Tagarchief: Aalst Ontknoopt

Reizende informatietentoonstelling ‘De ontknoping’

In de uitloop van het partisipatietraject dat de stad Aalst doorloopt, om tot een afgewerkt mobiliteitsplan te komen, zijn er infosessies georganiseerd.

Vandaag de 2 eerste, en de volgende weren verschillende in de deelgemeentes, waarvoor je nog steeds kan inschrijven :

  • dinsdag 21 maart 2017 om 19 uur in zaal Dendergalm, Meirbeekstraat 12 te Gijzegem
  • maandag 27 maart 2017 om 19 uur in zaal De Snip, Beugemstraat 9 te Moorsel
  • woensdag 29 maart 2017 om 19 uur in de polyvalente zaal, Schoolstraat 2 te Nieuwerkerken
  • donderdag 30 maart 2017 om 19 uur in zaal De Groene Wilg, Hogeweg 82 te Erembodegem

 

Lees alle informatie op   AalstOntknoopt.be

Wat zou de toekomst voor fietsers worden?

Aalst op de fiets

De stad wil de fiets in het straatbeeld herwaarderen en fietsen in de stad aanmoedigen. Vooral voor korte verplaatsingen is stap- en vooral trapverkeer ideaal. Om je een duwtje in de rug te geven investeert de stad in comfortabele en veilige infrastructuur. De hoofdassen binnen de ring worden maximaal ontknoopt, fietsers krijgen er naast gemotoriseerd verkeer een duidelijke plek. Gevaarlijke punten worden systematisch weggewerkt. Er komen extra fietspaden en fietssnelwegen. Speciale aandacht gaat naar de schoolomgeving. Elke school krijgt een veilige en herkenbare straatinrichting waar voetgangers en fietsers voorrang krijgen.

Aalst wil zo min mogelijk kinderen op de achterbank! Zij zijn de volgende generatie verkeersgebruikers. Hoe sneller ze ontdekken dat de fiets een aangenaam en goed alternatief is voor de achterbank, hoe meer garanties dat Aalst ook in de toekomst ontknoopt blijft.

Meer fietscomfort en veiligheid in een fietsvriendelijk Aalst.

En wat kunnen wij doen?

Van autosolist tot multimobilist!

Lees zeker de info op de site, en ga naar de infomomenten indien mogelijk.  Daar is nadien ook mogelijkheid tot interactie, reactie op de gekregen info.  Laat je stem horen als je een opmerking hebt.

Autoloze Zondag, ook dit jaar weer geslaagd

Dit jaar mochten we genieten van een tweede autoloze zondag in Aalst.  De volledige stadskern werd afgesloten, en iedereen kon rustig kuieren in de stad, wat ook massaal is gedaan.

Op onze stand op de Hopmarkt hadden we het begin van de fietszoektocht, en een behendigheidsparcours voorzien.  Kinderen van alle leeftijden hebben hiervan genoten, en zijn dus een beetje meer vertrouwd geraakt met hun mogelijkheden op de fiets.

Ook wouden we er al de aanwezigen op wijzen dat fietsers in het verkeer recht hebben op hun plaats. 
“De bestuurder van een auto of van een motorfiets mag een fietser die zich op de openbare weg bevindt (dus ook op het fietspad), niet in gevaar brengen. Hij moet dubbel voorzichtig zijn ten aanzien van fietsende kinderen en bejaarden.
Hij moet een zijdelingse afstand van ten minste één meter laten tussen zijn voertuig en de fietser.

meer sfeerbeelden in Het Nieuwsblad

Mobilieteitsplan Aalst – Aalst Ontknoopt

Ook werd het startschot gegeven van het project rond het Mobiliteitsplan Aalst door de stadsdiensten, en hebben onze Burgemeester Christophe D’Haese, en de schepen van mobiliteit Dylan Casaer het verdere verloop toe gelicht.

Informatie vind je op : www.Aalstontknoopt.be of op facebookpagina

Aalst Ontknoopt
Aalst Ontknoopt

Wij weten dat hiervoor nog veel werk moet worden verricht.

Hopelijk kunnen we in de toekomst de mentaliteit veranderen :
Vanaf volgend jaar mag je in de stadskern van Aalst nog maar dertig kilometer per uur rijden. De stad neemt zich ook voor om een pak fietsvriendelijker te worden.

Wij kijken er in elk geval al naar uit!!!