijn er in Aalst al opties genoeg om eventueel via pakjeslevering met elektrische fietsen de aankopen van je klanten thuis te laten leveren, zoals Cargo Alosta, de Fietserij en Snel & Wel.

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram