Voor alle duidelijkheid : verschil tussen fietssuggestiestrook en fietsstrook met of zonder voorrang

Wat zegt de wegcode:

Artikel 74. Overlangse markeringen die een fietspad aanduiden

Het deel van de openbare weg dat afgebakend is door twee evenwijdige witte onderbroken strepen en dat niet breed genoeg is voor het autoverkeer, is een fietspad.

Artikel 75. Overlangse markeringen die de rand van de rijbaan aanduiden

75.3. Markeringen die de middenrijbaan aanduiden.

Twee evenwijdige witte onderbroken strepen aan weerszijden van de rijbaan die bestaan uit telkens twee paar korte trekken, bakenen de denkbeeldige randen van de middenrijbaan af.

Wegmarkering 75.3

Artikel 76. Dwarsmarkeringen

76.4. De oversteekplaatsen die de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen moeten volgen om de rijbaan over te steken, worden afgebakend door twee onderbroken strepen gevormd door witte vierkanten of parallellogrammen.

Artikel 77. Andere markeringen

77.6. Markeringen die een opstelvak aanduiden voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.

De zone, aansluitend op een fietspad, afgebakend door twee stopstrepen en waarin het symbool van een fiets in het wit is gereproduceerd duidt de plaats aan waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen zich enkel tijdens de rode fase van de verkeerslichten mogen opstellen.

De andere bestuurders moeten tijdens de rode fase van de verkeerslichten stoppen voor de eerste stopstreep.

77.7. Markeringen die voorsorteringsstroken aanduiden voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.

Bij het naderen van een kruispunt mogen voorsorteringsstroken voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen door middel van witte doorlopende strepen afgebakend worden. In deze stroken moet in het wit het symbool van de fiets en de pijl die de te volgen richting aanduidt, worden gereproduceerd. Deze voorsorteringsstroken zijn voorbehouden voor de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen.

Dus even een herhaling om het voor automobiliste en fietser nog even duidelijk te maken.

Wegmarkeringen die het fietspad aanduiden
Twee evenwijdige, witte onderbroken strepen duiden een fietspad aan en gebieden de fietser het fietspad te volgen dat rechts in zijn rijrichting ligt. Een fietspad langs de linkerkant van de weg mag niet gevolgd worden, tenzij het een tweerichtingsfietspad is.

Vrijheidsstraat Aalst – fietsers die met de rijrichting van de auto’s mee rijden hebben geen fietspad, en mogen het fietspad links NIET gebruiken, vermits het geen tweerichtingsfietspad is.

Het fietspad verlaten mag enkel om af te slaan, om iemand in te halen, bij hindernissen op het fietspad of wanneer het fietspad niet berijdbaar is. In alle andere gevallen mogen fietsers het fietspad niet verlaten.
Op een fietspad mag niet  gestopt, stil gestaan of geparkeerd worden.
Heel wat mensen denken dat een fietspad rood is, maar die kleur doet niet terzake.

Fietspad met voorrang op oversteekplaatsen

Fietsoversteekplaats, met voorrang (nieuwe oversteek Leirekesroute op de Bergemeersenstraat)

Fietsoversteekplaats, met voorrang (nieuwe oversteek Leirekesroute op de Bergemeersenstraat)

of niet ingekleurd zoals op rotonde Erembodegem-Dorp

Op fietsoversteken, met onderbroken lijnen zoals hierboven, hebben fietsers voorrang.

Fietspad zonder voorrang op oversteekplaatsen

Fietsoversteekplaats, zonder voorrang Rondpunt Albatros

Fietsoversteekplaats, zonder voorrang
Rondpunt Albatros

of ingekleurd op de Bergekouter/Zwembadlaan

Op fietsoversteekplaatsen, aangeduid met vierkanten of punten, hebben fietsers geen voorrang, en dit wordt vaak, maar niet altijd, nog extra benadrukt door haaientanden of een omgekeerde driehoek.

Combinatie van de twee op één kruispunt

Fietssuggestiestrook

Een fietssuggestiestrook is geen fietspad! Fietssuggestiestroken worden aan de zijkant van de weg aangebracht in een andere kleur dan de rijbaan (grijs, groen, oker of rood) of in andere materialen gemaakt. Soms zie je ook fietspictogrammen op de grond.
Een gekleurde strook op de weg zonder wegmarkeringen of verkeersborden is geen fietspad, maar een fietssuggestiestrook.

Rooms-Hofstraat Erembodegem

In tegenstelling tot een fietspad is een fietssuggestiestrook een deel van de rijbaan. Auto’s mogen er dus wel op rijden, stilstaan of parkeren.
Fietssuggestiestroken komen vaak voor in straten die te smal zijn voor een echt fietspad.
De strook maakt vooral duidelijk dat er fietsers kunnen, maar niet moeten, rijden. Voor de automobilist versmallen ze de straat visueel − zodat hij hopelijk trager gaat rijden − en ze wijzen op de mogelijke aanwezigheid van fietsers. Fietsers hebben geen specifieke rechten op een suggestiestrook.

bijkomende info

vademecum fietsvoorziening
fietsersendewegcode
Wegcode.be

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram