Verslag vergadering Vervoerregioraadvrijwilligers 9 april 2020 (via Zoom)

Wij hopen dat iedereen het goed stelt, gezond is en in zijn naaste omgeving nog niet te zwaar is geconfronteerd et covid-19.
Vorige donderdag had de Fietsersbond met een aantal vrijwilligers een online vergadering over de taak van de Fietsersbond in de Vervoerregioraad.
Paul (van Haaltert) en Marleen (Aalst) hebben zich opgegeven als vrijwilligers voor de vervoersregio Aalst, maar wij wensen jullie zeker ook op de hoogte te houden van het verdere verloop en jullie meedelen dat jullie voor vragen bij ons terecht kunnen. Zo kunnen we de vragen centraliseren en de juiste informatie voor jullie opzoeken.
Hieronder vinden jullie een klein verslag van deze vergadering.
Bij vragen aarzel niet ons te contacteren, en hou het vooral veilig en gezond.
 • in een eerste voorstellingsronde waarbij iedereen even kon uitleggen wat reeds is zijn/haar vervoerregio is gebeurd bleek het vooral zo dat voor enkele regio’s een startvergadering had plaats gevonden maar voor sommigen door de quarantaine deze is afgelast.
  Momenteel hebben weinigen hiervan een terugkoppeling gekregen, gepubliceerde verslagen en verantwoordelijken per raad kunnen op https://www.vlaanderen.be/basisbereikbaarheid/vervoerregiosworden teruggevonden.
  Indien er missende verslagen zijn kunnen die opgevraagd worden aan de VVR verantwoordelijke in het kader van de openbaarheid der besturen.
 • Kort Verslag Paul over startmoment  Vervoerregio Aalst op 18 februari:

  Tijdens het eerste uur van de startvergadering werd de vervoerregio en de vervoerregioraad  toegelicht en gaf men duiding bij de opmaak van het regionaal mobiliteitsplan. Ze stelden ook enkele regionale uitdagingen voor .
  Nadien werd er in 5 groepen rond de uitdagingen gewerkt; elke groep behandelde één modi. Inclusief de conclusies was dat ook maar een uurtje. Gezien korte tijd en de diversiteit van de deelnemers  waren die problemen die naar boven kwamen de eerder gekende problemen bij de diverse vervoersmodi. Het verslag van deze sessies is nog niet beschikbaar.
  Tijdens het startmoment werd ook de projectgids voorgesteld die ook de uitdagingen beschrijft (zie link).
  De deelnemers aan dit startmoment  waren vertegenwoordigers uit diverse middenveldorganisaties  en andere organisaties zoals ziekenhuizen, scholen, De Lijn,  ..
  Eind februari  werd naar een korte feedback op de bovenvermelde uitdagingen gevraagd. Deze heb ik samen met Marleen dan ingevuld (zie bijlage).

  Download hier:  De projectgids opgemaakt voor Vervoersregio Aalst

 • uit de meeste opmerkingen blijkt dat wanneer er al echt over de fiets wordt gepraat inde VVR het vaak enkel over  Fietssnelweg of BFF gaat maar weinig over goede lokale fietsnetwerken. Daarom is het belangrijk als lokale vrijwilliger een goed contact met de eigen mobiliteitsambtenaar te onderhouden en aan te dringen op een mogelijkheid tot inkijk van nieuwe plannen en lokale PSG’s. Een mobiliteitsraad of vervoerraad binnen de eigen gemeente zijn natuurlijk top.
 • onze taak als vervoerregioverantwoordelijke is vooral de vragen van andere afdelingen centraliseren.
  Voor de Vervoerregio Aalst zijn dit dan Paul Braekman (fietsersbondhaaltert@gmail.com) en Marleen Stallaerts  (info@fietsersbond-aalst.be)
 • het is vooral nodig om de speerpunten van de Fietsersbond (https://www.fietsersbond.be/onze-memoranda) te blijven ondersteunen in de Vervoerregioraad.
Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram