Persbericht : My Bikeworld

FIETSERS EN GEMEENTEN LANCEREN AL MEER DAN 300 OPLOSSINGEN VOOR BETERE FIETSINFRASTRUCTUUR OP MY BIKEWORLD

Sinds de lancering eind april zetten fietsers en gemeenten al meer dan 300 ideeën voor een betere fietsinfrastructuur op het online platform Mybikeworld.be. Met dit initiatief wil de Fietsersbond fietsers actief een stem geven. Eind juni kiest een professionele jury één winnend project per gewest en bezorgt dat achteraf aan de betrokken overheden. My Bikeworld wil zo een laagdrempelig platform zijn met als doel sneller een fietsvriendelijke omgeving in heel België te realiseren.
Na de succesvolle eerste editie in 2015 zet de Fietsersbond met de herlancering van My Bikeworld opnieuw in op de gebruikersexpertise van fietsers. Want wie is immers beter geplaatst dan hen om werkende fietsoplossingen te bedenken voor gevaarlijke en/of moeilijke fietssituaties?
In vergelijking met de editie van 2015, kunnen deze keer ook gemeenten deelnemen aan My Bikeworld. Eens aangemeld, kunnen zij – onder de noemer Cycling City – hun eigen geplande fietsprojecten op de kaart zetten en bovendien reageren op ideeën van fietsers in hun regio. Voor de eerste keer beschikken fietsers en wegbeheerders over een online platform waar zij met elkaar kunnen uitwisselen.
Intussen staan al meer dan 300 projecten op de kaart, het merendeel oplossingen voor betere fietspaden:  bijvoorbeeld een nieuw fietspad aanleggen of de inrichting van een fietspad veranderen. Andere populaire ideeën zijn: ingrepen voor veiligere kruispunten,  nieuwe verkeerslichten plaatsen, een fietsstraat inrichten en nieuwe fietsbruggen of -tunnels bouwen zodat fietsers veilig en comfortabel kunnen oversteken. Want naast veiligheid is ook comfort belangrijk voor de fietser die ideeën lanceert op My Bikeworld. De aanleg van een comfortabeler wegdek zien we meermaals opduiken tussen de projecten.
Op de kaart van My Bikeworld zie je in één oogopslag waar de meeste fietsers ideeën indienden. De meeste ideeën zie je verzameld in de Vlaamse Ruit, het merendeel in de buurt van grote steden als Antwerpen, Gent, Brussel en Leuven.
Nog tot 21 juni kunnen fietsers hun ideeën lanceren op mybikeworld.be of stemmen voor hun favoriete project. Daarna kiest een professionele vakjury zowel voor het Vlaams, Brussels als Waals gewest één winnend project dat ze aan de betrokken overheden zullen bezorgen.
My Bikeworld is een initiatief van de Fietsersbond en Bike to Work, en geniet de steun van het Brussels gewest, de Nationale Loterij en de GRACQ.
Alle info via www.mybikeworld.be
CONTACT VOOR MEER INFO
Laura Bodyn, campagnemedewerker Fietsersbond, laura@fietsersbond.be, 0473 65 31 09
Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram