Categoriearchief: Nieuwsbericht

Structureel overleg stad Aalst 20 februari 2018

Voor de tweede maal had ons bestuur van Fietsersbond-Aalst een structureel overleg met de mensen van Mobiliteit Stad Aalst.

Hierbij zijn onder andere volgende knelpunten besproken, via onze site door gegeven, of via het meldpunt van de site stad Aalst :

Bij vragen, suggesties of verdere meldingen kunnen jullie ons steeds contacteren op info@Fietsersbond-Aalst.be

 

Ook dit jaar een goed geslaagde nieuwjaarsreceptie met meer info over Garage Swap

Gisteren hadden we naar jaarlijkse gewoonte onze nieuwjaarsreceptie, waar ook dit jaar ook heel wat fietsende vrienden op aanwezig waren.

We brachten als eerste een verslag uit van wat we vorig jaar hebben gedaan en bereikt,  maar hebben natuurlijk ook een agenda, en plannen voor 2018.

Samengevat zag ons jaar er zo uit

Maar dit jaar hadden we ook een gastspreker, die ons een duidelijke toekomst van zijn idee op modal shift kwam voor leggen.

“Garage Swap”
duurzame mobiliteitsoplossingen integreren
op en rond nieuwbouwprojecten

Een mogelijkheid om deelauto’s, deelfietsen, en een goed uitgewerkt openbaar vervoer mee te integreren in toekomstige bouwprojecten, zodat iedere bewoner zich de vraag kan stellen of hij deze “dure” auto nog nodig heeft wanneer er goede, goedkopere, milieuvriendelijkere en dus gezondere alternatieven voorhanden zijn.

Hierdoor creëren we meer ruimte, en maken we geld vrij om goede alternatieven aan te bieden, en gezellige steden te bouwen.

Site garage-swap

Contact : Kris Moonen

Klik op foto hieronder voor een verdere uitleg van het project.

 

 

Tweemaandelijks structureel overleg met dienst mobiliteit stad Aalst

Op 12 december hebben wij ons eerste structureel overleg gehad met de stad Aalst, dienst mobiliteit.

Wij kunnen toegeven dat dit een zeer positief gesprek was, en dat wij constructief naar een fietsvriendelijke toekomst willen samenwerken.

In dat kader is het ook zo dat knelpunten nu rechtstreeks via de site van de stad kunnen gemeld worden. Zie ook onze aangepaste pagina “knelpunt melden

Wij zullen dus alle knelpunten met onze contactpersoon overlopen maar ook de aanpassingen die de stad aanreikt melden op onze pagina. Het is ook belangrijk dat de melder weet wat hier de oplossing van is of zal zijn.

De volgende maanden zal er ook actief aan een fietsbeleidsplan worden gewerkt, in kader van het goedgekeurd mobiliteitsplan.  Hierbij zullen wij ook actief betrokken worden.

Indien je hierover nog vragen of opmerkingen hebt kan je ons deze altijd door mailen naar :
info@Fietsersbond-Aalst.be

 

 

 

KNELPUNT : Colruyt kruispunt N9/R41

Deze week vroegen we aan onze lezers en volgers wat hun ervaringen waren bij het Colruytkruispunt.  Naar aanleiding van de reacties zijn we zelf gaan filmen, om de juistheid van de problemen na te gaan.

enkele reacties:
 Ik geloof dat dit ook voorkomt als je van de N9 komt en rechtdoor de brug over wil, dan krijg je ook plots groen terwijl de auto’s die van de brug komen dit niet meer verwachten.”
Als je van de Albrechtlaan rechtdoor wil fietsen naar de Colruyt kan je zo’n knop indrukken maar die is helemaal stuk (een week geleden alleszins nog). Zou dat er iets mee te maken kunnen hebben?”
De fietsers krijgen groen terwijl de voetgangers rood hebben aan hetzelfde zebrapad…voor de auto’s niet zichtbaar. Dus heel gevaarlijke situaties.”

Nu hebben wij zelf wel degelijk twee conflictsituaties ondervonden:
  • Fietsers komende van de N9 richting Erembodegem krijgen groen op het moment dat auto’s op de N9 komende van Aalst hun draaibeweging naar links richting R41 afwerken.  Het wordt zo snel terug rood voor fietsers dat er eigenlijk geen enkel moment overblijft waarop fietsers groen hebben en er geen auto’s meer afdraaien.
  • Fietsers komende van Aalst/spoorwegbrug, die over het kruispunt zijn en dan links willen afslaan richting Albrechtlaan, krijgen wel degelijk gelijktijdig groen met auto’s die van Colruytparking koen en naar rechts willen afdraaien, of auto’s die van Albrechtlaan komen, en naar links afdraaien, richting Erembodegem – Brussel.

Dit wordt vandaag met beeldmateriaal naar AWV door gemaild :

naar aanleiding van onze opmerkingen hebben wij antwoorden gekregen, waarvoor we al dankbaar zijn, al is het niet de volledige oplossing die wij wensen :
Volgens AWV zijn er conflicten die aangepast moeten worden, maar het is en blijft een moeilijk kruispunt.

Bedankt voor de opnames en de extra uitleg. Zo kunnen we sneller naar een oplossing toe werken.

De situaties in het filmpje:

  1. a) Verkeer rechtsaf komende van de R41 Albrechtlaan vs fietsers komende van de R41 Albrechtlaan dat de N9 willen dwarsen.

Deze rechtsafbeweging is zeer zwaar waardoor er nood is aan de voorlooppijl (die eerst groen wordt, daarna vol groen).

Wettelijk gezien is een conflict tussen rechtsafslaande auto’s en overstekende fietsers toegelaten. Dit is op de meeste kruispunt zo, maar op deze hoek is dit zeker geen goede oplossing. Het nadeel is dat de fietsers inderdaad maar kort groen hebben.

Afhankelijk van de situatie (de verkeersregelaar is van het “slimme” type) kan deze groentijd gaan van 7 tot 13s. Dit is vrij kort maar biedt een veilige oplossing.

  1. b) Verkeer linksaf komende van de N9 Gent vs fietsers komende van N9 Brussel die de R41 willen dwarsen.

Dit is een gekend probleem. Er werd inmiddels een knipperlicht bijgeplaatst, maar dit heeft niet altijd het gewenste effect.

De groentijd van de fietser is hier overigens dezelfde, 7 tot 13s.

We zijn nog op zoek naar een betere oplossing.

  1. c) Verkeer komende van R41 Albrechtlaan en Colruyt vs fietsers komende van Colruyt die de N9 willen dwarsen.

Deze fietsoversteek krijgt inderdaad samen groen met het autoverkeer.

Volgens onze observaties is dit een vrij normale situatie die op vele kruispunten voorkomen.

De groentijd van de fietsers kan hier variëren van 8 tot 22s.

Een oplossing voor het conflict b beschouwen we als prioritair om op te lossen, al is dat niet eenvoudig in dit geval.

Het conflict c met de voertuigen rechtsaf is heel moeilijk oplosbaar, met de linksaf kan dit, maar de gevolgen zijn vrij groot voor de capaciteit van het kruispunt.

Wat wil Fietsersbond-Aalst in een fietsbeleidsplan

Bij de lancering van het Mobiliteitsplan Aalst is er ook vermelding gemaakt dat de stad een Fietsbeleidsplan zou opmaken.

Deze zomer hebben de beleidsmensen in Aalst ons niet veel gehoord of misschien was het wel stilte voor de storm… wie zal het zeggen!  Laat het ons zo stellen dat we ervan geprofiteerd hebben om het één en ander uit te dokteren zoals een integraal Fietsbeleidsplan, want laat dat nu hetgene zijn dat hier nog ontbreekt in Aalst.

Op 19 september rond 19u45 hebben we dit ook aan deze mensen voor gesteld, in de hoop dat hier snel en duidelijk werk van wordt gemaakt, want een fietsvriendelijke stad komt alle mobiliteit ten goede.

Er zijn 10 domeinen die voor ons uitermate belangrijk zijn, in een actieplan dat naar een mobiel en fietsvriendelijke stad kan leiden :
1. Verhoog comfort & veiligheid door verbeteren infrastructuur
2. Duid de missing links aan
3. Ga op zoek naar ‘quick wins’
4. Maak werk van communicatie & sensibilisering
5. Maak werk van monitoring en evaluatie
6. Structurele aandacht voor fietsers bij werken
7. Stel een onderhoudsplan op voor de fietsinfrastructuur
8. Betrek fietsers bij het beleid: participatie werkt!
9. Maak werk van een betere educatie van jongsaf aan!!
10. Zorg voor een TOTAALbeleid onder leiding van een fietsambtenaar, die structurele en flankerende fietsmaatregelen implementeert

Lees ons integraal Fietsbeleidsplan hier 

 

 

 

Hoe zou het nog zijn met de ‘volwaardige fietspaden’ in de 1-meistraat?

Dat de straten in Aalst rijkelijk geverfd liggen met fietssuggestiestroken is u wellicht nog niet ontgaan. Een positieve manier om weggebruikers attent te maken op de mogelijke aanwezigheid van fietsers op de rijbaan. Bij gebrek aan plaats voor een volwaardig fietspad een mooi initiatief. Als er echter voldoende plaats is voor een fietspad dan kan je je afvragen waarom er alsnog voor fietssuggestiestroken gekozen wordt.

Als fietser in Aalst zou je al eens vergeten dat er nog iets anders bestaat dan fietssuggestiestroken. En zo ontging het ons even dat de fietssuggestiestroken in de  1-Meistraat eigenlijk fietspaden hadden moeten zijn.  Vijf  maand geleden beloofde schepen van mobiliteit Casaer nochtans dat de betonstroken in de 1-Meistraat zouden vervangen worden door asfalt én dat er ineens werk zou gemaakt worden van volwaardige fietspaden.

Artikel Het Laatste Nieuws (7 april 2017)

“Deze fietssuggestiestroken liggen er slecht bij en worden daardoor amper gebruikt. Door de ingreep worden ze meteen ook omgevormd tot een volwaardig fietspad. De rijweg is hiervoor zeker breed genoeg, ook met verkeer in twee richtingen”

De betonstukken werden inderdaad vervangen door een comfortabel laagje asfalt. Maar in plaats van de logische rode basiskleur met onderbroken witte lijn voor een volwaardig fietspad kregen de stroken een okergele laag. De lagen zijn dus niets meer dan opgewaardeerde fietssuggestiestroken. Fietsersbond Aalst begrijpt niet waarom er in deze drukke straat geen fietspaden zijn aangelegd en pleit voor een maximaal aantal volwaardige fietspaden, daar waar er voldoende ruimte is.

Reactie Schepen van Mobiliteit Dylan Casaer :

 In de bewuste persmededeling (4/04/17) zijn inderdaad fietspaden aangekondigd voor de 1 meistraat (collegebeslissing 20/03/17). Na verder onderzoek is echter beslist te opteren voor fietssuggestiestroken (collegebeslissing 22/05/17). Dit omdat de weg op het meest kritieke punt – aan de verkeerslichten onder de spoorwegbrug – te smal is om aan beide zijden een fietspad aan te leggen. Om de continuïteit in de hele straat te garanderen, is gekozen voor fietssuggestiestroken die de weg optisch versmallen (waardoor automobilisten hun snelheid minderen) én duidelijk de aanwezigheid van fietsers in het straatbeeld signaleren.

Er duiken inderdaad heel wat fietssuggestiestroken op in het Aalsterse straatbeeld. Niet omdat de stad verzuimt fietspaden aan te leggen, wel omdat de wettelijk vastgelegde minimumbreedte voor een fietspad (1,75 m) er vaak niet is.

Wij waren erbij !

 

Deze namiddag organiseerde Stad Aalst een persconferentie rond Autovrije Zondag en als partner van het eerste uur mochten we natuurlijk niet ontbreken.  Op zondag 17 september 2017 is het dus opnieuw Autovrije Zondag. Binnen de ring R41/N9 zijn alle straten die dag het speelterrein van de niet-gemotoriseerde weggebruikers, met uitzondering van in- en uitvalswegen naar parking Keizershallen en de pendelparking. De stad bundelde een overzicht van alle activiteiten in een handige brochure.

 

Autovrije Zondag groeit stilaan uit tot een topevent in Aalst. Niet alleen is het die dag heerlijk  wandelen of fietsen in de binnenstad, jaar na jaar valt er ook steeds meer te beleven. Op 17 september zijn er tussen 12 en 19 uur activiteiten gepland op maar liefst 10 locaties. Het volledige programma vind je op www.aalstontknoopt.be, of in het handige programmaboekje dat je vanaf vrijdag 8 september kunt afhalen in de verschillende verdeelpunten (onder andere het administratief centrum, het toeristisch infokantoor, het museum, de bib, de Cimorné en horecazaken in het centrum).  Je kunt de brochure ook online bekijken via: brochure autovrije zondag 2017

Niet vergeten Fietsersbond Aalst staat op de Hopmarkt met een behendigheidparkoers voor kinderen en de mysterieuze ‘drasjvelo’.  Maak een kunstwerk d.m.v. fietspedalen.  Iedereen welkom!

brief van een bezorgde ouder op de eerste schooldag

Geachte Burgemeester,
Geachte Schepen

Wij zijn fervente fietsers in de stad. We hebben 3 kleine kinderen en wij leren hen vanaf een zeer jonge leeftijd (4-5 jaar) reeds te fietsen in de stad.

We zijn er van overtuigd dat een auto niet thuis hoort in het stadscentrum, noch aan de schoolpoort.
We worden vaak geconfronteerd hoe fietsonvriendelijk de stad Aalst is. De auto is nog steeds koning.

Fietsstraten worden niet strategisch aangelegd, en worden bovenop niet gerespecteerd. Aan de scholen wordt er geen veiligheid voor de fietsers voorzien. De (wijk)agent ziet het fout parkeren (op het voetpad, zebrapad, verkeersdrempel) door de vingers.

Ondertussen hebben we aan de school (stadschool ’t Klaproosje – Oude Gentbaan) zelf initiatief genomen. Wij spreken systematisch de ouders aan die verkeerd parkeren.

Volgens ons is dit echter niet onze taak, maar als er door de politie niet wordt opgetreden…

Vandaag werd nog eens pijnlijk duidelijk dat fietsers geen respect krijgen in Aalst.

We fietsten in de Koolstraat. We moesten – zoals zo vaak – uitwijken voor de auto’s die verkeerd geparkeerd staan ter hoogte van de Dicle supermarkt. Op dat moment komt een agent aangefietst.

Ik stel hem vriendelijk de vraag of hij alstublieft iets wil doen tegen het verkeerd parkeren. We krijgen het geërgerde antwoord dat er in de Koolstraat geen fietspaden, maar fietssuggestiestroken zijn. Wanneer ik aangeef dat dit geen verschil maakt bij het verkeerd parkeren, antwoordt de agent dat ze wel wat beter te doen hebben.
Ik begrijp volledig dat de politie heel wat andere zaken om handen heeft (ik ben dagelijks zelf getuige van de vechtpartijen op het stationsplein), maar je voelt je wel in de kou gelaten als je dit antwoord krijgt.

We waren met 3 kinderen, waarvan 2 in een fietskar en eentje van 5 jaar zelf op de fiets, op de baan. We proberen onze kinderen de verkeers- en gedragsregels goed en duidelijk te leren, maar wat zijn die waard met zo’n antwoord van de politie? Nota bene liet hij één van de foutparkeerders zomaar vertrekken.

Waarom wordt er niet opgetreden wanneer verkeerd parkeerders de weg onveilig maken voor fietsers? Waarom durft men niet harder te zijn en P.V.’s op te maken aan de scholen en in het stadscentrum? We zijn een stad met duizenden scholieren, maar geven hen geen veilige optie om naar school te fietsen.

Waarom durft de stad niet kiezen voor de fietsers in de stad? En ja, er zijn er veel. En steeds meer en meer.

Waarom wil het bestuur er niet voor kiezen om een fietsvriendelijke stad te zijn?

Laat de besparingen hopelijk geen excuus zijn om geen keuze te durven maken.

Ik hoop – voor de veiligheid van mijn kinderen en alle fietsers in Aalst – dat het bestuur dringend werk maakt van een doorgedreven, fietsvriendelijk verkeersbeleid.

Met vriendelijke groeten,
Bezorgde ouder