Categoriearchief: Knelpunt

KNELPUNT : Meldert Nedermolenstraat

Melding door gegeven door: RM

Bij deze heb ik een opmerking over de onduidelijkheid v.h fietspad aan de Nedermolenstraat Meldert.
Van waar begint het fietspad als je van richting Baardegem komt (aan Meldertvijver)?  Volgens mij is dat v.a café Maria daar staat een bord voor fietsers maar vele fietsers rijden als ze van richting  Baardegem of van uit Kokerijstraat.
Komen al op het fietspad t.o.v Kokerijstraat waar het eindigt die richting Baardegem rijden(zou ook op straat duidelijke markering mogen staan dat fietsers daar plots op straat rijden) .

Mijn vraag is indien het vanaf daar het fietspad begint een bord fietsers te plaatsen en belangrijk voor de veiligheid v.d fietsers zou waar het fietspad begint een oversteekbord en oversteekmarkering mogen geplaatst worden.

Volgens een vorige aanvraag in februari 2017 zouden wij deze oplossing voorstellen :
Volledig herwerken van het fietspad (heraanleg in asfalt, misschien iets breder, duidelijke oversteekplaatsen in rood,  tweerichting all the way, wanneer fietspad stopt, nog enkele meters fietssuggestiestook aanleggen (zeker tot aan afslag naar scholen toe, dus van kokerij tot aan kruispunt Meldert Dorp).

antwoord dienst Mobiliteit 11/09/2017

In het wegvak tussen Kokerijstraat en Kempinnestraat is het gebruik van het fietspad verplicht voor fietsers in de richting van de Kokerijstraat/Baardegem.

Destijds is bewust gekozen om het fietspad niet in twee richtingen open te stellen:

  • Omdat het fietspad niet doorloopt tot aan het kruispunt met de Kokerijstraat en er geen veilige oversteek buiten het kruispunt gerealiseerd kan worden (de weg kent hier een bochtig verloop, waardoor de conflictpresentatie verre van ideaal is)
  • Omdat de in- en uitrit van de parking van chalet De Goudkarper (een druk bezochte zaak bij Meldert-vijver) dit fietspad dwarst. De focus van de bestuurders die de parking verlaten is gericht op de bestuurders (fietsers en auto’s) die van links komen en pas in tweede orde op verkeer dat van rechts komt.

In het wegvak tussen Kempinnestraat en Affligemdreef/Horingstraat heeft het fietspad wel een tweerichtingsstatuut. Dat wordt aan de weggebruikers/fietsers duidelijk gemaakt door middel van het verkeersbord D7 (verplicht fietspad).

KNELPUNT : Wanneer zal de fietser als een volwaardig weggebruiker worden aanzien?

Bijna dagelijks is er wel ergens een fietsweg die wordt geblokkeerd.

Voor sommige mensen is het normaal om op een fietspad te parkeren of stil te staan.

En sommige aannemers vinden het ook meer dan normaal dat ze voor hun werken het fietspad innemen zonder enig veilig alternatief te voorzien.

Stad en politie laten begaan, zonder enige verwittiging of retributie/boete, en vragen niet deze verkeerde situatie aan te passen.

Wanneer zal de fietser als een volwaardig weggebruiker worden aanzien?

KNELPUNT : GIJZEGEM VEREECKENSTRAAT

Melding doorgegeven door : HvM

De bewoners van de  Vereeckenstraat kaarten dit probleem aan. Voetgangers, fietsers en zelfs bestuurders zijn niet veilig.
De straat is niet gemaakt voor zoveel zwaar vervoer.
Elke dag dezelfde onveilige, gevaarlijke situatie.

ook op TV Oost is hierover reeds een reportage geweest :

Vrachtwagens kunnen elkaar niet passeren zonder op het voetpad te rijden, dit is natuurlijk hetzelfde voetpad waar fietsers op rijden.

 

KNELPUNT : MOORSEL heraanleg HERBERGSTRAAT

Knelpunt door gegeven door : GDR

Herbergstraat ter hoogte van Sint Stefanus Kapel

In September 2017 wordt de straat hier heraangelegd.

Op de vergadering van de stad Aalst eind 2016, is gezegd dat er identiek dezelfde materialen zullen gebruikt worden zoals rond de kerk in Meldert, dit volledig in functie van de verkeersveiligheid.
Dit is kassei en natuurtegels.

Bij navraag blijkt dat deze natuurtegels s’winters spekglad zijn en men er pakken zout moet opwerpen om ze begaanbaar te houden. Er is geen fietsstrook voorzien zoals nu al aangelegd is in de klaarhaagstraat en achterstraat in Meldert, die ook in kassei is aangelegd.

Van de Tinnenhoekschool passeren hier viermaal daags schoolkinderen, waaronder kleuters met hun fietsje. Zij zullen moeten kiezen tussen een kasseistrook of die tegels.

Een fietsstrook in asfalt langsheen de kasseistrook lijkt mij aangewezen om dit probleem te verhelpen.

Ik ben geen deskundige en het is wenselijk dat U deze situatie zelf nagaat. Voor de werken is het misschien mogelijk om deze kleine aanpassing, indien nodig, erdoor te krijgen. De lengte van de kasseistrook bedraagt ongeveer 100 m.

Melding door gegeven aan stadsdiensten op 07/05 om 11u05

Goede morgen,
Onderstaande melding kregen wij door via onze site.
Wij kennen de plannen niet, maar zelf ken ik de situatie aan Meldert kerk wel, en moet toegeven dat het niet echt aangenaam fietsen is op die kasseien. Natuurlijk speelt de dorpsinfrastructuur hier ook een rol.
Maar zou het eventueel toch iet mogelijk zijn, zoals in Brugge zelfs wordt gedaan (zie foto Brugs-Kerkhofstraat), om links en rechts van de rijbaan een “strook” te voorzien.
Bedankt voor de opvolging en reactie

 

KNELPUNT / MELDERT NEDERMOLENSTRAAT

Melding doorgegeven door JVdV

– volledige straat: klinkers verzakt, naar boven toe slechts eenmaal aangegeven. deel Kokerij-Kempinne is eenrichting (zeer onduidelijk en onvriendelijk)
– kruispunt met Horingstraat: geen duidelijke oversteekplaats voor fietsers, veelal staan er auto’s op het fietspad geparkeerd (Kozakkeshof)
– ter hoogte van nr 50: nieuw paaltje van de TV-kabel (aan nieuwbouwhuizen) staat op het fietspad, nieuwe bewoners parkeren met 2 wielen op het fietspad
– aan de seniorie: werken Farys maken het fietspad 10cm breed, met modder en keien.  Geen signalisatie. Aan de veldweg ligt er meestal modder en dikke keien.
– tussen de velden: overgroeiende grassen halveren fietspadbreedte
– aan kruispunt Kempinnestraat: over 100 meter (naar boven toe) glasscherven over ganse breedte fietspad !!!
– aan kruispunt Kokerij: wanneer je fietspad verlaat, moet je plotsklaps op rijbaan rijden.  Dit staat nergens aangegeven voor de auto’s (oplos: schilderen, straatjuweel, ?). Extreem gevaarlijk.

KNELPUNT / MELDERT KEMPINESTRAAT

Melding doorgegeven door JVdV

Wanneer je van het dorp de Kempinnestraat inrijdt, is dit een dooreengeschudde bibberramp, vooral voor kinderen.

Een mooi teken van een zeer slechte heraanleg van de straat.
Wanneer je het laatste deel van de Kempinnestraat inrijdt aan de apotheker richting dorp, moet je eerst een deel in de goot rijden tussen de verhoogde kasseien (20 cm ruimte) om dan een verlaagde borduur op te rijden.

Het fietspad zelf is zeer slecht te onderscheiden van het voetpad.  Eenmaal boven aan Meldert-dorp, rij je van het verhoogde fietsspad, in de goot, op de verhoogde kasseien.  Zeer gevaarlijk bij nat weer.

KNELPUNT : AALST Fietspad Aalst-Hofstade-Gijzegem

Voorrangsregeling waar fietspad de straten kruispunt.

Op al deze kruispunten (behalve 1) geldt de voorrang van rechts. Een auto moet dan een fietser die van rechts komt voorrang geven, een fietser van links niet. Omgekeerd moet de fietser voorrang geven aan een auto die van rechts komt en die van links moet stoppen voor de fietser.

Dit leidt in de praktijk tot verwarring. In de praktijk stoppen de auto’s ook meestal. Maar het is beter om de voorrang te verduidelijken en de fietser beter te beschermen, bijvoorbeeld door de fietser algemene voorrang te geven.

Die filosofie zie je ook in de aanleg van de fiets-o-strades.

De kruispunten moeten dan wel duidelijk beveiligd zijn met bijvoorbeeld duidelijke stopborden voor de auto’s en liefst ook met knipperlichten erbij.

De gemeente Merchtem doet dat bijvoorbeeld langsheen de Leirekensroute

KNELPUNT : AALST Affligemdreef

Melding doorgekregen van GB via deze site

De Affligemdreef heeft een prachtig fietspad. Helaas is het levensgevaarlijk in het donker.

Er is totaal geen verlichting (wijst richting rijweg maar wordt tegengehouden door bomen en struiken) zodat je op bepaalde stukken bijna stapvoets moet rijden om te zien waar je rijdt.

Als er auto’s uit de andere richting komen wordt je verblind door hun lichten. Bovendien vond men het nodig om bij begin en einde paaltjes in het midden van het fietspad te zetten. Je ziet ze amper, dus levens gevaarlijk. Bovendien liggen ze dikwijls plat waardoor je ze nog minder goed opmerkt.

Aan de ingangen van tennisclub en hondenclub wordt er niet gelet op fietsers en rijdt men gewoon de parking op/af zonder rekening te houden met fietsers. Mede door de slechte verlichting ziet men die gewoon niet aankomen.