Wat is de mening van de Aalstenaar die de bevraging invulde over de voetgangers- en fietsbrug aan station

Stad gaat door met voetgangers- en fietsersbrug aan station maar…. 

Wij wouden informeren bij de Aalstenaar wat hij/zij hiervan vond en hielden gedurende 10 dagen een anonieme bevraging.

In totaal hebben 548 mensen de pol ingevuld, waarvoor dank, en blijkt dag 65.8% voor een brug is. Maar meer dan de helft van de voorstanders wil ook dat er naar een alternatief zoals voorgesteld door over.morgen wordt gekeken.

Wat ook vooral opvalt is dat van diegenen die niet voor de brug hebben gestemd een overgroot aantal wil dat de omgeving wordt verbeterd.  Een degelijke aanpak van het Werfplein, de Vaartstraat en kruispunt Moutstraat – Frits de Wolfkaai en de Pierre Corneliskaai.

Naast de antwoorden die online konden worden gegeven hebben we ook bekommernissen van de omgeving ontvangen die niet mogen worden overgeslagen:

Als men toch deze fiets-en voetgangersbrug wilt ” doordrukken ” is het enige ontwerp deze welke voldoet aan :
1. Het behouden van de groene long aan de Houtkaai.
2. Het respect voor de omwonenden aan de Houtkaai die anders gaan dagelijks uitkijken op een betonnen constructie, met daarbij horend nog een flagrante schending van hun privacy, tenzij men zoals mijn buurman rolluiken plaatst en deze dag en nacht naar beneden laat.
3. Respect voor de buitenactiviteiten van het Kunstcentrum Netwerk.
4. De veiligheidsnormen bij het verlaten van deze brug, die nu totaal worden miskend bij het kruisen van De Pierre Corneliuskaai.
De stelling van de bevoegde schepen dat anders een groot deel tussen Sint Anna- en Zwarte Hoekbrug een deel van het gezicht op de Dender zou onttrekken getuigt eens te meer van de kortzichtigheid van onze beleidsmensen.
——-

Doch ik wil hierbij mijn stemgedrag verklaren! De twee andere ontwerpen kon ik met geen enkel inzicht beoordelen, het buurtontwerp kreeg mijn voorstel op voorwaarde dat de helling in Pierre Corneliskaai dicht aansluit bij de Dender en dubbelverkeer door/toelaat naast de helling. De tekening laat vermoeden dat de helft van de weg wordt ingenomen door de helling. Ik hoop dus dat bij het buurtontwerp dubbel doorgaand verkeer mogelijk blijft, op de weg naast de helling!

Hopelijk houd onze stad Aalst, de stad van alle weggebruikers, actief als voetganger of fietser,  bestuurder van gelijk welk gemotoriseerd voertuig, rekening met de mening van zijn bewoners.
Wij blijven dus vragende partij voor een open dialoog met alle betrokken partijen.
Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram