Respect in het verkeer, voor iedereen

Campagne van Brussel Mobiliteit
Naar aanleiding van het circulatieplan en het zelfs al deels terugdraaien van enkele positief door actieve weggebruikers ontvangen maatregelen blijkt nog maar eens dat verschillende weggebruikers zich vooral op een voor/tegen wedstrijd concentreren.
Het wordt nu een welles nietes spel van mensen die liefst zo veel als mogelijk overtredingen zien bij de tegenpartij en respect is vaak zoek.  Ja de jeugd is soms te onbezonnen en schat risico’s fout in, maar hoe waren we zelf op die leeftijd.  Vooral in groep voelen ze zich sterk of willen ze zich sterk voordoen.

Ruimte kunnen we niet bijmaken dus binnen de grenzen die er zijn moeten we ons samen veilig kunnen verplaatsen.

Maar misschien moeten we stoppen met elkaar telkens weer de vinger te wijzen… 99% van de weggebruikers (voetganger, fietser, automobilist, ea) houden zich aan de regels. Een paar enkelingen denken dat ze boven de verkeersregels staan of onsterfbaar zijn, rijden te snel, zonder fietslicht, GSM achter stuur, en noem maar op… Zaken die nu plots, zeker door de ergernis rond het circulatieplan, worden uitvergroot en veralgemeniseerd.
Dit zwart/wit denken lost niets op, zorgt enkel voor wrevel tussen de verschillende soorten weggebruikers.
En ja ik erger mij ook dagelijks aan gedrag van sommige voetgangers, fietsers, automobilisten, of andere… maar ik weet ook dat niet elke weggebruiker een crimineel is.
Het zorgt bij velen enkel en alleen voor conflicten ipv samen op een ordentelijke en respectvolle manier de weg te gebruiken die we nu hebben.

Taak van de stad

Uiteraard dient er in in onze stad voldoende ruimte te zijn om conflicten tussen de verschillende categorieën van weggebruikers te vermijden, maar onze smalle straten zijn er nu eenmaal, en als we voldoende ruimte willen laten voor openbaar vervoer zullen we tot een consensus moeten komen die het STOP-principe ten goede komt.
Daarom is het belangrijk dat de mogelijke conflictpunten juist onder de aandacht van de verschillende weggebruikers worden gebracht door kleurmarkeringen en extra verkeersborden.

Gemengd verkeer

(info vademecum Fiets)
Het mengen van fietsers met autoverkeer in centrumgebieden wordt door de publieke opinie dikwijls met argwaan onthaald. Dit heeft meestal te maken met een onaangepaste maatvoering, waardoor de rijsnelheden van auto’s nog te hoog zijn en/of de fietsers in de knel geraken. Nochtans zijn er voldoende argumenten die pleiten voor menging onder welbepaalde voorwaarden:
  • meer flexibiliteit voor fietsers (veel bestemmingen op korte afstand van elkaar);
  • zichtbare aanwezigheid van fietsers in het straatbeeld;
  • betere conflictpresentatie, vooral aan kruispunten;
  • meervoudig ruimtegebruik…
Daarnaast speelt in veel gevallen de vaststelling dat er eenvoudigweg geen ruimte is voor een apart
fietspad, tenzij men die zou afnemen van de nodige voetgangersruimte. Maar er zijn ook verkeerskundige
voorwaarden. De keuze tussen menging of scheiding wordt in belangrijke mate mede bepaald
door de intensiteit van het autoverkeer en het snelheidsverschil.

Laat ons dus samen werken, ieder heeft zijn taak, ook in de sensibilisering.
We moeten ons ook morgen nog veilig kunnen verplaatsen
in onze stad Aalst.

“Hoe dan ook is het belangrijk dat iedereen, alle fietsers en alle bestuurders van gemotoriseerde voertuigen, goed blijft opletten”, benadrukt de woordvoerder van Vias. “Iedereen draagt een verantwoordelijkheid, en vaak ben je de ene dag fietser en de andere dag autobestuurder.”

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram