15 augustus: C-dag, het volledige circulatieplan komt in voege

De laatste weken hebben er reeds heel veel (vooral negatieve) berichten de ronde gedaan over het circulatieplan.  Dit zonder het eerst uit te testen.
Het zal voor iedereen wennen zijn en zeker de eerste weken veel zoekwerk vragen, zoals het ook in steden zoals Gent, Hasselt of Kortrijk het geval was.  Maar we zijn er van overtuigd dat ook hier elke bestuurder een nieuwe weg zal vinden.

Als fietser willen we het zeker een kans geven en hopen we op bijsturing waar nodig.
Voor fietsers kan het niet positiever zijn dat we een grote zone 30 krijgen met een pak fietsstraten, al hadden we daar liever gezien dat de fietsstraten beter aan elkaar aansluiten.  Handhaving zal nodig zijn, en neen niet enkel tegen autobestuurders maar graag tov iedereen die de weg gebruikt.

Maar ook voor ons zijn er punten van verwarring…

We hebben fietslijnen en fietsstraten.

Fietslijnen naar Aalst centrum

Alle straten met fietslijnen zijn fietsstraten, maar niet alle fietsstraten hebben fietslijnen.

Dit houdt in dat de fietslijnen er zijn gekomen op vraag van scholen en een beste en veiligste weg van stadsrand naar kern aanduiden. Alleen jammer dat er momenteel vanuit Zuiden kan Haring nog geen lijn is en kinderen uit Haaltert uit de boot vallen.

Hopelijk voldoende duidelijk aangeduid voor alle weggebruikers om verwarring tegen te gaan.  Want ook in een aantal straten die dus geen lijn zullen hebben mag de fietser niet worden ingehaald.

Artikel 22novies. Verkeer in fietsstraten

In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen. Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fietsers evenwel niet inhalen. De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilometer per uur.

We hebben straten met beperkte enkel richting waar fietsers naast elkaar mogen blijven en (delen van) straten waar ze niet naast elkaar mogen blijven

In eerste instantie hebben we wel wat vragen bij de bebording en aanduiding van een aantal straten binnen Aalst. Een onduidelijkheid die het zeer verwarrend zal maken voor iedereen.

volgens schepen van Openbare Werken en Mobiliteit, Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) tot twee maal toe in de pers:

Het Nieuwsblad 14 augustus 2021

“De bussen moeten achter de fietsers blijven”

Het Laatste Nieuws 9 augustus 2021

Mogen fietsers naast mekaar blijven fietsen in zo een straat die zowel fietsstraat is en een busstrook heeft? “De regels van een fietsstraat blijven daar gelden”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld). “Bussen mogen de fietsers daar niet inhalen.”

C1 bord met onderbord
C1 bord met onderbord

Volgens de site van Stad Aalst:

Fietsers mogen de busstroken gebruiken. Wanneer een voertuig nadert, moeten fietsers wel achter elkaar rijden om het passeren mogelijk te maken.

Maar dit klopt niet volgens de verkeerswetgeving.  Fietsstraten, zelf met beperkt enkelrichtingsverkeer aangeduid met C1 en onderbord, of straten binnen bebouwde kom laten fietsers toe naast elkaar te fietsen zolang ze de tegenligger niet hinderen.
Wegcode 43.2. De fietsers en bestuurders van speed pedelecs die de rijbaan volgen, mogen met twee naast elkaar rijden, behalve wanneer het kruisen niet mogelijk is. Buiten de bebouwde kom moeten zij bovendien achter elkaar rijden bij het naderen van een achteropkomend voertuig.

 

Borden bijzonder overrijdbare bedding

Maar daarnaast heb je buiten de fietsstraten ook straten met beperkt enkel richting en busstroken die worden aangeduid met een aangepast F17 bord wat een bijzonder overrijdbare bedding aanduidt.

Hier mogen fietsers niet naast elkaar fietsen, zelf al zijn ze dan in bebouwde kom.

 

Onze grootste vrees is echter

dat het circulatieplan voor frustratie en daarbij horende agressie zal zorgen indien er van in het begin geen duidelijkheid is over wat waar kan en mag.

Lees hier meer over de participatie die wij met de Fietsersbond hadden

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram