Waarom zijn en blijven wij voorstander van fietsstraten binnen de ring van Aalst

Naar aanleiding van de berichtgeving die 2 weken geleden in de pers verscheen over het eventueel afschaffen van bepaalde fietsstraten uit het origineel plan van 2019, dat evenwel nog steeds niet is uitgevoerd, willen wij bij deze verduidelijken waarom wij nog steeds vragende partij zijn voor een duidelijk plan.

Leesbaar, begrijpbaar door iedereen, en vooral veilig voor de actieve weggebruiker, waaronder onze allerjongsten die in onze centrumstad met velen naar school komen.

En in tijdsgebruik zijn deze snelheidsaanpassingen miniem:

bvb van Fietserij (Alfred Nichelstraat) naar TechniGO Ledebeen is ongeveer 7.5km door centrum

 • Indien we door het gehele centrum 50km/u zouden rijden (wat ook nu niet kan gezien de schoolzones aan 30km/u) en zonder verkeerslichten of druk verkeer
  • 3min 14sec
 • Volledig aan snelheid 30km/u zonder verkeerslichten of druk verkeer
  • 5min 24sec
 • over de ring gaat dit om ongeveer 6km aan 50km/u (wat ook nu niet kan gezien de schoolzones aan 30km/u) en zonder verkeerslichten of druk verkeer
  • 7min 12sec

De aanpassing van onze snelheid heeft een grote impact op onze remafstand, en zoals hieronder verduidelijkt dus ook op de gevolgen bij een ongeval

 

Wat zijn de voordelen van fietsstraten en volledige zone 30 binnen de ring?

 • Een zone 30 creëert een veiliger gebied voor alle voetgangers, fietsers en automobilisten en biedt meer voordelen dan je op het eerste gezicht zou denken.
 • Minder ongevallen: een gematigde snelheid biedt veel meer veiligheid aan alle gebruikers van de openbare weg. Dit is des te meer het geval in woonwijken waar veel voetgangers zijn. De zone 30 vermindert aanzienlijk het aantal ongevallen en de ernst ervan omdat:
  • de reactietijd en de remafstand aanzienlijk worden verminderd;
  • de banden meer grip hebben
  • minder (dodelijke) letsels 10% van de voetgangers sterft bij een aanrijding aan 30km/u. Bij 50 km/u is de kans op overlijden 80%.
 • Minder lawaai: het lawaai is evenredig aan het aantal auto’s maar ook aan hun snelheid; door 10km/u minder snel te rijden, kunnen we de lawaaihinder met 8% verminderen. De zone 30 draagt tweemaal bij tot het verminderen van het lawaai in de wijken, want de aanleg ervan beperkt de snelheid en in sommige gevallen de intensiteit van het doorgaand verkeer.
 • Minder uitlaatgassen en fijnstof: een zone 30 zorgt voor minder schadelijke uitlaatgassen en is dus beter voor de gezondheid en daardoor milieuvriendelijker doordat auto’s er dankzij hun lage snelheid minder fijnstof uitstoten. Bovendien stoot een auto die snel optrekt nog meer CO2 uit.
 • Betere woonkwaliteit en een gedeelde openbare ruimte

Bekende statistieken hierover:

 • Brugge: -25% ongevallen, -36% ongevallen met fietsers
 • Gent: -27% ongevallen, -31% gewonden
 • Nederland: -42% ongevallen met gewonden
 • Engeland: -61% ongevallen, -67% zwaargewonden
 • Hamburg: -20% ongevallen, -25% ongevallen met zwaargewonden

Algemene cijfers voor Vlaanderen en Aalst

Wat zeggen de hogere overheden:

Vlaams Verkeersveiligheidsplan

Doelstelling: halvering aantal ongevallen met gewonden tegen 2030 i.v.t. 2010

Vlaams Regeerakkoord

Doelstelling: min. 50% duurzame modi (te voet, per (e-)step, (e-)fiets of speedpedelec, eigen vervoer of via deelsystemen, en met collectief vervoer of taxi) tegen 2030 -> modal shift

Vlaams Luchtbeleidsplan 2030 en Vlaams energie- en klimaatplan 2021-2030

-> modal shift

Wat zeggen de bewoners in de stadsmonitor

80% van de inwoners bezit een fiets, 14% een elektrische fiets, dus een groot potentieel aan bewoners die we in een STOP-principe op de fiets kunnen krijgen

Maar 36% vind het in Aalst niet veilig genoeg om te fietsen, terwijl dit in het Vlaams gewest 28% is.

49% van de inwoners vind verplaatsing voor kinderen onveilig.

Dit uit zich dan ook in de duurzame verplaatsingen op korte afstand

 

Provincis.incijfers.be

Verkeersongevallen met letsel-Aalst

Fietsongevallen – Aalst

 

 

Ons standpunt na het overlopen van de plannen en cijfers

(ons standpunt doorgegeven aan Stad Aalst bij na een participatiemoment in sep. 2020)

In eerste plaats de ouders overtuigen dat het wel veilig is om hun kinderen met de fiets naar school te laten gaan, waardoor veel ouders niet meer met de auto in het centrum moeten komen.
Momenteel is dit zeker niet het geval als we bovenstaand cijfermateriaal in acht nemen.

 

Ons origineel standpunt in Augustus 2020

Wij blijven in deze bij ons oorspronkelijke standpunt, in analogie van andere centrumsteden zoals Kortrijk en Mechelen, fietsstraat in volledige stad, zijnde 2.23km², dus geen onoverkomelijke afstanden en oppervlakte

 • STOP-principe in volledige stadscentrum
Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram