Categoriearchief: Knelpunt

Knelpunt : Zeshoek – Pieter Couckestraat

Doorgegeven via Site Stad Aalst

Aan het kruispunt Zeshoek, komende als fietser uit de Veldstraat of Pieter Couckestraat is het levensgevaarlijk om het kruispunt over te steken. Wat moet je als fietser juist doen. Is het mogelijk meneer te contacteren om wat meer uitleg te geven. Meneer is reeds info gaan vragen op het politiebureel, hier konden ze ook niet meteen de juiste info geven, hoe als fietser over te steken

bespreking Structureel overlegmoment met Stad Aalst 20/02/2018

 • gezien de voorziene werken, en de opening Nieuwe Tragel, waardoor de Dendermondsesteenweg ook zal aangepakt worden, zal de situatie hier veranderen, en moet er op dat moment een opvolging gebeuren.

Knelpunt : Leopoldlaan – Albrechtlaan – Kruispunt Colruyt

ook reeds vroeger besproken : melding 10/10/2017

Doorgegeven via Site Stad Aalst

 • Ik had graag 2 verkeerssituaties voorgelegd: 1/ Ik rijdt op de Brusselsestwg richting Aalst en rijdt naar de Colruyt. Blijkbaar zijn recent de verkeerslichten anders geprogrammeerd, maar loopt dit volgens mij niet correct. Als ik wil indraaien voor de Colruyt moet ik wachten tot alle verkeer van Aalst richting Asse door is. Ondertussen staat het licht voor mijn kant al op rood. En als het zeer druk is sta ik er nog als het groen wordt voor degenen die van het OLV en Colruyt komen!!!!! Kan dit eens bekeken worden aub? 2/a ik rijdt met de fiets naar het werk vanuit Erembodegem richting watertoren. Prachtige fietsbaan langs de achterkant van het park. Ik rijdt links de Désiré De Wolfstraat op en dan is het sprookje voorbij. Momenteel is het nog rustig, maar als binnenkort de werken aan het kerkhof voorbij zijn, zal het aan het Burgermeesterplein opnieuw superdruk worden. Het begint al bij de Eugeen Bosteelsstraat waar het verkeer voluit het Burgermeesterplein oprijdt….Oversteken op dit slecht belicht verkeersplein is geen sinecure. Waarom werkt men niet eens iets volledig af als men aan iets begint? b/ OP de Désiré De Wolfstraat is een mooi breed fietspad aangelegd. Ik gebruik dit ook als ik richting Erembodegem rijdt, maar mag dit wel? Boze bewoners maakten mij attent dat ik de straat op moet…. Eigenlijk is de situatie niet duidelijk. Ook op het einde van de straat is de situatie onduidelijk en gevaarlijk, als je rechts rijdt op de D. de Wolfstraat. Je moet als fietser oversteken, maar je hebt auto’s die links van je de straat passeren, en die voorrang hebben op het verkeer van de Erembodegemstraat. Afin, de bedenker zou zijn fiets eens moeten nemen en dit traject eens afrijden…. Alvast bedankt om deze situaties eens te bekijken
 • Elke dag steek ik met de fiets 2x de Leopoldlaan over ter hoogte van de Moorselbaan. Bij een groen fietserslicht dien ik vaak te stoppen voor auto’s die willen afslaan en mij niet gezien hebben of denken dat ze niet hoeven te stoppen. Nochtans maak ik gebruik van fietslichten en een fluorescerend hesje. Wat mij opvalt is dat de auto’s wel stoppen voor mensen die het zebrapad oversteken en daarbij zelfs de weg voor het fietspad blokkeren. Bovendien zag ik ook dat bij het oversteken van de Moorselbaan ter hoogte van de Leopoldlaan (andere richting kruispunt) de fietspaden op het kruispunt geschilderd staan, wat automobilisten er bewust van maakt dat daar fietsers oversteken. Is het evt. mogelijk dit of een andere markering ook in de rijrichting van de Moorselbaan aan te brengen a.u.b.? Alvast bedankt voor een antwoord.
 • Kruispunt Aalbrechtlaan-Steenweg Aalst.Brussel(kruispunt Colruyt) Komende van Brussel (fiets) rijdende richting Zeebergbrug zijn er Verkeerslichten oa voor fietsers , wanneer het verkeerslicht voor de fietsers op groen staat , is er tezelfdertijd groen voor de auto’s komende van de Zeebergbrug richting OLV ziekenhuis . Volgens mij een zeer gevaarlijke situatie. Graag het nodige om deze gevaarlijke situatie op te lossen

bespreking Structureel overlegmoment met Stad Aalst 20/02/2018

 • Suggestie van aftelsysteem (opmerking: dan best korter dan de bestaande 180 seconden)
  Zodat fietsers ook weten bij hun ‘te lange’ wachten wanneer ze eindelijk mogen oversteken, en niet verrast worden door het plotse groen.
 • Mechanisch tellen van fietsgebruik door lussen
 • Acties:
  • Plannen AWV Albrechtlaan checken op tellingen
  • Wat zijn mogelijke lichtengeregelde alternatieven voor fietsers (nakijken factsheets)
  • Follow up stad :
   1. vraag in verband met volledige herprogrammering cyclus door AWN? Wat houdt deze juist in?
   2. Bespreking AWV  kruispunten Colruyt/De Vilanderstraat: problematiek nogmaals meegeven.

AWV heeft een studie aangevraagt voor Rondpunt Haring, tot en met kruispunt Tereos/De Vilanderstraat, maar zowel FB als de stad zijn nu vragende partij om dit onderzoek door te trekken tot kruispunt Colruyt, om een volledige duidelijkheid te hebben over mogelijkheden en veiligheid voor fietsers.

Knelpunt : Leirekensroute – Treinstraat

Doorgegeven via Site Stad Aalst

 • Ik kom per fiets bijna dagelijks via de Treinstraat door de konkel naar Leirekensroute en ben reeds verschillende keren getuige geweest van een bijna-botsing van fietsers , die komend van de St. Annabrug de konkel indraaien, met een wagen ,die uit de konkel komt en met snelheid de Walstraat wil indraaien. Laat a.u.b. een stopteken plaatsen op het einde van de konkel richting Walstraat en Treinstraat, voordat daar eens een zwaar ongeluk gebeurt. Vooral de wagens, die de Walstraat willen indraaien, hebben dikwijls een te hoge snelheid, als ze uit de konkel komen en er zijn steeds meer scholieren, die na schooltijd, dikwijls in groep door de konkel naar de Leirekensroute rijden .
 • Graag een structurele oplossing aan kruispunt walstraat-treinstraat en beekveld, om het even langs waar je als fietser richting zwembad rijdt, is het zeer gevaarlijk door de vele auto’s die deze sluipweg nemen in tegenovergestelde richting. terwijl beekveld officieel een doodlopende straat is

bespreking Structureel overlegmoment met Stad Aalst 20/02/2018

 • Knelpunt is meegegeven in studieopdracht (melding onder Fietssnelweg – opwaardering Leirekesroute)
 • Infrabel: knelpunt + stavaza intentie booggewelven in Treinstraat doorzichtig te maken
 • Suggesties stad Aalst : Was al vroeger door dienst mobiliteit uitgezocht en wordt terug bekeken
 • Suggestie FB: extra markering voor zichtbaarheid fietsers te verhogen, als dringende oplossing, zolang bovenvermelde werken niet zijn uitgevoerd

Knelpuntmelding : Parklaan

Doorgegeven via Site Stad Aalst

Toch nog eens willen melden wat een gevaarlijke verkeerssituatie op de Parklaan … fietsers, wielertoeristen, elektrische fietsers laten zich in HOGE SNELHEID op het fietspad vanaf Delhaize naar beneden vallen … super gevaarlijk voor de auto”s die eveneens op de Parklaan vanaf Delhaize willen opdraaien naar garages, opritten … en nog te zwijgen van fietsers die op hetzelfde fietspad ( alhoewel fietspad voorzien aan de overkant) de Parklaan oprijden … Er mag dan ook nog geparkeerd worden zodanig dat de opritten naar garages super smal zijn … Daarbovenop moeten ook nog eens de voetgangers gebruik maken van dit fietspad wegens gebrek aan voetpad…. Reeds veel ongevallen gebeurd in het verleden en zal ook in de toekomst het geval zijn…. Ik kruis dit fietspad dagelijks met mijn wagen (zoals velen) om naar mijn garage te rijden … ik hou mijn hart vast voor de zomer wanneer het hier drukker is …

bespreking Structureel overlegmoment met Stad Aalst 20/02/2018

 • Studie AWV: deelsegment rotonde De Haring / Burgemeestersplein / De Vilanderstraat is voorzien
 • Suggestie: doorgang maken via de Frans Blanckaertdreef naar Erembodegemstraat (naar sportcomplex)
  vraag naar onderzoek om doorsteek te onderzoeken: naar Erembodegem + relatie nieuwe stuw en sluis > referentiebrug: knuppelpad Denderleeuw + brug
  Probleem is hier effectief dat het fietspad kant park door veel wagens wordt gekruist , maar het blijft een fietspad, waar fietsers voorrang hebben.
  Het is wel smal, en op sommige plaatsen zeker niet in goede staat,.  Ook is er te weinig goed voetpad, waardoor ook de voetgangers het fietspad gebruiken.
  Fietsers die van Aalst komen, vb via Watertorenwijk, moeten ook volledig omrijden via Désiré de Wolfstraat of Haring om naar sportcomplex Schotte te geraken, daarom ook de suggestie van de mogelijke doorsteek.
 • Actie: suggestie onderzoeken

 

Knelpuntmelding : Blauwgergstraat

Doorgegeven via Site Stad Aalst door AH

Beste medewerker, ik ben een regelmatige fietser en als ik kan rijd ik via de Blauwenbergstraat richting stad Aalst, waar wij nu kunnen genieten van een prachtig fietspad, waarvoor hartelijk dank! Op de terugweg echter richting Erpe-Mere stopt het fietspad in de Blauwenbergstraat plots en gaat het ‘ fietspad’ over in een gekleurde strook aangebracht op het wegdek.Waren de kosten voor de aanleg van een degelijk en veilig fietspad richting Erpe-Mere zo hoog dat het niet meer kon voorzien worden in het geheel van de werken aan het kruispunt aan de N9? Het goede voorbeeld was gegeven aan de andere kant van de straat, waarom kon het niet in de richting van Erpe-Mere? Mvg – een regelmatige fietser al 55 jaar

bespreking Structureel overlegmoment met Stad Aalst 20/02/2018

 • Suggestie FB Aalst :  wil een tijdelijke ingreep om de plaats van de fietser op de Blauwenbergstraat te accentueren (minstens betere signalisatie) i.c. sluipverkeer, zeker gegrond om maatregelen te nemen.
 • Actie: Stad zal dringend de mogelijkheden onderzoeken

Knelpuntmelding : AALST : Colruytkruispunt

Reeds enkele keren kregen wij melding binnen over de problemen aan de verkeerslichten van het kruispunt R41 Albrechtlaan, met de De Gheestraat – Brusselsesteenweg.

Fietsers komende van de Albrechtlaan, die de steenweg richting Colruyt wensen over te steken krijgen middenin de cyclus waarop de voertuigen komende van de Albrechtlaan mogen rechts afdraaien groen, waardoor er conflicten ontstaan.

Wij hebben dit ook door gegeven aan dienst mobiliteit, die op zijn beurt Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft gecontacteerd.

Deze laatste heeft als volgt gereageerd :

De situatie die u beschrijft (“dat fietsers plots terug groen krijgen middenin de cyclus waarop de wagens naar rechts mogen afslaan”) zou in principe niet mogen kunnen voorkomen. Een programmeerfout kan helaas altijd gebeuren.
Ter plaatse hebben wij de situatie niet kunnen vaststellen en ook in de loggegevens van de laatste dagen hebben we niets vreemd opgemerkt.
Kunt u dag en tijdstip doorgeven van uw vaststelling en eventueel bijkomende uitleg?

Dus daarom nu de vraag aan alle fietsers die op dat kruispunt een probleem ondervinden.  Gelieve datum en uur aan ons door te geven via info@fietsersbond-aalst.be

Dank voor de hulp en medewerking
Het Fietsersbond-Aalst Team

 

 

 

KNELPUNT : Meldert Nedermolenstraat

Melding door gegeven door: RM

Bij deze heb ik een opmerking over de onduidelijkheid v.h fietspad aan de Nedermolenstraat Meldert.
Van waar begint het fietspad als je van richting Baardegem komt (aan Meldertvijver)?  Volgens mij is dat v.a café Maria daar staat een bord voor fietsers maar vele fietsers rijden als ze van richting  Baardegem of van uit Kokerijstraat.
Komen al op het fietspad t.o.v Kokerijstraat waar het eindigt die richting Baardegem rijden(zou ook op straat duidelijke markering mogen staan dat fietsers daar plots op straat rijden) .

Mijn vraag is indien het vanaf daar het fietspad begint een bord fietsers te plaatsen en belangrijk voor de veiligheid v.d fietsers zou waar het fietspad begint een oversteekbord en oversteekmarkering mogen geplaatst worden.

Volgens een vorige aanvraag in februari 2017 zouden wij deze oplossing voorstellen :
Volledig herwerken van het fietspad (heraanleg in asfalt, misschien iets breder, duidelijke oversteekplaatsen in rood,  tweerichting all the way, wanneer fietspad stopt, nog enkele meters fietssuggestiestook aanleggen (zeker tot aan afslag naar scholen toe, dus van kokerij tot aan kruispunt Meldert Dorp).

antwoord dienst Mobiliteit 11/09/2017

In het wegvak tussen Kokerijstraat en Kempinnestraat is het gebruik van het fietspad verplicht voor fietsers in de richting van de Kokerijstraat/Baardegem.

Destijds is bewust gekozen om het fietspad niet in twee richtingen open te stellen:

 • Omdat het fietspad niet doorloopt tot aan het kruispunt met de Kokerijstraat en er geen veilige oversteek buiten het kruispunt gerealiseerd kan worden (de weg kent hier een bochtig verloop, waardoor de conflictpresentatie verre van ideaal is)
 • Omdat de in- en uitrit van de parking van chalet De Goudkarper (een druk bezochte zaak bij Meldert-vijver) dit fietspad dwarst. De focus van de bestuurders die de parking verlaten is gericht op de bestuurders (fietsers en auto’s) die van links komen en pas in tweede orde op verkeer dat van rechts komt.

In het wegvak tussen Kempinnestraat en Affligemdreef/Horingstraat heeft het fietspad wel een tweerichtingsstatuut. Dat wordt aan de weggebruikers/fietsers duidelijk gemaakt door middel van het verkeersbord D7 (verplicht fietspad).

KNELPUNT : Wanneer zal de fietser als een volwaardig weggebruiker worden aanzien?

Bijna dagelijks is er wel ergens een fietsweg die wordt geblokkeerd.

Voor sommige mensen is het normaal om op een fietspad te parkeren of stil te staan.

En sommige aannemers vinden het ook meer dan normaal dat ze voor hun werken het fietspad innemen zonder enig veilig alternatief te voorzien.

Stad en politie laten begaan, zonder enige verwittiging of retributie/boete, en vragen niet deze verkeerde situatie aan te passen.

Wanneer zal de fietser als een volwaardig weggebruiker worden aanzien?

KNELPUNT : GIJZEGEM VEREECKENSTRAAT

Melding doorgegeven door : HvM

De bewoners van de  Vereeckenstraat kaarten dit probleem aan. Voetgangers, fietsers en zelfs bestuurders zijn niet veilig.
De straat is niet gemaakt voor zoveel zwaar vervoer.
Elke dag dezelfde onveilige, gevaarlijke situatie.

ook op TV Oost is hierover reeds een reportage geweest :

Vrachtwagens kunnen elkaar niet passeren zonder op het voetpad te rijden, dit is natuurlijk hetzelfde voetpad waar fietsers op rijden.

 

KNELPUNT : MOORSEL heraanleg HERBERGSTRAAT

Knelpunt door gegeven door : GDR

Herbergstraat ter hoogte van Sint Stefanus Kapel

In September 2017 wordt de straat hier heraangelegd.

Op de vergadering van de stad Aalst eind 2016, is gezegd dat er identiek dezelfde materialen zullen gebruikt worden zoals rond de kerk in Meldert, dit volledig in functie van de verkeersveiligheid.
Dit is kassei en natuurtegels.

Bij navraag blijkt dat deze natuurtegels s’winters spekglad zijn en men er pakken zout moet opwerpen om ze begaanbaar te houden. Er is geen fietsstrook voorzien zoals nu al aangelegd is in de klaarhaagstraat en achterstraat in Meldert, die ook in kassei is aangelegd.

Van de Tinnenhoekschool passeren hier viermaal daags schoolkinderen, waaronder kleuters met hun fietsje. Zij zullen moeten kiezen tussen een kasseistrook of die tegels.

Een fietsstrook in asfalt langsheen de kasseistrook lijkt mij aangewezen om dit probleem te verhelpen.

Ik ben geen deskundige en het is wenselijk dat U deze situatie zelf nagaat. Voor de werken is het misschien mogelijk om deze kleine aanpassing, indien nodig, erdoor te krijgen. De lengte van de kasseistrook bedraagt ongeveer 100 m.

Melding door gegeven aan stadsdiensten op 07/05 om 11u05

Goede morgen,
Onderstaande melding kregen wij door via onze site.
Wij kennen de plannen niet, maar zelf ken ik de situatie aan Meldert kerk wel, en moet toegeven dat het niet echt aangenaam fietsen is op die kasseien. Natuurlijk speelt de dorpsinfrastructuur hier ook een rol.
Maar zou het eventueel toch iet mogelijk zijn, zoals in Brugge zelfs wordt gedaan (zie foto Brugs-Kerkhofstraat), om links en rechts van de rijbaan een “strook” te voorzien.
Bedankt voor de opvolging en reactie