Categoriearchief: Knelpunt

KNELPUNT / MELDERT NEDERMOLENSTRAAT

Melding doorgegeven door JVdV

– volledige straat: klinkers verzakt, naar boven toe slechts eenmaal aangegeven. deel Kokerij-Kempinne is eenrichting (zeer onduidelijk en onvriendelijk)
– kruispunt met Horingstraat: geen duidelijke oversteekplaats voor fietsers, veelal staan er auto’s op het fietspad geparkeerd (Kozakkeshof)
– ter hoogte van nr 50: nieuw paaltje van de TV-kabel (aan nieuwbouwhuizen) staat op het fietspad, nieuwe bewoners parkeren met 2 wielen op het fietspad
– aan de seniorie: werken Farys maken het fietspad 10cm breed, met modder en keien.  Geen signalisatie. Aan de veldweg ligt er meestal modder en dikke keien.
– tussen de velden: overgroeiende grassen halveren fietspadbreedte
– aan kruispunt Kempinnestraat: over 100 meter (naar boven toe) glasscherven over ganse breedte fietspad !!!
– aan kruispunt Kokerij: wanneer je fietspad verlaat, moet je plotsklaps op rijbaan rijden.  Dit staat nergens aangegeven voor de auto’s (oplos: schilderen, straatjuweel, ?). Extreem gevaarlijk.

KNELPUNT / MELDERT KEMPINESTRAAT

Melding doorgegeven door JVdV

Wanneer je van het dorp de Kempinnestraat inrijdt, is dit een dooreengeschudde bibberramp, vooral voor kinderen.

Een mooi teken van een zeer slechte heraanleg van de straat.
Wanneer je het laatste deel van de Kempinnestraat inrijdt aan de apotheker richting dorp, moet je eerst een deel in de goot rijden tussen de verhoogde kasseien (20 cm ruimte) om dan een verlaagde borduur op te rijden.

Het fietspad zelf is zeer slecht te onderscheiden van het voetpad.  Eenmaal boven aan Meldert-dorp, rij je van het verhoogde fietsspad, in de goot, op de verhoogde kasseien.  Zeer gevaarlijk bij nat weer.

KNELPUNT : AALST Fietspad Aalst-Hofstade-Gijzegem

Voorrangsregeling waar fietspad de straten kruispunt.

Op al deze kruispunten (behalve 1) geldt de voorrang van rechts. Een auto moet dan een fietser die van rechts komt voorrang geven, een fietser van links niet. Omgekeerd moet de fietser voorrang geven aan een auto die van rechts komt en die van links moet stoppen voor de fietser.

Dit leidt in de praktijk tot verwarring. In de praktijk stoppen de auto’s ook meestal. Maar het is beter om de voorrang te verduidelijken en de fietser beter te beschermen, bijvoorbeeld door de fietser algemene voorrang te geven.

Die filosofie zie je ook in de aanleg van de fiets-o-strades.

De kruispunten moeten dan wel duidelijk beveiligd zijn met bijvoorbeeld duidelijke stopborden voor de auto’s en liefst ook met knipperlichten erbij.

De gemeente Merchtem doet dat bijvoorbeeld langsheen de Leirekensroute

KNELPUNT : AALST Affligemdreef

Melding doorgekregen van GB via deze site

De Affligemdreef heeft een prachtig fietspad. Helaas is het levensgevaarlijk in het donker.

Er is totaal geen verlichting (wijst richting rijweg maar wordt tegengehouden door bomen en struiken) zodat je op bepaalde stukken bijna stapvoets moet rijden om te zien waar je rijdt.

Als er auto’s uit de andere richting komen wordt je verblind door hun lichten. Bovendien vond men het nodig om bij begin en einde paaltjes in het midden van het fietspad te zetten. Je ziet ze amper, dus levens gevaarlijk. Bovendien liggen ze dikwijls plat waardoor je ze nog minder goed opmerkt.

Aan de ingangen van tennisclub en hondenclub wordt er niet gelet op fietsers en rijdt men gewoon de parking op/af zonder rekening te houden met fietsers. Mede door de slechte verlichting ziet men die gewoon niet aankomen.

Knelpunt : Aalst Tramstraat-Nieuwbrugstraat

Jammer dat voor veel automobilisten een “knalrode streep’  met een doorbroken lijn, wat een fietspad in voorrang betekend, niet meer oplettend zijn.

Tramstraat Aalst

en opgelet, volgende verkeersregels gelden ! Dus de fietser heeft hier voorrang op de auto die van recht komt.

Een doorlopend fietspad
De voorrang van rechts geldt niet wanneer er een doorlopend fietspad is. In dat geval mogen fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen die op dat fietspad mogen rijden, eerst het kruispunt oprijden, gevolgd door de bestuurders die van rechts komen en tot slot de bestuurder die voorrang van rechts heeft verleend.

Bron: Gratis Rijbewijs Online

Melding doorgekregen van MB via deze site

Eenrichtingsstraat voor autoverkeer maar tweerichtingsverkeer voor fietsers. Ik kom hier bijna dagelijks voorbij. Minstens een keer per week moet ik, net als vele andere fietsers, uitwijken thv dit kruispunt. Automobilisten zijn er zich vaak niet van bewust dat fietsers hier vanuit de richting van de Zwarte Hoekbrug mogen komen. Dit ondanks de verkeersborden en de gigantische wegmarkering.
Vorige woensdag was het zover, een aanrijding kon niet vermeden worden.  De auto stond stil dus ik dacht dat deze mij had opgemerkt. Niet dus.

Toen ik amper rechtgestaan was, had de volgende fietser dezelfde situatie meegemaakt. Enige verschil was dat hier de aanrijding wel nipt vermeden kon worden.

Door het feit dat deze straat eenrichtingsverkeer is, zijn autobestuurders hier echt onoplettend naar fietsers toe. Dit zeker sinds het kruispunt links ervan eenrichtingsverkeer is geworden. Hierdoor komen nu veel meer auto’s via de Tramstraat naar de Nieuwbrugstraat. Geen idee wat de motivatie was/is om het kruispunt in te richten zoals nu. Dit is echt niet verkeersveilig.
Het zou mooi zijn moest er hier naar een fietsvriendelijk alternatief gezocht worden. In tussentijd neem ik alvast de auto (gezien mijn fiets zwaar beschadigd is). Dus dat is weer een auto meer in de stad.

Misschien is het toch eens de moeite om dit kruispunt onder de loep te nemen, dit voordat er zwaardere ongevallen gebeuren.

Tramstraat Aalst