Stop reclame op SUV’s

Persbericht – 21/01/2022 

Coalitie vraagt reclameverbod op SUV’s voor een veiligere, aangenamere en gezondere publieke ruimte

Het autosalon, dat normaal gezien plaatsvindt van 14 tot 23 januari 2022, werd voor het tweede jaar op rij geannuleerd. Geannuleerd? Niet echt. Eerder verplaatst: naar de concessiehouders, maar ook en vooral naar de digitale platformen, de radio en de publieke ruimte. BRAL, Fietsersbond, GRACQ, Greenpeace, Inter-Environnement Bruxelles (IEB), Inter-Environnement Wallonie (IEW), Netwerk Duurzame Mobiliteit, Tous à Pied en Liège sans pub reageren op de overvloed aan autoreclame en vragen een verbod op reclame voor SUV’s of op z’n minst de regulatie ervan.

Reclame werkt. De neurocognitieve werking en de effecten ervan op ons koopgedrag zijn bewezen. De auto-industrie kent er wat van: elk jaar belooft ze meer kracht, meer veiligheid, meer vrijheid, … Ze weet bovendien haar boodschap aan te passen aan de tijd. Dit jaar maakt de aankoop van een auto je zelfs tot verdediger van de planeet en de mensheid volgens sommige aankondigingen. Niets is minder waar. Het gaat niet om informeren, maar beïnvloeden om te kunnen verkopen.

Van alle bestaande modellen is er één categorie waarvan de verkoopcijfers blijven stijgen: de SUV’s (Sport Utility Vehicles). De advertenties voor SUV’s doen uitschijnen dat de voertuigen niet gevaarlijk zijn voor andere weggebruikers, niet vervuilend zijn en geschikt zijn voor onze openbare ruimte. Dit klopt niet. Jammer genoeg beïnvloeden deze reclames de verkoop van de voertuigen. Ze bepalen mee de markt van morgen. Dit betekent dat door reclame het aantal ongeschikte, vervuilende en gevaarlijke SUV’s op onze wegen zal blijven toenemen.

Febiac stelt vast dat de SUV in 2021 zijn eerste plaats behoudt op de markt. Meer dan 1 nieuwe nummerplaat op 4 wordt uitgereikt aan deze categorie. Het verwondert niet dat de fabrikanten beslissen om de verkoop van deze wagens te stimuleren met gewiekste campagnes: deze modellen bezorgen hen namelijk de grootste winstmarges *. Voor de organisaties die voorstander zijn van de actieve modi en de modale shift van de auto naar het openbaar vervoer en voor de organisaties die het klimaat verdedigen, is de opmars van deze wagens op de Belgische wegen alarmerend.

In tegenstelling tot wat de reclameboodschappen beweren, zijn SUV’s gevaarlijker dan andere wagens. Door hun vorm, hoogte en gewicht (2,358kg in vergelijking met 1,587kg**) zijn ze dodelijker voor actieve weggebruikers bij een botsing. Bovendien lokken SUV’s een roekelozer gedrag uit bij de chauffeurs die zich hoger bevinden.

In tegenstelling tot wat de reclameboodschappen beweren, zijn SUV’s vervuilender. Volgens het internationaal energieagentschap waren SUV’s in 2019 de tweede oorzaak voor de wereldwijde stijging van de uitstoot van koolstofdioxide in de vorige 10 jaar. Daarmee staan ze hoger dan het maritiem transport, de luchtvaart, de zware industrie en vrachtwagens.

In een tijd waarin alle grote steden hun mobiliteit herdenken om een antwoord te bieden aan de klimaatuitdagingen, de gezondheidsproblemen gelinkt aan de luchtkwaliteit en de verkeersveiligheid, vragen de organisaties BRAL, Fietsersbond, GRACQ, Greenpeace, IEB, IEW, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Tous à Pied en Liège sans pub aan de federale regering om autoreclame te reguleren en de reclame voor SUV’s te verbieden. Waarom? Voor een veiligere, aangename, gezondere publieke ruimte voor iedereen.

De organisaties verzamelden informatie over reclame voor SUV’s op de site https://stoppubsuv.be. Ze roepen burgers op om de federale ministers van mobiliteit, leefmilieu, economie, en de staatssecretaris van consumentenbescherming aan te schrijven met een voorbeeldbrief om aan hen wetgeving te vragen die gezondheid, verkeersveiligheid en welzijn, kortom, het belang van iedereen, voorop stelt.

Over Stop Pub SUV

Het collectief Stop Pub SUV vraagt het verbod, of op z’n minst de regulatie van de reclame voor SUV’s. Het collectief bestaat uit de volgende organisaties: BRAL, Fietsersbond, GRACQ, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Greenpeace, IEB, IEW, Tous à Pied en Liège sans pub. Alle ondertekenaars scharen zich achter dezelfde vragen, maar elk onderneemt zijn/haar eigen acties. Meer informatie over de campagne vindt u op de site https://stoppubsuv.be/

*)  https://www.jato.com/oems-are-selling-more-suvs-but-are-they-selling-more-vehicles/
**) PA. (2019). The 2018 EPA Automotive Trend Report. Environmental Protection Agency. Retrieved 03/12/21 from: https://www.lexissecuritiesmosaic.com/gateway/FedReg/ZyPDF.cgi_P100W5C2.PDF_Dockey=P100W5C2.PDF
***) SUV= piéton en danger, Article, Tous à pied, 25 novembre 2021  https://www.tousapied.be/articles/suv-pieton-en-danger/

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram