Het Jaagpad tussen Aalst en Erembodegem, een pad van loze beloftes

En het hindernissenparcours blijft duren, dus hebben we vandaag terug een mail gestuurd naar de Vlaamse Waterweg.

Waarom hebben wij vo­or de zoveelste keer de indruk dat duide­lijke en correcte co­mmunicatie bij de di­ensten van de Vlaamse Waterweg niet echt hoog in het vaandel wordt gedragen. Of is het omdat het toch maar om voetgangers en fietsers gaat?

Na ons persbericht van 21 maart ll (​ ​ https://www.fietsers­bond-aalst.be/servic­e/laatste-nieuws-het­-jaagpad-tussen-aals­t-en-erembodegem-een­-pad-van-loze-beloft­es/) is door uw diensten in alle talen mee gegeven,​ al hebben we dat al vaker geh­oord lees mails hier­onder, dat het Dende­rpad 6 december 2021 wordt geopend. Dit is ook bevestigd door minister Peeters.

Maar of het nu een 1 april grap is of we­rkelijkheid blijft de vraag, op de borden langs de Dender st­aat gesloten sinds 24 maart 2021 (deczov­eelste misleiding) en opening 24 septemb­er 2021. Fietsers en voetgangers zijn na­tuurlijk blij, maar wij hopen dat het ni­et voor de zoveelste keer in 6 jaar op een stevige sisser zal uitlopen.

Aalst maart 2021 – ook deze einddatum van de afsluiting van het jaagpad is weer maar eens niet gehaald. Al jaren worden fietsers en wandelaars rondgestuurd naar de Brusselse steenweg.
In 2015 is de bouw van de nieuwe sluis begonnen en even is het jaagpad de zomer van 2016 geopend, om dan terug definitief gesloten te blijven.  Op de borden wordt telkens weer de datum met enkele maanden opgeschoven, al staat er nu dat het jaagpad afgesloten is tot 28 februari 2021. Ludiek werd deze datum aangepast door vermoedelijk een boze fietser naar 2027, maar eigenlijk is dit niet echt grappig.
In 2018 werd in een persartikel door Waterwegen en Zeekanalen (nu de Vlaamse Waterweg) reeds beloofd het jaagpad in september 2018 zeker te openen. Maar telkens worden weer alle gebruikers aan het lijntje gehouden. September van welk jaar?
Want ook in september 2019 kregen we een antwoord dat het jaagpad dat najaar van 2019 opengesteld zou worden voor fietsers en voetgangers.
Op 6 juli 2020 werd ons meegedeeld dat er bijkomend bodemonderzoek op de werf werd uitgevoerd n.a.v. nieuwe richtlijnen van OVAM. Op verschillende plaatsen werden proefsleuven gegraven en daaruit bleek dat er een niet-schadelijke hoeveelheid asbest aanwezig was in de grond. Deze stof blijkt ook aanwezig te zijn daar waar het jaagpad ligt. Hierdoor zouden extra werken nodig zijn maar het jaarpad kan in september 2020 worden geopend.
En als kers op de taart was het antwoord per mail dat we in september 2020 van de Vlaamse Waterweg: Er wordt gebouwd aan een nieuwe stuw en sluis. (Alsof we dit ondertussen nog niet wisten.)
Daarnaast komen er aangepaste oevers die over 100 meter natuurvriendelijk ingericht worden, een vispassage, een dienstgebouw en een gloednieuwe fietsers- en voetgangersbrug. Omwille van deze werken zijn er aanpassingen nodig aan het jaagpad langs de rivier. De openstelling van het vernieuwde jaagpad in Aalst was voorzien op het einde van de werken aan de sluis en stuw, eind 2020. In overleg met de stad zullen we het jaagpad vroeger openen. De openstelling van het jaagpad is voorzien dit najaar.
Wanneer gaat stad Aalst de Vlaamse Waterweg interpelleren over deze heel gebrekkige communicatie? Wat is de reden waarom dit oogluikend wordt toegestaan?

Is het nu ons gevoel, of zijn we hier als fietser niet alleen, maar hebben wandelaars dit ook al gemerkt dat er weinig tot geen duidelijkheid is over wat daar nu nog steeds wordt gedaan.  Hoe werken die 2 jaar zouden duren nu al 6 jaar aanslepen en niemand dit abnormaal lijkt te vinden.

Door op 21/03/2021 naar de pers te stappen krijgen we toch ook nog eens een mededeling van de Vlaamse Waterweg te horen.  het Denderpad gaat zeker open op 6 december 2021 – maar een Aalstenaar en Sint Niklaas? We zullen het vrees ik maar geloven wanneer we het zien. Zeker na alle loze beloftes van de vorige jaren.

Deze route zou, zeker in de zomer, voor veel woon/werk en school verkeer een aangenaam en rustig alternatief kunnen zijn, dat ons nu reeds 6 jaar ontnomen wordt.

Mailverkeer met Vlaamse Waterweg

6 september 2019  13:54: Antwoord op jouw vraag: jaagpad Aalst

Van: communicatiebovenschelde

We bouwen aan de Dender in Aalst een nieuwe stuw en sluis. Daarnaast komen er aangepaste oevers die over 100 meter natuurvriendelijk ingericht worden, een vispassage, een dienstgebouw en een gloednieuwe fietsers- en voetgangersbrug. Omwille van deze werken zijn er aanpassingen nodig aan het jaagpad langs de rivier. De openstelling van het vernieuwde jaagpad in Aalst was voorzien op het einde van de werken aan de sluis en stuw, eind 2020. In overleg met de stad zullen we het jaagpad vroeger openen. De openstelling van het jaagpad is voorzien dit najaar.

De borden zijn ondertussen gewijzigd door onze aannemer. Meer informatie over de juiste timing en de werken kan je terugvinden op onze website: https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/jaagpad-langs-de-dender-aalst-open-het-najaar

Met vriendelijke groeten

Karen Buyse
Communicatieverantwoordelijke

maandag 6 juli 2020 15:15: Antwoord op jouw vraag: jaagpad Aalst

Van: Communicatie Regio West 

We begrijpen jullie ongenoegen.

Vorig jaar werd bijkomend bodemonderzoek gedaan op de werf n.a.v. nieuwe richtlijnen van OVAM. Op verschillende plaatsen werden proefsleuven gegraven en daaruit bleek dat er een niet-schadelijke hoeveelheid asbest aanwezig was in de grond. Deze stof blijkt ook aanwezig te zijn daar waar het jaagpad ligt.

Als waterwegbeheerder willen we dat het jaagpad op een veilige manier kan opengesteld worden voor fietsers en aangelanden, daarom verwijderen we eerst deze stof uit de werfzone. Daarnaast moet de aannemer ook omzichtiger te werken gaan en allerlei preventieve maatregelen nemen om de mensen op het terrein te beschermen. Dat zorgt voor de nodige vertraging, maar het is cruciaal dat dit gebeurt.

Onze excuses voor het ongemak dat hiermee gepaard gaat.

Met vriendelijke groeten
Hélène Vermeulen

11 september 2019  11:39: Antwoord op jouw vraag: jaagpad Aalst

Van: communicatiebovenschelde

Beste

Het jaagpad wordt nog steeds dit najaar opengesteld voor fietsers en voetgangers. De correcte timing vind je steeds terug op onze website via https://www.vlaamsewaterweg.be/nieuws/jaagpad-langs-de-dender-aalst-open-het-najaar.

De datum op de borden is de einddatum van de signalisatievergunning van de aannemer, maar zoals hierboven vermeld, gaat het jaagpad dit najaar opnieuw open. Onze excuses voor de verwarring.

Met vriendelijke groeten

Karen Buyse
Communicatieverantwoordelijke

23 september 2020  11:02: Antwoord op jouw vraag: jaagpad Aalst

Van: Jeroen Verbelen

Beste Marleen,

De datum van februari 2021 betreft de einddatum van de aanvraag van signalisatievergunning door de aannemer die de werken uitvoert in opdracht van De Vlaamse Waterweg nv.

Deze datum is niet noodzakelijk de werkelijke einddatum van de werken met hinder op het jaagpad.

De Vlaamse Waterweg nv streeft ernaar om het jaagpad eerder te heropenen.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Met vriendelijke groet

Jeroen Verbelen
Projectingenieur-clusterverantwoordelijke Investeringen

In de pers

Alle persberichten lezen

Voorgaande geschiedenis

 

Het Nieuwsblad 27 juli 2018

 

Follow by Email
Facebook
Twitter
Instagram