Volgens het VeloVeilig Rapport van Het Laatste Nieuws heeft Aalst nog steeds 532 gevaarlijke punten

De Fietsersbond vraagt een veilige stad op maat van onze allerkleinste verkeersdeelnemers, te voet of met de fiets.

Het rapport is uit, de knelpunten die fietsers aangeven zijn gekend en laat het ons niet verwonderen dat de haring nog steeds de topscore haalt.

Na het invoeren van het circulatieplan zien we echter al grote stappen vooruit maar jammer genoeg zijn reeds erg snel een aantal maatregelen teruggeschroefd zoals het terug inrichten van dubbel richting in de Vaartstraat desondanks het negatief advies van de Lijn, eigen stadsdiensten en andere instanties, en de dubbelrichting op de Kaaien.

Daarnaast zijn wij vanuit de Fietsersbond nog steeds vragende partij naar meer handhaving, want hoe vaak ook de meningen versterkt worden en de tegenstellingen tussen de verschillende weggebruikers vergroot, bij elke weggebruiker merken we overtredingen die vaak tot levensgevaarlijke situaties leiden.
Fietsstraten , snelheidsbeperkingen, fietspaden, voorrangsregels…. worden niet gerespecteerd.
Deze straffeloosheid zorgt voor ergernis en frustraties en maakt het echt niet veiliger voor de actieve weggebruikers.

We weten dat er nu en in de toekomst grote aanpassingen gebeuren aan de N9 maar er blijven toch heel wat cruciale oversteekplaatsen die een veilige tocht van de deelgemeenten naar het centrum zwaar bemoeilijken.
Willen we een veilige stad voor fietsers en voetgangers dan is dit enkel mogelijk door de volledige route aan te passen en niet enkel de centrumstraten.  Zolang nog te veel mensen (vooral ouders die kinderen naar school brengen) voor de auto kiezen kan het fileprobleem niet opgelost worden.  Maar deze overstap naar de fiets zal er pas komen als de weg het toelaat.
Op dat moment zal er ook meer ruimte ontstaan voor diegene die echt niet anders kan dan voor de auto te kiezen en kan deze nog steeds te gast blijven in onze mooie stad die we met zijn allen leefbaar en gezellig willen houden.

Daarom willen we fietsers belonen en hen blijvend aanmoedigen:

Wij zullen al om 7u30 paraat staan aan de Arbeidstraat/Keizerlijk plein om de fietsers aan te moedigen bij hun werkdag.
Wij zijn klaar om voorbijgaande fietsers een powershot endorfines te geven bij de start van hun dag. 😁
We geven een fantastisch applaus tijdens de ochtendspits op 2 juni.

Maar ook om 19u willen we samen met fietsers de Wereldfietsdag vieren en nodigen we hen uit op een kleine receptie op het Werfplein.

Dus elke fietser, jong of oud, is welkom.

 

 

 

 

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram