Wegcode rond Fietsstraat en Fietszone

 

 • Fietsers mogen over de hele breedte van de rijbaan rijden, als de fietsstraat een
  eenrichtingsstraat is.
 • Fietsers mogen de volledige rechterrijstrook/helft innemen, als het om een straat met verkeer
  in beide richtingen gaat.
 • Fietsers en speedpedelecs mogen elkaar wél inhalen in een fietsstraat.
 • Fietsers en speedpedelecs mogen niet sneller dan 30 km/u rijden
 • Verschil in bord tot eerstvolgend kruispunt

  versus fietszone
 • Bestuurders van motorvoertuigen mogen geen fietsers inhalen in een fietsstraat.
 • Bestuurders mogen niet sneller dan 30 km/u rijden.
 • In een fietsstraat gelden de gewone parkeerregels of worden ze aangeduid door verkeersborden of wegmarkeringen. Er is geen algemeen parkeerverbod in fietsstraten, tenzij aangegeven door specifieke borden.
 • In fietsstraten geldt de normale voorrangsregeling op kruispunten.
 • Op kruispunten (zonder verkeerslichten of borden en zonder agent), geldt de voorrang van rechts. Elke bestuurder móet voorrang verlenen aan bestuurders die van rechts komen op een kruispunt (behalve op rotondes of als de bestuurder uit een verboden rijrichting komt).
 • Fietsers zijn ook ‘bestuurders’. Zij moeten net zoals andere bestuurders altijd voorrang verlenen aan andere bestuurders (bv. fietsers, automobilisten, bromfietsen, enz.) die van rechts komen op kruispunten zonder lichten, borden of agent.
Artikel 22novies van de wegcode. Verkeer in fietsstraten

In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.
Worden voor de toepassing van dit artikel met fietsers gelijkgesteld: de bestuurders van rijwielen of speed pedelecs.

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram