Zondag 27 september om 11u: Belgerinkel voor 0 verkeersdoden in 2021

Veilig fietsen is een grondrecht: Actie fietsveiligheid zondag 27/09/2020 om 11u.

Na de gitzwarte strapdag van vrijdag 18 september willen heel wat leden en afdelingen in actie schieten. De Fietsersbond roept daarom op om met z’n allen actie te voeren op zondag 27/9.

Veilig fietsen zou een grondrecht moeten zijn. Fietsdoden zijn niet het gevolg van een ongeval. Zij zijn het resultaat van een systeemfout. Verander het systeem en zorg dat iedereen veilig van huis naar school en werk kan fietsen.

Daarom roept de Fietsersbond op:

  • Maak echt en versneld werk van de veilige verplaatsingen. Zodat je niet langer als ouder bang moet zijn of je kind wel veilig aankomt.

  • Voer de goede plannen die er al zijn echt uit. Begin er vandaag nog aan.

  • Bekijk de zwarte punten in uw gemeente en zorg voor een herinrichting zo snel mogelijk. Kijk of elk nieuw project de fiets en de veilige fietsverplaatsing centraal zet. Doe die fietstoets.

  • Werk samen met alle betrokken partijen. Rem projecten niet langer af omdat oude regels en procedures de fiets nog niet centraal zetten. Wees creatief, verander desnoods die regels. Vertrek daarbij vanuit veilig fietsen en werk vooral samen, over alle administraties heen, met ondersteuning van lokaal beleid, politie en gewestelijk beleid.

Er is geen nieuwe task force nodig, geen zoveelste projectoproep of langetermijnstudie.
Laten we samen de bladzijde omslaan. Zodat vanaf morgen veiligheid primeert op doorstroming. Zodat vanaf morgen een dodelijk fietsongeval geen collateral dammage meer is.

We zijn geschokt en boos dat dit anno 2020 nog steeds niet het normaal is.

Daarom vandaag dit signaal, deze minuut belgerinkel. Daarmee richten wij ons niet zozeer tegen bepaalde politici, maar roepen wij iedereen op om zijn/haar steentje bij te dragen waar het kan. Werk mee, voor alle slachtoffers van een systeemfout die veel te lang in stand gehouden is.

De versnelling hoger te schakelen en een echt veilig fietsbeleid uit te werken.
Samen met alle spelers die erbij betrokken zijn.
Laat ons nu die mindshift maken en vooruit gaan.

Concreet: 

op zondag 27/09 om 11u postvatten op je fiets voor het stadhuis/administratief centrum (werfplein 9).
Respecteer de corona maatregelen en draag een mondmasker.
Maar laat je gedurende minstens 1 minuut horen via je fietsbel.
Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram